Encamên lêgerînê
üleş par, behr, pay m
par, behr, pay m
üleşilme parîbûn, parvebûn m
parîbžn, parvebžn m
üleşilmek parî bûn l/ngh, par ve bûn l/bw
parî bžn l/ngh, par ve bžn l/bw
üleşme parîkirin, debaşkirin, biparvekirin m
parîkirin, debaşkirin, biparvekirin m
üleşmek parî kirin l/gh, debaş kirin l/gh, bipar ve kirin l/bw
parî kirin l/gh, debaş kirin l/gh, bi par ve kirin l/bw
üleştirilmek hatin parîkirin, hatin biparvekirin, hatin lêkvekirin l/tb
hatin parîkirin, hatin biparvekirin, hatin lêkvekirin l/tb
üleştirim parvekirin, debaşan m
parvekirin, debaşan m
üleştirme 1. parîkirin, debaşkirin, biparvekirin 2. lihevparkirin, lêkvekirin, tewzîhkirin m
1. parîkirin, debaşkirin, biparvekirin 2. lihevparkirin, lêkvekirin, tewzîhkirinm
üleştirme sayı sıfatı rengdêra hejmara beşdarî rz
rengdêra hejmara beşdarî rz
üleştirme sıfatı rengdêra parvekirinê rz
rengdêra parvekirinê rz
üleştirmek parî kirin l/gh, debaş kirin l/gh, bi par ve kirin l/bw 2. li hev par kirin l/bw, lêk ve kirin l/b w, tewzîh kirin l/gh
parî kirin l/gh, debaş kirin l/gh, bi par ve kirin l/bw 2. li hev par kirin l/bw, lêk ve kirin l/bw, tewzîh kirin l/gh