Encamên lêgerînê
çirîsokî rd parlakça
çirîsokî bûn l/ngh parlaklaşmak
çirîsokîbûn m parlaklaşma
çirîsokîbûyîn m parlaklaşma