Encamên lêgerînê
îbrî m İbranice
îbrîşim n 1. ipek 2. rd ipek (ipekten yapılmış olan)