Encamên lêgerînê
çivî m çeviklik, hareketlilik
çivîd m çivit
çivîd kirin l/gh çivitlemek
çivîddar rd çivitli
çivîdî rd çividî, çivit rengi
çivîdkirî rd çivitli (çivitlenmiş olan)
çivîdkirin m çivitleme
çivîdnekirî rd çivitsiz (çivitlenmemiş olan)
çivîk zo/mkuş
çivîk bi baskekî nafire kuş bir kanatla uçamaz’ anlamında bir deyim
çivîk di ser re diçû serê baskê wê jê dikirin kuş uçurtmamak
çivîk di ser xwe re nefirandin kuş uçurtmamak * çivîk jî di ser xwe re nefirînin kuş uçurtmayın
çivîk lê nabêjin wiq kuş uçmaz kervan geçmez
çivîk nekarîn di ser (wan) re derbas bibe ü zerinde kuç uçmamak çivîk
çivîka berfê zo/nd kar kuşu (Pectrophenax nivalis)
çivîka beytik zo/nd serçe (Passer domesticus)
çivîka çolê jî ne bêderd e dertsiz olan var mı ki
çivîka hêjîran zo/nd incir kuşu (Anthus trivialis)
çivîka malan zo/nd cümle kuşu
çivîka qûnhejhejok zo/m yont kuşu (Motacilla)
çivîka reş zo/m çekirge kuşu (Sturnus vulgaris)
çivîka şeytanok zo/nd çalı bülbülü, bayır kuşu, ötleğen (Sylvia communis)
çivîka sibehê sabah kuşu
çivîka wîçwîçok nd ötücü kuş, makaralı
çivîka xapînok zo/m çobanaldatan (Caprimulgus europeus)
çivîkbaz nd/nt kuşbaz, kuşçu
çivîkbazî m kuşçuluk
çivîknas nd/nt kuş bilimci
çivîknasî m kuş bilimi
çivîn m 1. bükülme 2. eğilme 3. kıvrılma, kıvrılış (eğrilip bükülme) 4. zikzak
l/ngh 1. bükülmek 2. eğilmek 3. kıvrılmak (eğrilip bükülmek)
çivîng bnr çivîk
çivînî rd 1. dolambaçlı 2. zikzaklı
çivîr bot/m söğüt ağacına benzer bir ağaç
çivît m kışkırtma
çivît avêtin kışkırtmak, ikilik yaratmak
çivîk 1. firindeyên biçûk 2. cureyekî firindeyên biçûk e *"çivîkeke girtî, ji qazek çolê çêtir e"
(navdêr) candarên difirrin û hêkan dikin û perr û bask hene.
Hevwate: balinde, firrinde, çûçik, terewîl, teyr, tilûr. Cûnên firrindeyan, baz, elo, elok, kew, mêkew, mirîşk, qaz, sûsk, tawis, werdek.
ji: hevreha çûçik, çûk, çûçelk, hemû onom çiv
çivîk çivîk e, avê vedixwe, li ser xwe re li xwedê dinêre (biwêj) hinek be jî wîjdan û însaf divê. kuro, hinek bi merhemet bike. çivîk çivîk e, avê vedixwe, /i ser xwe re li xwedê dinere.
çivîka şeytanok (navdêr, mê) zo/nd.
ji: çivîka şeytan +-ok
çivîka wîhvîlanî ez kor bûm min nezanî, te çima mala xwe xera kir, konê min jî pê re danî (biwêj) ji bo karên bêwext û ne li rê tê gotin. ango, te ziyan hem da xwe, hem jî da min. ma ji vê kirina te kê kêrek dit? wekî got: çivîka wîlwîlanî ez kor bûm min nezanî, te mala xwe xera kir konê min jî pê re danî! (bnr. çîrok) çivîka n’îhrîlanî ez kor bfim min nezanî, te (çima) mala .r>rc xera kir, korte min jî pê re danî. mirovekî xwedî pez ji bo ku derkeve zozanan li benda denge pepûke ye. çimkî dema ku pepûk dikin kûkekûk (pûkepûk), her kes dizane ku dema derketina zozanan e. saleke dem he tam ne dema derketina pez e. lê mirov meze dike ku denge pepûke te. derdikeve li ber derî bi çaven xwe dibîne ku pepfikeke melomestoyî bi rasti jî dike kûkekûk. merik her çiqas hinekî eceb-mayî jî dhnîne, lê dizane ku rewşa xwezaye çûk û şewal baştir dizanin. diçe hundir û ji jina xwe re dibêje: jinik wa ye pepuk dike kûkekûk, edî de ma derketina zozanan katiye. ra be em haziriya xwe bikin. merik tevî malbata xwe amadekariya xwe dike, keriye peze xwe dibe zozanan û kone xwe vedigire. lê ji ber ku he ne dema derketina zozanan bûye, hewa ji nişke ve xera dibe û di demeke kurt de peze wîji ber hewaya sar, sir û seqeme dicemide, winda dibe, dibe xwere gur û çeqelan û bi vî awayî nîve keriye wî telef dibe. ji ber baye zexm kone wî dikeve, stûnen wî dişikin û tevî malbata xwe peûşan dibe. piştî dinek kembûna ba û bagere merik derdikeve ku li rewşe meze bike, lê dinere ku wa ye ew pepûka ku li ber dere wî kûkekeûk dikir û bûbû sedema zûderketina wî. ji ber sir û sermaye miriye û li ber hebinen kon dirêj bûye. xwediye pez te ser iaşe pepûke, bi hers û xemgînî dibêje: :çivîka wîlwîlanî, ez kor bûm min nezanî, te çima) mala xwe xera kir, kone minjî pê re danî.
çivîka xwedê rûçikandin (biwêj) tawanek an jî karekî xerab kirin. çima, ma min çivîka xwedê rûçikandibû ku ew qas xirabi hatin pêşiya inin?
çivîkan lê wîq negotin (biwêj) ji cihê xalî ango kes lê tune re tê gotin. mala wî li cihekî wisa ye ku, çivîkan lê wîq negotiye.
çivîkbaz (navdêr, mê) çûkbaz.
ji: çivîk +-baz
çivîkbazî (navdêr, mê) çûkbazî.
ji: çivîk +-bazî
çivîknas (navdêr, mê) çûknas, ornitolog.
ji: çivîk +-nas
çivîknasî (navdêr, mê) çûknasî, omîtolojî.
ji: çivîk +-nasî
çivîn (navdêr, mê) xwendina tewalan, dengê çûçikan, :;çîvçîvkirin çîye (pêrb) rêzman alavê pisyarkirinê, :ev çîye? te çîye? navê te çîye.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چڤین
çivînî 1. biziqzaq 2. fetlfetlî 3. xilimxwarî
(rengdêr) biziqzaq , fetlfetlî , xilimxwarî
çivîtî (navdêr, mê) xapînîtî.
ji: çiv +-îtî
çivîk f. bird
(=çivik) bird, sparrow
çivîk Sperling
Vogel
çivî n. xîçe, çîve, sîlike, xînçe, xîçike, çîvike, xînçeke m.
çivîd m. lîl, çîwît, çîvît, rengo çîvît n.
çivîk m. mîlçike, çûçike, teyre, milîçike, mîrçike, mîçike, mîlçike, mîçîk m.
çivîka berfê n. zoo. çûçika vare, mîrçika vare m.
çivîka beytik m. zoo. çûçika gewendîye, mîlçika dewe m.
çivîka hejîran n. zoo. çûçika hêjîran, mîlçika hêjîran m.
çivîkbaz n. mîlçikcî, çûçikwan n.
çivîkên wîçwîçok çûçikên çîvnayoxî, mîlçikên vîçnayoxî, çûçikên wendoxî
çivîkên wîtwîtok çuçikên çîvnayoxî, mîlçikên vîçnayoxî, çuçikên wendoxî
çivîn lng. . fisfisîyene, çiv dayene, surikîyene, vizirîyene, xo çivirnayene
rd. çivok, zîgzag, çivonek
çivînî rd. çivin, çivdaye