Encamên lêgerînê
çermik Çermûg (Çermûge) (Navçeyeke girêdayî Amedê)
germav, germik, çêrmûk m
germav, germik, çêrmûk m
çerm cilt, deri.
n 1. deri, örtenek (insan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl veya pulla kaplı örtü) 2. deri (işlenerek kullanılır hale getirilmiş hayvan derisi) 3.rd deri (bu deriden yapılmış) 4.n cilt, ten, deri 5.n deri (soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar)
çerm e sağlam elbise
çerm kirin l/gh yüzmek (derisini yüzmek)
çerm qalind bûn semizlenmek, şişmanlamak
çerm qalind kirin semizlemek
çermandî (i) rd büzük, büzüşük
çermandî (ii) rd çimdirik, yüzük (derisi yüzülmüş olan)
çermandin (i) m büzme, büzüştürme
l/gh büzmek, büzüştürmek
çermandin (ii) m çimdirme, yüzme (derisini yüzme)
l/gh çimdirmek, yüzmek (derisini yüzmek)
çermdar rd derili
çerme rd deri, derimsi
çermê (tiştekî) gurandin derisini yüzmek * wekî
çermê (yekî) bi daran re rakirin erisini yüzmek (işkence ederek öldürmek)
çermê (yekî) li ser hestî man bir deri bir kemik kalmak, derisi kemiklerine yapışmak (çok zayıflamak)
çermê (yekî) qalind bûn şişmanlanmak, kilo almaya başlamak
çermê binî biy/nd iç deri
çermê kerê eşek derisi gibi (derisi çok kalın)
çermê navîn biy/nd orta deri, mezoderm
çermê serîn ant/nd 1. üst deri, epiderm 2. biy dış deri
çermê xam nd beşme, ham deri
çermekal n derimsi et
çermelaq n 1. kara et (kastan oluşan yağsız et) 2. rd arık, sıska, cılız 3. büzük, büzüşük * pêsîrên çermelaqî büzüşük göğüsler
çermelaqî rd 1. kara kuruca et * goştekî çemlaqî kara kuruca et 2. sıskaca
çermelaqî bûn l/ngh 1. kara kuruca et haline gelmek 2. sıskalaşmak 3. büzüşmek
çermelaqîbûn m 1. kara kuruca et haline gelme 2. sıskalaşma 3. büzüşme
çermesor nd/nt Kızılderili
çermesorik nd/nt Kızılderili
çermetal bnr çermelaq
çermfiroş nd/nt derici (satan kimse)
çermfiroşî m dericilik
çermî rd büzüşük * sêva çermî büzüşük elma
çermik zar.
n 1. deri, dericik 2. ant sünnet derisi 3. zar * çermikê hêkê yumurta zarı 4. kabuk, deri (soyulmadan yenen yemişlerin ince kabuğu veya soyulan yemişlerde kabuk altındaki zar) * çermikê firingiyê domates kabuğu
çermik qalind kirin semizlenmek
çermikê (yekî) li ser hestî man derisi kemiklerine yapışmak (çok zayıflanmak)
çermikê (yekî) qalind bûn 1) semizlemek 2) paralanmak, paralı olmak
çermikê binî ant/nd 1. endoderm 2. alt deri, hipoderm
çermikê çav göz kapağı
çermikê mêweyan (an jî fêkiyan) meyve dışı
çermikî rd kösele gibi (aslında yumuşak şeyler için; çok sert, çiğnenmesi güç, koparılamaz)
çermîn (i) rd 1. derimsi 2. deri, deriden (deriden yapılma) * kursiyê çermîn deri kürsü * saqoyê çermîn deri ceket
l/ngh büzülmek
çermîn (ii) m büzülme
l/ngh yüzülmek (derisi yüzülmek)
çermîn (iii) m yüzülme (derisi yüzülme)
çermiqandin m buruşturma
l/gh buruşturmak
rd buruşuk
çermiqî rd buruşuk, buruşmuş olan
çermiqîn m buruşma
l/ngh buruşmak
çermisandî rd soluk, solgun
çermisandin m soldurma
l/gh soldurmak
çermisî rd solgun
çermisî bûn l/ngh solgunlaşmak
çermisîbûn m solgunlaşma
çermisîn m solma (diriliğini, tazeliğini veya parlaklığını yitirme)
l/ngh solmak (diriliğini, tazeliğini veya parlaklığını yitirmek)
çermisokî rd solgunca
çermîsork m yeni yumurtadan çıkmış kuş yavrusu
çermix m büzme
çermixandî rd büzük
çermixandin m büzme, büzüştürme
l/gh büzmek, büzüştürmek
çermixî rd büzük, büzüşük
çermixîn m büzülme, büzüşme
l/ngh büzülmek, büzüşmek
çermkirî rd derili, deri örtülmüş
çermkirin m yüzme (derisini yüzme)
çermqalind rd 1. kalın derili 2. kalın kabuklu (meyve ve sebzeler için)
çermsor Kızılderili.
çermtenik rd 1. ince derili, derisi ince olan 2. ince kabuklu, kabuğu ince * tiriyê eşqir, tireyekî çermtenik e çavuş üzümü kabuğu ince bir üzümdür
çermvan nd/nt derici
çermvanî m dericilik
çermzan nd/nt dermatolog
çermzanî m dermatoloji
çerm çêrm
(navdêr, nêr) postê leşê mirovan, kevlê mirovan.
Herwiha: çerim.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چه‌رم.
Bide ber: şerm.
Têkildar: gurûn.
ji: hevreha soranî چه‌رم (çerm), kelhurî çerm, zazakî çerm, farisî چرم (çerm), pehlewî çerm, avestayî çerimen-, sogdî çrm-, sanskrîtî चर्मन् (çermen), ermenî քերեմ (kʿerem: selixandin), latînî corium (çerm), κείρω (kêyro: jê kirin, jê vekirin), rûsî кора (qelp, qalik, qaşil), inglîzî shear (cew kirin, hirî jê kirin), albanî harr (jê kirin, birrîn)... hemû ji Proto-hindûewropî (s)ker- (gurûn, jê kirin, jê vekirin). K-ya Proto-hindûewropî di zimanên îranî de dibe s/ç. , Çavkanî: Horn p.98, Watkins p.100 Pokorny: 938 - 947, Hevreh: ker , kurt, kêr, belkî herwiha qelp, qalik, qaşil, gurûn.
Bikaranîn: Lêker: çerm kirin. Navdêr: çermkirin Rengdêr: çermkirî.
: bêçerm, bêçermî, biçerm, biçermî, çermdar, çermdarî, çermder, çermderî, çermdêr, çermdêrî, çermik, çermî, çermok, çermokî
çerm gemar kirin (biwêj) kar xera kirin. me hin tiştên baş jê hêvî dikilin, lê ew çû, wî çerin gemar kir.
çerm kirin (lêker)(Binihêre:) çerm
çerm tijî ka bûn (biwêj) kêmaqil û bêxîret bûn. belê ew qas mezin û gir e, lê tenê çerm tijî ka ye.
çerm û hestî man (biwêj) pir lawaz û jar bûn. pişti girtîgehê mizgîn wisa bû ku bi tenê çêrnt û hestî ma.
çermandin (lêker)kirmişandin, civitandin, quncifandin, quncisandin, çingizandin, gelpiçan­din, qermûçandin, kîsandin, qurmiçandin, qincilandin, racivandin, çermixandin.
ji: çerm +-andin
çermdar (rengdêr) biçerm.
ji: çerm +-dar
çerme (Zazaki) çerm
çermê (yekî) qalind bûn (biwêj) pir qelew bûn, zengîn û dewlemend bûn. dilo van rojan zêde dixwe, çennê wî qalind bûye. ji erebeya wî ya rind kifş e ku çermê wî qalind bûye.
çermê (yekî) tijî ka kirin (biwêj) zêde li yekî dan an jî kuştin. heya me xwe gihandê, me mêze kir ku çennê îso tijî ka kirine jî.
çermê golikê li ber me, wê xwedî bê ser me (biwêj) di dawiya lcarên xeter de xisar jî çêdibe. çermê golikê li ber nie, wê xwedî bê ser me. xeterî hê neqediyaye.
çermê rûyê (yekî) qetîn (biwêj) bêar û bêheya bûn. ji te tika dikim, xwe nexe tayê wî, jixwe çermê rûyê wî qetiyaye.
çermesor çêrmsor
(navdêr) hindiyanî, gelên xwecih yên Emerîkayê.
ji wêjeyê: Nizam ma gelo hîna Çermesor mane? Eger bibihîzin cendirmeyan ji hestiyên me qelûnan çêdikin wê serboriyên xwe ji bîr bikin, ji bo me, car din ji xewnên xwe hilçenin. Em zûde ye fêr bûne ku tu xweda ne şîr helal in, li ber kuştinên me bêdeng û bihedan in.(Fatma Savcî: Xema payizê, Diyarname.com, 11/2007)Wi çer + -e- + sor
çermfiroş (navdêr, mê) kevalfiroş.
ji: çerm +-firoş
çermig (goranî), spî.
Herwiha: çermegKurdiya başûr (rengdêr) spî.
Bi alfabeyên din: kurdî-erebî: ‌‌چه‌رمگ.
Herwiha: sifêd سفێد, sipê سپێ
çermik çêrmik
çermikî (navdêr, mê) koselokî, çemlaxî.
ji: çermik + -î
çermîn (rengdêr) pêlav cente cilik û htd yên ji çermî hatîne çêkirin, :sakoyê çermîn pêlava çermîn.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چه‌رمین
çermiqandin (navdêr, mê) tamdan û rengkirina çeman.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چه‌رمقاندن
çermiqîn (navdêr, mê) hatine rengkirin, renggirtin, reng wergirtin. Tewîn: -çermiq-.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چه‌رمقین
çermisî (navdêr, mê) çilmisî, tewifi, tewifok, pelisî, pelimî, zerhimî, çilmisok, zirhimok, rengavêtî, rengqelibî.
ji: çerm +-isî
çermisî bûn (lêker) çilmisî bûn, çilmisokî bûn, pelisî bûn, pelimî bûn, tewifokî bûn, rengavêtî bûn, rengqelibî bûn.
ji: çermisî + bûn
çermisîbûn (navdêr, mê) çilmisîbûn, çilmisokîbûn, pelisîbûn, pelimîbûn, tewifokîbûn, rengavêtîbûn, rengqelibîbûn.
ji: çermisî +bûn
çermkî (navdêr, mê) bi çermî.
ji: çerm +-kî
çermkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çerm kirin
çermkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çerm
çermnas (navdêr) pîstnas, dermatolog, pisporê/a çermê leşî û nexweşiyên çermî.
Herwiha: çerimnas.
ji: çerm + -nas.
: çermnasî
çermnasî (navdêr, mê) rewşa çermnasbûnê.
ji: çermnas + -î
çermoke (rengdêr) zeîf, sîsele, lawaz, qels, bêxêr, ne qelew, ne têrgoşt, jar, hejar.
Herwiha: çermok, çermokî, çerimok, çerimoke, çerimokî.
ji: çerm + -oke.
: çermokeane, çermoketî, çermokeyî
çermokeane (rengdêr) bi awayekî çermoke.
ji: çermoke + -ane
çermoketî (navdêr, mê) rewşa çermokebûnê.
ji: çermoke + -tî
çermsor (navdêr, nêr) (navdêr, mê) hindokên sor, pîstsor
çerm (m.) skin, leather
m. skin, leather. (Also see: çermîn)
çerm Haut
Leder
Tierhaut
çerm n. çerme n.
çerm kirin lg. cêvetene, çerme kerdene, selixnayene
çermandin m. cêvetis, çermekerdis, selixnayis n.
çermdar rd. çermeyin
çermê binî m. ana. çermeyo mîyanên, endoderm, çermeyê zereyî n.
çerme gurandin lg. çerme kerdene, çerme serde kerdene
çermê hisk n. çekûr, meskur n. *binê çermê jorîn binê çermeyê serênî, binê çermeyê corênî
çermê navîn n. bîyo. çermeyo mîyanên, mezoderm, çermewo ortên n.
çermê serîn m. ana. çermeyo serên, epîderm, çermewo serên, çermeyê serî n.
çermik n. çermik, çerme n.
çermika bînî m. hîpoderm, çermeyo binên, çermeyê binî n.
çermikê çav m. ana. banê çi m., çermeyê çi m., qapaxê çimî n.
çermikê mêweyan rd. tolikê meyweyan, qalikê mêweyan, qasilê mêweyan n.
çermîn rd. çermeyin
çermiqandin lg. qîrmiçnayene, qermeçnayene
çermiqîn lng. . qirmîçîyene, qermeçîyene
çermîsandîn lg. ropermelnayene, pelisnayene, cilisnayene, pulisnayene, pîlisnayene
çermisandin m. ropermelnayis, pelisnayis, cilisnayis, pulisnayis, pilisnayis n.
çermisî rd. ropermelîyaye, pelisîyaye, cilisîyaye
çermisîn m. ropermelîyayis, pelisîyayis, cilîsîyayis, pulisîyayis n.
lng. ropermelîyene, pelisîyene, rilisîyene, ropermelayene, pilisîyene, pulisîyene
çermixîn m. qermîçîyayis, çungirîyayis, calaziyayis, qurmiçîyayis, çiqirîyayis, qirmiçîyayis, qirmoçîyayis n.
lng. . qermiçîyene, qurmiçîyene, qirmiçîyene, çungirîyene, qirmoçîyene, çiqirîyene, calaziyene
çermkirin m. cêvetis, çermekerdis, selixnayis n.
çermsor m/n. çermesur n.
çermvan rd. çermewan, çermecî
çermvanî m. çermewanîye, çermecîyîye, çermewanênî m.