Encamên lêgerînê
öç tol, heyf, avdeyn, ewdîn, ewd
tol, heyf, avdeyn, ewdîn, ewdm
öç alma tolbazî, tolhilanîn, tolvekirin, heyfstendin
tolbazî, tolhilanîn, tolvekirin, heyfstendin
öç almak tol hilanîn, tol hildan, tol vekirin, tol stendin, tol vedan, avdeyn hildan, heyf stendin, heyf girtin, heyf hilanîn, heyf vekirin, ewd hilanîn, avdeyn hildan
tol hilanîn, tol hildan, tol vekirin, tol stendin, tol vedan, avdeyn hildan, heyf stendin, heyf girtin, heyf hilanîn, heyf vekirin, ewd hilanîn, avdeyn hildan
öçalan tolhildêr, tolbaz, tolstîn, heyfstîn, heyfgir nd/nt
öçünü almak 1) tola xwe stendin, tola xwe girtin, heyfa xwe jê hilanîn, heyfa xwe jê stendin, tola xwe jê vekirin (an jî stendin) 2) heyfa (yekî) stendin, heyfa (yekî) vekirin, heyfa (yekî) rakirin, tola (yekî) hildan (vekirin an jî stendin) 3) heyfa (yekî) jê derxistin
öç heyf (n)
öç almak heyf girewtene