Encamên lêgerînê
îhmal m ihmal
îhmal kirin l/gh ihmal etmek
ihmal etmek
îhmalkar rd ihmalkâr, ihmalcı, savsak
îhmalkarî m ihmalkârlık, ihmalcılık
îhmalkarî hatin kirin savsaklanmak
îhmalkarî kirin l/gh savsaklamak
îhmalkarîkirin m savsaklama, savsaklayış
îhmalkirî rd ihmal edilmiş olan
îhmalkirin m ihmal etme
îhmal kirin 1. bera tiştekî dan 2. beytu berdan 3. bêhemal hiştin
(lêker) bera tiştekî dan, beytu berdan, bêhemal hîştin
îhmal m. îhmal, xemserdîye n.
îhmal kirin tg. îhmal kerdene, xemserdîye kerdene
îhmalkar rd. xemserd, îhmalkar, îhmald
îhmalkarî m. xemserdîye, îhmalkarîye, xemserdênî, îhmalcîyênî m.
îhmalkarî kirin tg. xemserdîye kerdene, îhmalkarîye kerdene, xemserdênî kerdene, îhmalcîyênî kerdene
îhmalkarîkirin m. xemserdîyekerdis, îhmalkarîyekerdis, xemserdênîkerdis, îhmalcîyênîkerdis n.