Encamên lêgerînê
êrî rd masum
êrî bêrî tamamıyla mahsum
êrî bêrî kirin masum göstermek
êrî kirin l/gh mahsum göstermek
êrîkirin m mahsum gösterme
êrîş hücum.
m 1. saldırı, saldırış, hücum 2. sp atak, akın, hamle, hücum (sporda) 3. baskın * êrîş li dar xistin baskın düzenlemek 4.b hücum (ileri)
êrîş birin ser (birine veya bir şeye) saldırıya geçmek
êrîş birin ser (tiştekî an jî yekî) (birine veya bir şeye) saldırı düzenlemek
êrîş birin ser hev birbirine taaruzda bulunmak
êrîş dan ser (birine veya bir şeye) saldırıya geçmek (veya) düzenlemek
saldırmak
êrîş dan ser (yek) (birine veya bir şeye) saldırıya geçmek (veya) düzenlemek
êrîş hatin ser (yek) (biri) saldırıya uğramak
êrîş kirin hücum etmek, saldırmak.
l/gh 1. saldırmak 2. saldırmak (yıkıcı ve sert eleştiri yapmak)
1) hücum etmek, saldırmak 2) hamle etmek (veya yapmak)
êrîş kirin (yek) (birine) saldırmak
êrîş kirin ser (birine) saldırıya geçmek
êrîş li dar xistin baskın düzenlemek
êrîşa esmanî (an jî hewayî) hava saldırısı
êrîşa jevkirinê yarma taaruzu (veya saldırısı)
êrîşbaz rd saldırgan
êrîşbazî m saldırganlık
êrîşbazî bûn l/ngh saldırganlaşmak
êrîşbazîbûn m saldırganlaşma
êrîşber sp/n 1. akıncı, forvet 2. rd saldırıcı
êrîşberî sp/m 1. akıncılık, forvetlik 2. saldırıcılık
êrîşdar rd saldırgan
êrîşdarî m saldırganlık
êrîşdarî bûn l/ngh saldırganlaşmak
êrîşdarîbûn m saldırganlaşma
êrîşî rd saldırma ile ilgili
êrîşî (cihekî) kirin 1) saldırmak, hücum etmek 2) akın etmek
êrîşî (yekî) kir (birine) saldırmak, atılmak, üzerine hamle yapmak, salmak * êrîşî dijmin kir düşmanın üzerine atıldı * gur êrîşî mar jî dike kurt yılana da salar
êrîşkar nd/nt saldırgan, saldırıcı
êrîşkarane h saldırganca
êrîşkarî m saldırganlık, saldırıcılık
êrîşkarî bûn l/ngh saldırganlaşmak
êrîşkarîbûn m saldırganlaşma
êrîşker rd 1. saldırgan, saldırıcı 2. sp/n akıncı, forvet
êrîşkerî m 1. saldırganlık, saldırıcılık 2. sp akıncılık, forvetlik
êrîşkî h saldırganca
êrîşkirin m 1. saldırma 2. saldırma (yıkıcı ve sert eleştiri yapma)
êrîşnekerî m saldırmazlık
êrîşok rd 1. saldırgan, saldırıcı 2. sataşkan
êrîşokî m 1. saldırganlık, saldırıcılık 2. sataşkanlık 3. rd saldırganca
êrîşokî bûn l/ngh saldırganlaşmak
l/ngh saldırganlaşmak
êrîşokî kirin l/gh saldırganlaştırmak
êrîşokîbûn m saldırganlaşma
êrîşokîkirin m saldırganlaştırma
êrîşte m erişte
êrîşwar rd saldırgan
êrîşwarî rd/h saldırganca
êrîşwarîtî m saldırganlık
êrîtî m masumiyet, masumluk
êrîş 1. bi riya ragihandinê daberizîn yekî an jî aliyekî; destdirêjî 2. ji bo dagirkirin an jî rizgarkirinê bi ser yekî/aliyekî de girtin *"êrîşa gur, pêz ditirsîne"
(navdêr, mê) bnr. êriş.
Bikaranîn: Lêker: êrîş kirin, êrîş birin. Navdêr: êrîşkirin, êrîşbirin Rengdêr: êrîşkirî.
ji wêjeyê: Êrîş dibin ser komên neyaran, De rabe ser xwe, kurê min rabe !.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: ئێریش.
Bi zaravayên kurdî: hewramî: kurmancî: êrîş soranî: hêriş zazakî:.
Herwiha: êriş, hêriş, hêrîş
êrîş birin (lêker)(Binihêre:) êrîş
êrîş kirin destdirêjî kirin
(lêker)(Binihêre:) êrîş
êrîş meşandin hucûm li dar xistin
êrîşa yekdemî êrîşa di heman demê de û li çend cihan
êrîşbar (rengdêr) rahêlanbar.
ji: êrîş +-bar
êrîşbazî bûn (navdêr, mê) êrîşokî bûn, êrîşkarî bûn.
ji: êrîş +-bazî + bûn
êrîşbazîbûn (navdêr, mê) êrîşokîbûn, êrîşkarîbûn.
ji: êrîş +-bazî +bûn
êrîşber (navdêr, mê) forwerd, êrîşok, êrîşker, êrîşkar, êrîşdar, devavêj.
ji: êrîş +-ber
êrîşberî (navdêr, mê) êrîşokî, êrîşkerî, êrîşkarî, êrîşdarî.
ji: êrîş +-berî
êrîşbirin (navdêr, mê) (Binihêre:) êrîş
êrîşdar (rengdêr) êrîşok, êrîşker, erîşbaz, êrîşkar, êrîşber, devavêj.
ji: êrîş +-dar
êrîşdarî (navdêr, mê) êrîşokî, erîşbazî, êrîşkarî, êrîşkerî, êrîşberî.
ji: êrîş +-darî
êrîşên hovane hucûm an jî berhucûmên wehşî
êrîşî (navdêr, mê) şalawî, pelarnarî, êrîşdar.
ji: êrîş +-î
êrîşî tî (navdêr, mê) bahozitî.
ji: êrîşî +-tî
êrîşkar kes ê ku destdirêjiyê dike
(navdêr, mê) êrîşok, êrîşker, erîşbaz, êrîşdar, êrîşber, devavêj.
ji: êrîş +-kar
êrîşkarî (navdêr, mê) êrîşokî, erîşbazî, êrîşdarî, êrîşkerî, êrîşberî.
ji: êrîş +-karî
êrîşkarî bûn (lêker) êrîşokî bûn, êrîşbazî bûn.
ji: êrîşkarî + bûn
êrîşkarîbûn (navdêr, mê) êrîşokîbûn, êrîşbazîbûn.
ji: êrîşkarî +bûn
êrîşkerî (navdêr, mê) êrîşokî, êrîşkarî, êrîşberî, êrîşdarî.
ji: êrîş +-kerî
êrîşkî (navdêr, mê) bi êrîşî, bi hêrişî.
ji: êrîş +-kî
êrîşkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye êrîş kirin
êrîşkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) êrîş
êrîşok (navdêr, mê) êrîşkar, êrîşker, erîşbaz, êrîşdar, êrîşber, belakir, devavêj.
ji: êrîş +-ok
êrîşokî (navdêr, mê) erîşbazî, êrîşkarî, êrîşdarî, êrîşkerî, êrîşberî.
ji: êrîşok + -î
êrîşokî bûn (lêker) êrîşkarî bûn, êrîşbazî bûn.
ji: êrîşokî + bûn
êrîşokîbûn (navdêr, mê) êrîşkarîbûn, êrîşbazîbûn.
ji: êrîşokî +bûn
êrîvan (navdêr, mê) paytextê Ermenistanê.
Hevwate: Rewan.
Herwiha: Êrêvan Hêrêvan Hêrîvan Yêrêvan Yêrîvan.
: êrîvanî
êrîş f. attack.
êrîş anîn =êrîş kirin. v.t. to make an attack
=êrîş kirin. v.t. to make an attack
êrîş birdin =êrîş kirin. v.t. to make an attack
=êrîş kirin. v.t. to make an attack
êrîş kirin to attack
v.t. to make an attack: cendirme hêrişî ser malê dikin=the gendarmes are attacking the house
v.t. to make an attack: cendirme hêrişî ser malê dikin=the gendarmes are attacking the house
êrîşker attacking
êrîş Anfall
Angriff
Attacke
Offensive
êrîş kirin angreifen
êrîşkar angriffslustig
êrîşkirin angreifen
êrî rd. bêsuc, masûm, pak, bêguna
êrîtî m. bêsudye, masûmîye, pakîye, bêgunayîye, masûmênî, bêsucênî m.
êrîyane rd. bêsucane, masûmane, pakane, bêgunakî