Encamên lêgerînê
çiqil dal.
n 1. dal (ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri) * du çiqilên darê, ji ber bayê şikestibûn ağacın iki dalı rüzgârdan dolayı kırılmıştı 2. dalcık, ince dal, (küçük dal) 3. salkımcık 4. kol (akarsu, dere, nehir vb. nin kolları) 5. branş
çiqil dan l/gh dallanmak, dal vermek
çiqil di binî de tewîn dalları basmak (ağaçta dalları eğecek kadar meyve olmak) 6. mec uzantı * çiqilê wê yê siyasî onun siyasi uzantısı
çiqil pê dan l/wb dallandırmak
çiqil û gulî (an jî şax) dan dal budak salmak * merivatiya wan çiqil û gulî dabû akrabalıkları dal budak salmıştı
çiqilçem n nehir kolu
çiqildan m dallanma, dal verme
çiqildar rd dallı
çiqildayîn m dallanış
çiqilik m dalcık
çiqilk n 1. dal, ağaç dalı 2. budak (ağacın dal olacak sürgünü) 3. çitmik (üzüm salkımının küçük dalı) 4. çatal (dallı olan şeylerin her biri)
çiqilkê darê çêbûn budaklanmak
çiqilkê teze budak özü
çiqilokî rd dalsı
çiqil guliyê darê
çiqil kirin çiq kirin
(lêker)çiq kirin
çiqilk (navdêr, mê) hejik, tirrik, terrik, çeqik, şivik, şivist, şivtan, qirşik, êzing, darik, gilç, hûrik, pej, çeq
çiqil m. brans, lizg, sax n.
m. çîqil, lizge, gile, gulî, gêl, gil n.
çiqil dan lg. . lizg dayene, p’qil dayene, gil dayene, sax dayene
çiqilçem n. cog. çîqilê çemî n.
çiqildan m. çiqildayis, gildayis, saxdayis, lizgdayis n.
çiqilk m. çiqil, lizg n.