Encamên lêgerînê
üstün (I) raser, raserîn, sergewar, ser rd *onlara göre mal ve para her şeyden üstündür li gorî wan mal û pere di ser her tiştî re ye 2. serdest, berter, di ser re *el elden üstündür arşa kadar dest di ser dest re heye heta ba Xwedê (II) bilindek, fetha m
(II) bilindek, fetha m
üstün bulmak (veya üstün görmek) jê çêtir dîtin
üstün bulmak (veya görmek) jê çêtir dîtin (birin)
üstün niteliklere sahip olmak (yek) di ser xwe re bûn, di ser pozê xwe re bûn
(yek) di ser xwe re bûn, di ser pozê xwe re bûn
üstün tutmak di ser re girtin
di ser re girtin
üstün(i) raser, raserîn, sergewar, serrd * onlara göre mal ve para her şeyden üstündür li gorî wan mal û pere di ser her tiştî re ye 2. serdest, berter, di ser re * el elden üstündür arşa kadar dest di ser dest re heye heta ba Xwedê
üstünde li serê
li serê
üstünde durmak li serê sekinîn, li serê rawestîn
li serê sekinîn, li serê rawestîn
I) Li ser (tiştekî, ramanekê) sekinîn. II) Dan ser pişta (tiştekî).
üstünde kalmak 1) li serê man, li ser (yekî) man (gava ku mal bi riya mazatê li ser yekî bimîne) 2) di stûyê (yekî) de man (ji bo sûc û qebahet)
1) li serê man, li ser (yekî) man (gava ku mal bi riya mazatê li ser yekî bimîne) 2) di stûyê (yekî) de man (ji bo sûc û qebahet)
I) Li serê man. Li ser (yekî) man. (gav mal bi riya mazatê li ser (yekî) dimîne) II) Di stûyê (yekî) de man. (ji bo sûc û tawanê)
üstünde olmak li serê bûn *üstünde ne vardı? çi li serê hebû?
li serê bûn * üstünde ne vardı? çi li serê hebû?
üstündeki üstünde, başındaki başında bi cilê ser xwe tenê (ji bo rewşa kesê ku ji bilî kincên ser xwe tiştek nebiriye)
bi cilê ser xwe tenê (ji bo rewşa kesê ku ji bilî kincên ser xwe tiştek nebiriye)
üstünden (şu kadar zaman) geçmek (ew qas roj) di ser de derbas bûn, bi ser qewlê xwe xistin
üstünden akmak (tiştek) gazî kirin *tembellik üstünden akıyor tiraliya wê gazî dike
(tiştek) gazî kirin * tembellik üstünden akıyor tiraliya wê gazî dike
(Tiştek) gazî kirin. (Tiştek) pir aşkere bûn.
üstünden atlamak xwe di ser re avêtin, di ser re qevaz dan, xwe di ser re qîl kirin
xwe di ser re avêtin, di ser re qevaz dan, xwe di ser re qîl kirin
Di ser re qewaz dan. Xwe di ser re avêtin.
üstünden atmak avêtin pişt guhê xwe, di ser xwe re avêtin
avêtin pişt guhê xwe, di ser xwe re avêtin (birinin)
Avêtin pişt guhên xwe. Di ser xwe re avêtin.
üstünden dökülmek Star di cilên (yekî) de neman. Rîtolên (yekî) li ba bûn.
üstünden geçmek dest avêtin (yekê), namusa (yekê) kirin nav dest û piyan, namûsa (yekî) paymal kirin
dest avêtin (yekê), namûsa (yekê) kirin nav dest û piyan, namûsa (yekî) paymal kirin
Dest avêtin (yekê). Namûsa (yekê) kirin nav dest û piyan. Namûsa (yekê) paymal kirin.
üstünden geçmek (zaman) Di ser re çûn. Di ser re derbas bûn. Bi ser qewlê xwe xistin. (ji bo demê)
üstünden kibarlık akmak kubariya (yekî) ji edet der bûn
üstünden zaman geçmek (ew qas roj) di ser de derbas bûn, bi ser qewlê xwe xistin
üstüne 1. li ser..., der barê... de, der heqê... de *aşk ve evlilik üstüne konuştular li ser evîn û zewacê peyivîn 2. li ser (yekî), ji kîsê (yekî) *hesabı üstüme yaz hesab li ser min binivîse 3. li gorî, li ser *Paris'e hesap üstüne gitti li ser hesab çû Parîsê 4. li ser (piştî tiştekî) *bu yorgunluk üstüne kahve içilir li ser vê rehtbûnê mirov dikare qehweyekê vexwe h
1. li ser ..., der barê... de, der heqê... de * aşk ve evlilik üstüne konuştular li ser evîn ž zewacê peyivîn 2. li ser (yekî), ji kîsê (yekî) * hesabı üstüme yaz hesab li ser min binivîse 3. li gorî, li ser * Paris’e hesap üstüne gitti li ser hesab çž Parîsê 4. li ser (piştî tiştekî) * bu yorgunluk üstüne kahve içilir li ser vê rehtbžnê mirov dikare qehweyekê vexwe h
üstüne (veya omuzuna) bir şey atmak (tiştek) avêtin ser milê xwe
üstüne ... (çekmek, yapmak, etmek vb.) dubarekirina karekî
üstüne almak 1) birin ba dilê xwe, birin dilê xwe 2) girtin ser xwe, dan milê xwe, li xwe girtin
1) birin ba dilê xwe, birin dilê xwe 2) girtin ser xwe, dan milê xwe, li xwe girtin
I) Birin ba dilê xwe. Birin dilê xwe. II) Bi stûyê xwe ve girtin. Li xwe girtin. Girtin ser xwe. Dan milê xwe.
üstüne atlamak (veya atılmak) xwe tê werkirin, xwe avêtin serê, xwe zerî (...) kirin
üstüne atlamak (atılmak) Xwe tê werkirin. Xwe avêtin serê. Xwe zerî (…) kirin.
üstüne atlamak (veya atılmak) xwe tê werkirin, xwe avêtin serê, xwe zerî (...) kirin
üstüne atmak kirin stûyê (yekî), bi (yekî) de gêr kirin, pê de gêr kirin
tê werkirin, avêtin serê *yorganı üstüne at lihêfê biavêje serê (an jî tê werke)
tê werkirin, avêtin serê * yorganı üstüne at lihêfê biavêje serê (an jî tê werke) (birinin)
kirin stûyê (yekî), bi (yekî) de gêr kirin, pê de gêr kirin
Tê werkirin. Avêtin serê.
üstüne atmak (birinin) Kirin stûyê (yekî). Bi (yekî) de gêr kirin. Pê de gêr kirin.
üstüne basabasa söylemek bi şidandî gotin
bi şidandî gotin
üstüne başına etmek rîn devê bavê (yekî) (argo), aşax û oşax jê re nehiştin, (yek) hetikandin, tiştek jê re nehiştin
rîn devê bavê (yekî) (argo), aşax û oşax jê re nehiştin, (yek) hetikandin, tiştek jê re nehiştin (bir şeyin)
üstüne başına etmek (birinin) Aşax û oşax jê re nehiştin. (Yek) hetikandin. Tiştek jê re nehiştin.
üstüne basmak 1) gotineke bi cih gotin, gotineke bi keys gotin, li nava nîşanê xistin 2) aşkera gotin *üstüne basarak söyledi li nav meydanê aşkera got
1) gotineke bi cih gotin, gotineke bi keys gotin, li nava nîşanê xistin 2) aşkera gotin * üstüne basarak söyledi li nav meydanê aşkera got (birinin)
I) Gotineke bicih gotin. Gotineke bikeys gotin. Li nava nîşanê xistin. II) Aşkere gotin.
üstüne bir bardak (soğuk) su içmek tasek av bi ser (tiştekî) de vexwarin (tinaz)
Êdî ji tiştekî hêvî nekirin. Tasek ava sar bi ser tiştekî de vexwarin. (bi tinazî)
üstüne bir bardak soğuk su içmek tasek av bi ser (tiştekî) de vexwarin (tinaz)
üstüne bir iki güneş doğmak roj lê hatin çi çaxan, roj lê hatin nîvro, kûsî li ber qûna (yekî) bazarê kirin (argo)
roj lê hatin çi çaxan, roj lê hatin nîvro, kûsî li ber qûna (yekî) bazarê kirin (argo)
I) Çend roj di navberê re derbas bûn. II) Roj lê hatin nîvro. Kûsî li ser serê (yekî) bazar kirin.
üstüne bir şey atmak (tiştek) avêtin ser milê xwe
üstüne çekmek Li pişt xwe girtin. (ji bo derî)
üstüne çekmek (yapmak, etmek) Dubare kirin. Ducar kirin. (karek)
üstüne çevirmek bnr üstüne geçirmek
bnr üstüne geçirmek
üstüne çıkmak 1) derketin serê 2) derketin serê, rabûn serê, ketin ser dilê (..), ketin serê (ji aliye cînsî ve)
1) derketin serê 2) derketin serê, rabûn serê, ketin ser dilê (..), ketin serê (ji aliyê cînsî ve)
I) Derketin serê. II) Derketin serê. Rabûn serê. Ketin ser dilê (…). Ketin serê. (ji aliyê cinsî ve)
üstüne çullanmak ketin ser dilê (yekî), lê hatin hev
ketin ser dilê (yekî), lê hatin hev
Ketin ser dilê (yekî). Lê hatin hev.
üstüne doğru yürümek bi ser de (an jî ve) çûn
bi ser de (an jî ve) çûn
Bi ser de çûn.
üstüne dökelmek pê de rijîn, pê de bûn
pê de rijîn, pê de bûn
üstüne düşmek bi dû ketin, hişê xwe dan ser (tiştekî)
bi dû ketin, hişê xwe dan ser (tiştekî)
Bi dû ketin. Hişê xwe dan ser (tiştekî).
üstüne eklemek 1) kirin serê *sende biraz para ekle tu jî hinek pere bike serê 2) berî ser dan 3) bi ser de kirin, pê ve danîn, lê zêde kirin *bu kadarı da olmaz, bence biraz eklemişler ev çend jî nabe, bi ya min hinde tişt lê zêde kirine
1) kirin serê * sende biraz para ekle tu jî hinek pere bike serê 2) berî ser dan 3) bi ser de kirin, pê ve danîn, lê zêde kirin * bu kadarı da olmaz, bence biraz eklemişler ev çend jî nabe, bi ya min hinde tişt lê zêde kirine (karısının)
I) Kirin serê. (ji bo pere) II) Berî ser dan. III) Bi ser de kirin. Pê ve danîn. Lê zêde kirin.
üstüne elik tewer, tewerê
üstüne evlenmek jin anîn ser jina xwe, di ser jina xwe de jin anîn
jin anîn ser jina xwe, di ser jina xwe de jin anîn
Jin anîn ser jina xwe. Di ser jina xwe de jin anîn.
üstüne fenalık gelmek tengijîn, sixintî hatin (yekî)
tengijîn, sixintî hatin (yekî)
Tengijîn. Dilteng bûn. Bêhnteng bûn. Azardedilî bûn.
üstüne geçirmek 1) li ser navê xwe lê xistin, li ser navê xwe çêkirin *tapuyu üstüne geçirdi tapo li ser navê xwe çêkir 2) li pişt xwe lê xistin, li pişt xwe qeyd kirin *çocuğu üstüne geçirdi kurik li pişt xwe lê xist
1) li ser navê xwe lê xistin, li ser navê xwe çêkirin * tapuyu üstüne geçirdi tapo li ser navê xwe çêkir 2) li pişt xwe lê xistin, li pişt xwe qeyd kirin * çocuğu üstüne geçirdi kurik li pişt xwe lê xist (bir şeyin)
I) Li ser navê xwe lê xistin. Li ser navê xwe çêkirin. II) Li pişt xwe lê xistin. Li pişt xwe qeyd kirin.
üstüne gelmek bi ser (tiştekî) de hatin
bi ser (tiştekî) de hatin
üstüne gelmek (bir şeyin) Bi ser (tiştekî) de hatin.
üstüne gitmek bi ser de çûn, bi ser (...) de çûn, jê venegerin, dengê xwe jê re kirin
bi ser de çûn, bi ser (...) de çûn, jê venegerîn, dengê xwe jê re kirin (birinin)
üstüne gül (çiçek) koklamamak Di ser (yekî) re dil nehebandin. Di ser (yekî) de çavên xwe negerandin.
üstüne gül koklamamak di ser (yekî) de çavê xwe negerandin, di ser (yekî) de dil nehebandin
di ser (yekî) de çavê xwe negerandin, di ser (yekî) de dil nehebandin
üstüne güneş doğmamak tav nedan serê, li wî serî, bert tavê
tav nedan serê, li wî serî, berî tavê (birinin)
Tavê nedan serê. Berî avêtina berbangê şiyar bûn.
üstüne kalem çekmek pênûs kişandin serê, qelem kişandin serê
üstüne kalmak li ser pişta (yekî) man, li (yekî) man, lê man
li ser pişta (yekî) man, li (yekî) man, lê man
üstüne kapaklanmak xwe tê werkirin
xwe tê werkirin
Xwe tê werkirin.
üstüne kapanmak xwe dan (tiştekî), sekn jê re tune bûn, rehtbûn jê re tune bûn
xwe dan (tiştekî), sekn jê re tune bûn, rehtbûn jê re tune bûn
Xwe dan (tiştekî). Sekn jê re tune bûn. Rehtbûn jê re tune bûn.
üstüne karanlık çökmek şev lê bûn tarî, tart lê ketin erdê, şev bi ser de hatin (an jî ketin)
şev lê bûn tarî, tarî lê ketin erdê, şev bi ser de hatin (an jî ketin)
Şev lê bûn tarî. Tarî ketin erdê. Şev bi ser de hatin.
üstüne katmak kirin serê koymak danîn serê *çaydanlığı ateşe koy çaydankê deyne ser êgir
kirin serê
Kirin serê.
üstüne koymak Danîn serê.
üstüne kuş kondurmaz Nehiştin bandora (tiştekî) lê kirin. Nehiştin qisûrek bê serê (wî).
üstüne mal etmemek Xwe lê nekirin xwedî.
üstüne olmamak di ser re tune bûn
di ser re tune bûn
Di ser re tune bûn.
üstüne ölü toprağı serpilmiş gibi tu dibêjî qey xwelî pê de hatiye bêjingkirin
tu dibêjî qey xwelî pê de hatiye bêjingkirin
Wekî ku ketibe xewa tamarê. Tu dibê qey xwelî pê de hatiye bêjingkirin.
üstüne oturmak li ser malê (yekî) rûniştin, lê asê bûn, dest danîn serê
li ser malê (yekî) rûniştin, lê asê bûn, dest danîn serê
Li ser malê (yekî) rûniştin. Lê asê bûn. Dest danîn serê.
üstüne perde çekmek perde kişandin ser (tiştekî), sabûn di ser dan, bincil kirin, bindoşek kirin, kirin binê cilikê
Sabûn di ser dan. Kevirek danîn ser. (Tiştek) bincil kirin. Bindoşek kirin.
üstüne perde çekmek perde kişandin ser (tiştekî), sabûn di ser dan, bincil kirin, bindoşek kirin, kirin binê cilikê
üstüne salmak (veya üstüne saldırmak) berdan ser (yekî)
üstüne salmak (saldırmak) Berdan ser (yekî). Berdan canê (yekî).
üstüne salmak (veya saldırmak) berdan ser (yekî)
üstüne serpmek pê werkirin, lê kirin
pê werkirin, lê kirin (birinin)
üstüne sevmek di ser re ji (yekî) hez kirin, di ser de dil hebandin, di ser de çavê xwe gerandin
di ser re ji (yekî) hez kirin, di ser de dil hebandin, di ser de çavê xwe gerandin
Di ser (yekî) re dil hebandin.
üstüne sürmek ajotin sere, bi ser de ajotin
ajotin serê, bi ser de ajotin (bir şeyin)
üstüne titremek pê ve ricifîn, pir pê ve bûn
pê ve ricifîn, pir pê ve bûn
Wekî çavê xwe lê miqate bûn. Bi ber re lerizîn. Xwîn li ser kelîn. Dilê (yekî) pir bi (yekî) ve bûn. Nexwestin neynoka (yekî) li kevir ketin. Pê ve ricifîn. Bi ber re rehilîn.
üstüne toz kondurmamak nehiştin xeta hatin serê, qusûr neanîn ser xwe, leke neanîn ser xwe
nehiştin xeta hatin serê, qusûr neanîn ser xwe, leke neanîn ser xwe
Qisûr neanîn ser (yekî, tiştekî). (Yek) nahêle eyb were ser (yekî). Pir pê qayîl bûn. Xwe li serê hûr kirin. Xwe li serê kuştin.
üstüne türkü yakmak kilam avêtin ser (yekî), stran li serê derxistin
kilam avêtin ser (yekî), stran li serê derxistin
Kilam avêtin ser (yekî). Li ser (yekî) stran derxistin.
üstüne tüy dikmek (Karek, tiştek) heycar xerabtir kirin. Bûn derdê ser derdan. Bûn kula dû mirinê.
üstüne tuz biber ekmek agir dan ber barûdê, agir û barûd nêzî hev kirin, heycar agir xweş kirin, (yek) pif kirin agir, (tiştek) hey car zêde kirin
agir dan ber barûdê, agir û barûd nêzî hev kirin, heycar agir xweş kirin, (yek) pif kirin agir, (tiştek) hey car zêde kirin
Heycar agir xweş kirin. Agir berdan barûdê. Xeber tirş kirin. Agir û barûd nêzî hev kirin. (Yekî) pif kirin agir.
üstüne uğramak Êrîşî (yekî, tiştekî) kirin.
üstüne üne gitmek bi ser de çûn, çavê xwe jê neniqandin
üstüne üstelik tewer, tewerê (bir şeyin)
üstüne üstüne (çekmek, yapmak, etmek vb.) dubarekirina karekî
üstüne üstüne gitmek bi ser de çûn, çavê xwe jê neniqandin
Bi ser de çûn. Pir pê de çûn.
üstüne varamamak nekarîn xwe dan serê
nekarîn xwe dan serê
üstüne varmak 1) pê kirin ser, pêstûrî lê kirin 2) bi ser de çûn, bi ser de hatin 3) çûn ser jinê
1) pê kirin ser, pêstûrî lê kirin 2) bi ser de çûn, bi ser de hatin 3) çûn ser jinê
I) Pê kirin ser. Pestûrî lê kirin. II) Bi ser de çûn (hatin).
üstüne vazife olmamak (veya değil) çi kare te pê ketiye, îşê te çi pê ketiye, îşê te pê neketiye, ew ne wezîfeya te ye, eleqeya (yekî) pê neketin
üstüne vazife değil (olmamak) Çi karê te pê ketiye. Bi ser te neketiye. Îşê te pê neketiye. Eleqeya te pê neketiye.
üstüne vazife olmamak (veya değil) çi karê te pê ketiye, îşê te çi pê ketiye, îşê te pê neketiye, ew ne wezîfeya te ye, eleqeya (yekî) pê neketin
üstüne vermek bi ser de dan, li serê dan
bi ser de dan, li serê dan
Bi ser de dan. Li serê dan.
üstüne yaptırmak li ser xwe dan çêkirin, li ser xwe dan lê xistin
li ser xwe dan çêkirin, li ser xwe dan lê xistin
Li ser xwe dan çêkirin. Li ser xwe lê xistin.
üstüne yatmak dest danîn serê, lê asê bûn
dest danîn serê, lê asê bûn
Dest danîn serê. Lê asê bûn.
üstüne yıkmak 1) spartin (yekî) 2) sûcê xwe kirin stûyê (yekî), bi ser (yekî) de gêr kirin
1) spartin (yekî) 2) sûcê xwe kirin stûyê (yekî), bi ser (yekî) de gêr kirin
I) Spartin (yekî). II) Cirn kirin stûyê (yekî). Sûcê xwe kirin stûyê (yekî). Berfa ber deriyê xwe avêtin ber deriyê xelkê. Bi ser (yekî) de gêr kirin.
üstüne yoğunlaşmak Tê fikirîn. Lê hûr bûn.
üstüne yok di ser re tune
di ser re tune (kendi)
Di ser (…) re tune.
üstüne yormak li xwe bar kirin, birin ba dilê xwe, kirin stûyê
Li xwe bar kirin. Birin ba dilê xwe. Kirin stûyê xwe.
üstüne yüklenmek 1) radan ser (yekî), dırejî (yekî) kirin, li stûyê (yekî) sı war bûn 2) di ber dan, li ber gerin (mec)
1) radan ser (yekî), dirêjî (yekî) kirin, li stûyê (yekî) siwar bûn 2) di ber dan, li ber gerîn (mec)
I) Radan ser (yekî). Dirêjî (yekî) kirin. Li stûyê (yekî) siwar bûn. II) Di ber dan. Li ber gerîn.
üstüne yürümek 1) ajotin sere 2) bi ser ruhê (yekî) ketin, bi ser de çûn, bi ser de hilbûn bezîn (yekî), radan ser (yekî) (ji bo çavtirsandinê)
1) ajotin serê 2) bi ser ruhê (yekî) ketin, bi ser de çûn, bi ser de hilbûn, bezîn (yekî), radan ser (yekî) (ji bo çavtirsandinê)
I) Ajotin serê. II) Bi ser ruhê (yekî) ketin. Bi ser de çûn. Bezîn (yekî). (ji bo çavtirsandinê)
üstünkörü 1. di ser re, serkî 2. serobero, serebere, seroberokî, serabera, kerambera, kef û şel h/rd
1. di ser re, serkî 2. serobero, serebere, seroberokî, serabera, kerambera, kef û şel h/rd
üstünkörü yapmak 1) di ser re kirin 2) serobero kirin, serebere kirin
1) di ser re kirin 2) serobero kirin, serebere kirin
üstünleşme serdestbûn, raserbûn m
serdestbžn, raserbžn m
üstünleşmek serdest bûn, raser bûn l/gh
serdest bžn, raser bžn l/gh
üstünlük raserî, serdestî, berterî m
raserî, serdestî, berterîm
üstünlük derecesi pileya rasertiyê, di Kurdî bi "herî, tewrî û tirînê" ev yek tê pê *en güzel kız sensin keça herî xweşik tu yî rz
pileya rasertiyê, di Kurdî bi “herî, tewrî û -tirînê” ev yek tê pê * en güzel kız sensin keça herî xweşik tu yî rz
üstünlük duygusu (üstünlük kompleksi) kompleksa raserbûnê psî
üstünlük duygusu (kompleksi) kompleksa raserbûnê psî
üstünü (veya üstüne) görmek li ser dîtin (ji bo jinan ku gava hemîle be)
üstünü görmek li ser dîtin (ji bo jinan ku gava hemîle be)
Li ser dîtin. (ji bo jinan, gava ku biheml be)
üstünü örtmek 1) ser ( ) girtin, tê wer kirin 2) sak kirin (meseleyek bincilkirin)
1) ser (...) girtin, tê wer kirin 2) sak kirin (meseleyek bincil kirin)
I) Ser (…) girtin. Tê wer kirin. II) Kevirek danîn ser. Sak kirin. Bincil kirin. Cil avêtin ser.
üstünüzden ırak Li dûrî we be. Ji we dûr.
üstünüze afiyet (veya üstünüze sağlık) durî we be
üstünüze afiyet (veya sağlık) dûrî we be
üstünüze sağlık (şifalar) Dûrî we be.
üstüne dökmek piro kerdene, era ser deverdayene, era ser verdayene