Encamên lêgerînê
örs 1. sindan (hesinê ku hesin li serê tê kutan) 2. sindan (sindanê goşkaran) n
1. sindan (hesinê ku hesin li serê tê kutan) 2. sindan (sindanê goşkaran) n
örs kemiği hestîkê sindan ant/nd örseleme 1. pincirandin, kuncandin 2. hilhilandin (mec) m
hestîkê sindan ant/nd
örseleme 1. pincirandin, kuncandin 2. hilhilandin (mec) m
örselemek 1. pincirandin, kuncandin, quşandin *rüzgâr çiçeklerin yapraklarını örselemişti bayê pelên çîçekan pincirandibûn 2. hilhilandin (ji qewet xistin) *bu hastalık onu örselemiş vê nexweşîna hanê ev hilhilandiye (mec) l/gh
1. pincirandin, kuncandin, quşandin * rüzg‰r çiçeklerin yapraklarını örselemişti bayê pelên çîçekan pincirandibûn 2. hilhilandin (ji qewet xistin) * bu hastalık onu örselemiş vê nexweşîna hanê ev hilhilandiye (mec) l/gh
örseleniş 1. pincirin, kuncinîn 2. hilhilîn (mec) (ji bo kar û awayê pincirinê) m
1. pincirîn, kuncinîn 2. hilhilîn (mec) (ji bo kar û awayê pincirînê) m
örselenme 1. pincirin, kuncinîn 2. hilhilîn (mec) m
1. pincirîn, kuncinîn 2. hilhilîn (mec) m
örselenmek 1. pincirin, kuncinîn, quşîn l/ngh 2. hilhilîn (mec) l/ngh 3. hatin pincirandin, hatin kuncinandin, hatin quşandin l/tb
1. pincirîn, kuncinîn, quşîn l/ngh 2. hilhilîn (mec) l/ngh 3. hatin pincirandin, hatin kuncinandin, hatin quşandin l/tb
örs sindan (n), ors (n)