Encamên lêgerînê
özel 1. taybet, taybetî, radî, xusûsî (tiştê ku xweser û aîdê kesekî an jî tiştekî ye) *kirazın özel bir kokusu var bêhneke taybet a gelyaze heye 2. kesîde, xwemal, arizî, radî, zatî, şexsî (tiştê ku eleqedarê kesekî ye) *özel mektup nameya kesîde, nameya şexsî 3. taybet, arizî (dijraberê fermî) *özel mülk mulkê arizî 4. awerte, taybet *özel bir durum var rewşeke taybet heye rd
1. taybet, taybetî, radî, xusûsî (tiştê ku xweser û aîdê kesekî an jî tiştekî ye) * kirazın özel bir kokusu var bêhneke taybet a gelyazê heye 2. kesîde, xwemal, arizî, radî, zatî, şexsî (tiştê ku eleqedarê kesekî ye) * özel mektup nameya kesîde, nameya şexsî 3. taybet, arizî (dijraberê fermî) * özel mülk mulkê arizî 4. awerte, taybet * özel bir durum var rewşeke taybet heyerd
özel ad serenav rz/n
serenav rz/n
özel af efûya taybet
efûya taybet
özel dil zimanê taybet
zimanê taybet
özel girişim (özel kesim veya özel sektör) rahijmendiya serbest, teşebûsa hur, teşebûsa kesîdeyî, sektora arizî
özel girişim (özel kesim veya sektör) rahijmendiya serbest, teşebûsa hur, teşebûsa kesîdeyî, sektora arizî
özel girişimci rahijmendê serbest, muteşebîsê hur
rahijmendê serbest, muteşebîsê hur
özel girişimcilik rahijmendiya serbest, muteşebîsiya hur (biriyle )
rahijmendiya serbest, muteşebîsiya hur (biriyle )
özel görüşmek xewle kirin, tenya kirin
xewle kirin, tenya kirin
özel haklar mafên arizî
mafên arizî
özel hukuk qanûna taybet
qanûna taybet
özel isim serenav rz
serenav rz
özel sayı hejmara taybet, jimara taybet
hejmara taybet, jimara taybet
özel ulak ekspres
ekspres
özelik xweserîtî, xasîtî m
xweserîtî, xasîtî m
özelleşme arizîbûn, xwemalîbûn, kesîdeyîbûn m
arizîbûn, xwemalîbûn, kesîdeyîbûn m
özelleşmek arizî bûn, xwemalî bûn, kesîdeyî bûn l/ngh
arizî bûn, xwemalî bûn, kesîdeyî bûn l/ngh
özelleştirme arizîkirin, xwemalîkirin, kesîdeyîkirin m
arizîkirin, xwemalîkirin, kesîdeyîkirin m
özelleştirmek arizî kirin, xwemalî kirin, kesîdeyî kirin l/gh
arizî kirin, xwemalî kirin, kesîdeyî kirin l/gh
özellik 1. taybetî, taybetmendî 2. gewşîn, xislet, xasmatî, xusûsiyet m
1. taybetî, taybetmendî 2. gewşîn, xislet, xasmatî, xusûsiyet m
özellikle bi taybetî, nemaze, xesma, nexasim, bîlhesa h
bi taybetî, nemaze, xesma, nexasim, bîlhesa h
özel taybetî, -ye; arizî, -ye; xususî, -ye; kesî, -ye; şexsî, -ye; zatî, -ye; xas, -e
özel ad nameyo taybetî (n)
özel haklar heqê arizî (zh)
özel hukuk huqûqo arizî (n)
huqûqo arizî (n) Havıldar özel ders almış.(Havildarî derso taybetî/xususî girewto.)
özel isim nameyo taybetî (n)
özellik taybetmendîye (m), taybetmendî (m), xususîyet (n), xasîyet (n) Bu delikanlının ne özeliği var? (Çi taybetmendîya nê xortî esta?/Çi xususîyetê nê xortî esto?)
özellikle bitaybetî, xaseten, baxusus, bîlhesa, mexsus, îlle