Encamên lêgerînê
çermelaq n 1. kara et (kastan oluşan yağsız et) 2. rd arık, sıska, cılız 3. büzük, büzüşük * pêsîrên çermelaqî büzüşük göğüsler
çermelaqî rd 1. kara kuruca et * goştekî çemlaqî kara kuruca et 2. sıskaca
çermelaqî bûn l/ngh 1. kara kuruca et haline gelmek 2. sıskalaşmak 3. büzüşmek
çermelaqîbûn m 1. kara kuruca et haline gelme 2. sıskalaşma 3. büzüşme