Encamên lêgerînê
üst baş ser û bin, ser û guh (ji bo cil û bergan)
ser û bin, ser û guh (ji bo cil û bergan)
Ser û bin. Ser û guh. Serçîçî.
üst baş almak bejna xwe nû kirin
Cil û bergên nû kirîn. Bejna xwe nû kirin.
üst baş aramak Li ser û binê (yekî) gerîn.
üst başa geçmek Li ser doşeka mezinan rûniştin. Li raserê rûniştin.
üst başı raserî (tiştekî)
üst başını yırtmak cil bi xwe ve nehiştin
cil bi xwe ve nehiştin
üst baş (giysiler) kincî (zh), cilî (zh), çinayî (zh), çekî (zh), potî (zh), lîbasî (zh)