Encamên lêgerînê
îflah m iflah, onma
îflah bûn l/ngh iflah olmak, onmak
îflah kirin l/gh iflah etmek
îflah nebûn iflah olmamak
îflahbûn m iflah olma, onma
îflahbûnî m iflah olma, onma
îflahbûyîn m iflah oluş, iflah olma
îflahkirî rd iflah edilmiş olan
îflahkirin m iflah etme
îflah m. îflah n.