Encamên lêgerînê
îstiqra man/m istikra
îstiqrar rd 1. istikrar, kararlılık 2. denge (zihinsel ve duygusal uyum) * îstiqrara derûnî ruhsal denge
îstiqrardar rd istikrarlı, dengeli (tutum ve davranışlarında uyum olan)
îstiqrarî m istikrarlılık, kararlılık
îstiqrar 1. aramî û huzûr 2. ewlehî û asayî
aramî û huzûr, ewlehî û asayî