Encamên lêgerînê
çerezfiroş nd/nt çerezci (satan kimse)
çerezfiroşî m çerezcilik