Encamên lêgerînê
çengurê (yekî) girtin 1) kolundan tutmak (birini) altı okka etmek bi
çengurê (yekî) girtin dan ser serê xwe karga tulumba etmek
çengurê (yekî) girtin û avêt (birini) kolundan tutup atmak bi