Encamên lêgerînê
çend rd 1. kaç (herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı) * çend kes? kaç kişi? 2.rz kaç (cümle soru cümlesi olmadığında) * ev çend roj e ku ez dixwazim vê bibêjim, lê nikarim bibêjim kaç gündür ben de bunu söyleyecektim, söyleyemiyorum 3.rd kaçar * çend odeyên vî xaniyî hene? bu evin kaçar odası var? 4.kaçı * te belge da çend heb ji wan? kaçına belge verdin? 5.rd birkaç * çend bêr xwelî avête ser mirî ölünün üzerine birkaç kürek toprak attı 6.birkaç 7.rd geçen (belirsiz bir süre önceki, birkaç önceki) * van çendan min seriyek li mala we da geçen sizlere uğradım 8. ara * vî çendî tu ne xuyayî bû? bu aralar görünmüyordun? 9. kadar * ev çend bû bu kadardı
çend car 1) birkaç kez, bir iki 2) kaçıncı (cümle soru cümlesi olmadığında; çok kez, birçok kez) * ev çend car e ku ez têm bu kaçıncı gelişim
çend caran defalarca
çend çirpiyên (yekî) kêm in tahtaları eksik
çend gîsin kirin argo tekrarlamak
çend gotin (an jî kilîm) bir çift söz * dê çend gotinên min ji te re hebin sana bir çift sözüm olacak
çend gotin jê re gotin iki çift lâf (lâkırdı) etmek
çend gotinên (yekî) hebûn bir çift sözü olmak
çend gotinên (yekî) jî hebûn söyleyeceği olmak
çend kap ji hev re avêtin kozlarını paylaşmak
çend kelîme axaftin (peyîvîn an jî xeber dan) iki lâkırdı etmek
çend kes birkaç (kimse) * gava em ji dibistanê derketin çend kes ji me girtin okuldan çıkarken birkaçımızı yakaladılar
çend kilîm (an jî gotin) bir çift söz
çend kirin üstüne atlamak * xwe çend kirin çengê bûkê gelinin koluna atladı
çend lat ajotin geyik muhabeti etmek
çend lib kaçar * we ji her yekî çend lib stendin? her birinden kaçar tane aldınız?
çend pere dike? kaç para eder?
çend sal kirine? kaç yaşında?
çend salî kaçlık
çend û çend in 1) kaça kaç (oyunda tarafların aldığı sayı veya dereceyi sormak için) 2) kaça kaç (ölçüyü belirtmek için)
çendahî m nicelik
çendahîn bnr çendanî
çendahiyî rd nicel
çendalî rd 1. çok yönlü 2. çok taraflı
çendan rz/rd kaçıncı * hûn di qata çendan de rûdinên? kaçıncı katta oturuyorsunuz?
çendanî m nicelik
çendanî kirin l/gh nicelemek
çendanîker rd niceleyici
çendaniya guhêrbar fel değişebilen nicelik
çendaniyî rd nicel
çendçandî rd çok kültürlü
çendçandîtî m çok kültürlülük
çendcar rd birçok, çok
çendcare m tekrar, tekrarlama
çendcarî rd mükerrer, tekrarlanmış olan
çende d 1. o kadar, o denli * ew çende kêfa min hat ku... o kadar sevindim ki.. 2. kadar * çende ye na kadar da büyük
çendê c/n kaçı * çendê wê yên te ne? bunların kaçı sana ait?
çendê wî alî öte gün
çendek birkaç.
rd 1. birkaç * ev çendek e ku ez tim li ser vê dihizirim birkaç zamandır hep bunu düşünüyorum 2. birkaç gün * ez çendek li wir mam birkaç gün orda kaldım 3. rd kaçlı
çendêk rd kaçlık
çendek berê geçenlerde * çendek berê derketibûm geştekê geçenlerde bir gezintiye çıkmıştım
çendekek berê bir süre önce.
çendem rz/rd kaçıncı
çendemî rd geçici (kısa ve belli bir süre için olan)
çendemîn rz/rd kaçıncı
çendemîtî m geçicilik
çendetexlîd rd/h çeşit çeşit, çeşitli
çendetexlîdî m çeşitlilik
çendgoşe rd çokgen
çendhêlî rd 1. çok yönlü 2. çok taraflı
çendhevser rd çok eşli
çendhevserî m çok eşlilik
çendî 1. kadar, denli * hûn çendî bilî bibin jî tewş e ne denli uğraşsanız boştur 2. g gerçi 3. ne kadar (çok, oldukça) * av çendî germ be jî destê xwe dikê! su ne kadar sıcak olsa da elini sokuyor 4. ne kadar (ne ölçüde)* hûn çendî bixebitin jî hûn nagihîjine wê ne kadar çalışsanız da ona yetişemezsiniz 5. bu (veya şu) kadar * di vê navê de çendî sî sal derbas bûbe jî aradan otuz şu kadar yıl geçtiydise de 6.rd/h kaç, ne kadar 7.rz kaç (cümle soru cümlesi olmadığında; bidçok)
çendî (yekî) kir (birine) saldırmak, üstüne atlamak,, üzerine yürümek
çendî car defalarca
çendî çend sal yıllar yılı, yıllarca
çendî ku... her ne kadar
çendik 1. birkaç * gava em ji dibistanê derketin çendikan ji me girtin okuldan çıkarken birkaçımızı yakaladılar 2. rd kaç, ne (herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı) * çendik û çend sal e kaç yıldır, yıllardır, ne zamandır
çendik û çend salan yıllarca
çendîn d 1. kadar, o kadar 2. kaç, ne kadar * çendîn min got jî ne kadar söyledimse de 3. kadar, ne kadar, kadar 4. rd bunca 5. rz kaç (cümle soru cümlesi olmadığında; birçok)
çendîne mat/m kat sayısı
çendjinî m çok karılık, poligami
çendkenar rd çokgen
çendlayî rd 1. çok yönlü 2. çok taraflı
çendmêrî m çok kocalık, poliandri
çendnav rd çok adlı
çendneteweyî rd çok uluslu
çendparçe rd çok parçalı
çendrengî rd çok renkli
çendrengîtî m çok renklilik
çendşaneyî rd çok hücreli
çendsînor rd çok sınırlı (sınırı çok olan)
çendziman rd 1. çok dilli 2. çok dil bilen
çendzimanîtî m 1. çok dillilik 2. çok dil bilme
çend çiqas *"çend çiya hene, ên kurdan e"
(hoker) çiqas, çi qiyas, çi hejmar: - Hûn çend kes in? - Em pênc in. - Ew gelek/piçek in.Ev bi çendê ye? (Bihayê vê çi ye?), hin, hinek: Çend kes hatin. (Hin kes hatin.).
Herwiha: çen.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چه‌ند.
Têkildar: çawa, çilo, çito.
Bide ber: çeng.
ji: hevreha soranî چه‌ند (çend) û چه‌ن (çen), zazakî çend, hewramî çinne, farisî چند (çend), hexamenîşî çiyent-,, avestayî çivent-, ji Proto-hindûewropî kuiʰent- (k-ya Proto-hindûewropî di zimanên îranî de dibe s/ş/z/ç) ku herwiha serekaniya latînî quantus e ku serekaniya pirraniya peyvên bi heman maneyê yên zimanên romenî ye: fransî quant, îtalî û portugalî quanto, spanî cuanto, romanî cât....
: çenda, çendan, çende, çendek, çendî, çendîn
çend hestî avêtin ber (yekî) (biwêj) bi hin berjewendiyên piçûk, bêdeng hiştin. bertîl dan. memûrên dewletê ketine rewşek wilo ku tu çernl hestiyan biavêjî ber wan, tiştê ku nekin namîne.
çend nîsk ji serî kêm bûn (biwêj) ji êqil hinek kêmasî hebûn. tu gotinên wî girîng negire, çend nîskji serê wî kêm in
çend pat demek,qederek, Ev çend pat e pêjna wî xuya nake.Ji bo çend petan xwe da alî.
çendanî tekildarî hejmar û miqdarê
(navdêr, mê) miqdar, mêjer, hejmar, kantîte, kemiyet, jimar, eded, lib, heb.
Herwiha: çendahî, çendayî, çendî.
Dijwate: çawanî.
ji: çend + -anî.
Bikaranîn: Lêker: çendanî kirin. Navdêr: çendanîkirin Rengdêr: çendanîkirî
çendanî kirin (lêker)(Binihêre:) çendanî
çendanîker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê çendanî dike.
ji: çendanî + -ker
çendanîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çendanî kirin
çendanîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çendanî
çendber (navdêr, mê) çendparçe, çendqol.
ji: çend +-ber
çende kirin (navdêr, mê) tibab kirin.
ji: ç +-ende + kirin
çendek (navdêr, mê) çend, hin.
ji: çend +-ek
çendekî (navdêr, mê) tibabî, quantıc.
ji: çendek + -î
çendekîkirî (rengdêr) tibabkirî.
ji: çendekî +kirî
çendekirin (navdêr, mê) tibabkirin.
ji: ç +-ende +kirin
çendem (lêker) çendemîn
çendemî (navdêr, mê) demdemî, berdem, berwext, demdar, demgirêdayî, miweqet, demborî, miqewet.
ji: çendem +-î
çendemîn 1. çendem 2. a çendan 3. kîjan
(lêker)çendem , a çendan, kîjan
çendemîtî (navdêr, mê) demgirêdayîtî, demdemîtî, miqewetî.
ji: çendem +-îtî
çendik (navdêr, mê) çend kes.
ji: çend +-ik
çendikî (navdêr, mê) çendanî.
ji: çendik + -î
çendîn (rengdêr) gelek, pirr, mişe, zaf, zehf, zêde, zor, hejmarek mezin (ji mirovan/heywan/tiştekî).
Dijwate: kêm, piçek, hindik.
ji: çend + în.
: pirranî, pirrî, pirrbêj
çendînî (navdêr, mê) çendanî, çendahî, qaseyetî, qandiyetî.
ji: çendîn +-î
çendkî (navdêr, mê) bi gelejimarî.
ji: çend +-kî
çend how much, how many
(adv.) how? (many, much), some, which ?, a few
how many/how much (It has also a usage for surprise: çiyayekî çend bilind e! ‘What a high mountain’)
how many
(following word construed as pl.) how many? several: di çend cihan de=in several places. çend hevalên min=several of my friends. (Also see: çendik û çend, û çend, çendê)
(1) how many, how much; (2) some
çendanî quantity
çendek (adj.) some, someone
çendemî (adj.) temporary, provisional
çendetexlît (adj.) varied
çendik û çend (+ sing.) several: çendik û çend roj e ...= it’s been several days since ...
çend ein paar
etliche
Wie viel
wie viele
çende einiges
genug
so viel
çendek Weile
çendînî Quantität
çend rd. çend, çand, çond
çend car dolima çendan, çend doli m., reya çendan, çend reyî, sopa çendan, çend sopî *di çendan de çendîne de, edi çendan de (saate)
çendahî m. çendayîye m.f kemîyet n.f çiqasîye m.
çendam h. çendayê ke, gerçî, her çiqas ke, her çend ke, herçî
çendan rd. çendin, çendana *bi çendan e çend bi çendan o, bi çiqasê yo
çendanî m. çendayîye m.f kemîyet n.f çiqasîye m.
çendanî kirin lg. çendênî kerdene, çendênînayene
çendanîker rd. çendênîker, çendênînayox
çendek h. çendê, yewçend, çandê
çendek berê çendê verê
çendemî rd. çendê, de m., zemanê
çendemîn rd. çendin, çendana *çend û çend in çend ra çend ê, çiqas ra çiqas ê (seba kayî)
çendî rd. gumra, zaf, xêlê, zêde, gelê, deyra, bol, epey, derya, xêlyek
h. çendayê ke, gerçî, her çiqas ke, her çend ke, herçî
çendî ku h. çendayê ke, gerçî, her çiqas ke, her çend ke, herçî
çendik rd. çend, çand, çond
çende ne kadar
çende ende ne kadar o kadar
çende ez zana ti zî ende zanî Ben ne kadar biliyorsam sen de o kadar biliyorsun