Encamên lêgerînê
şîrde nd/nt 1. sağıcı 2. rd sağmal
şîrden zo/m şirden
şîrdetî m sağıcılık
şîrder sewalên bi şîrê guhanên xwe têjikên xwe dimêjînin
(rengdêr) giyandarên bi şîr mîna bizin çêl seg gur şêr û htd