Encamên lêgerînê
çerçîve m çerçeve
çerçîve kirin l/gh çerçevelemek
çerçîvedar rd çerçeveli
çerçîvekirî rd çerçeveli (çerçeveye geçirilmiş veya içine alınmış olan)
çerçîvekirin m çerçeveleme
çerçîve m. çarçewe, çerçewe, çarçeve, çerçive, çerçeve, çerçiwe m.