Encamên lêgerînê
îstisna m istisna, ayrıklık
îstisna bûn l/ngh istisna olmak
îstisna kirin l/gh istisna etmek
istisna etmek veya tutmak
îstisnabûn m istisna olma
îstisnabûyî rd istisna tutulmuş olan
îstisnabûyîn m istisna olma
îstisnakirî rd istisna edilmiş
îstisnakirin m istisna etme
îstisnayî rd istisnaî, ayrıklı
îstisna m. arzî, dya, îstisna n.
îstisna kirin lg. arzî kerdene, dya kerdene, îstisna kerdene
îstisnayî rd. arzîyî, îstisnayî, cîyayî