Encamên lêgerînê
çivrî m 1. tav, semizlik (hayvanlarda) 2. rd yağlı * xwarina çivrî yağlı yemek
çivrînek nd çerezlik şey, aparatif şey