Encamên lêgerînê
îstihlaq m istihlâk, tüketim, yoğaltım
îstihlaq kirin l/gh istihlâk etmek, tüketmek, yoğaltmak
îstihlaqkirin m istihlâk etme, tüketme, yoğaltma