Encamên lêgerînê
îthal nd ithal
îthal kirin ithal etmek
îthalat m 1. ithalât, dış alım (bir ülkeye başka ülkeden mal getirme veya satın alma) 2. ithalât (bir ülkeye başka bir ülkeden alınan malların bütünü)
îthalatkar nd/rd ithalâtçı, dış alımcı
îthalatkarî m ithalâtçılık, dış alımcılık
îthal n. îthal, teberaardis n.
îthal kirin lg. îthal kerdene, teber ra ardene
îthalat m. îthalat, hêrînayisê teberî, teberhêrînayis n.
îthalatkar /m/n îthalatkar, îthalatcî n.
îthalatkarî m. îthalatkarîye, îthalatciyîye, îthalatkarênî, îthalatcîyênî m.