Encamên lêgerînê
çirîsok rd parlak
çirîsokî rd parlakça
çirîsokî bûn l/ngh parlaklaşmak
çirîsokîbûn m parlaklaşma
çirîsokîbûyîn m parlaklaşma
çirîsok rd. bereqok, çirûskok, çirisok, bereqoq