Encamên lêgerînê
çenbaz çenebaz rd
çenebaz rd
çenbazlık çenebazî m
çenebazî m
çene 1. çene, erçen, erzing, çeng, argûşk, alûşk, lam, zênî, zenî ant/m 2. dev (ji bo devê mîna gaz û mengeneyê) n 3. çene (ji bo kesê ku pir bixeberdan e) m
1. çene, erçen, erzing, çeng, argûşk, alûşk, lam, zênî, zenî ant/m 2. dev (ji bo devê mîna gaz û mengeneyê)n 3. çene (ji bo kesê ku pir bixeberdan e)m
çene çalmak leqeleq kirin
leqeleq kirin
Leqeleq kirin.
çene çukuru çaltika çeneyê
çaltika çeneyê
çene kavafı lewçe, şeqlebend
lewçe, şeqlebend
Lewçe. Bêjok. Çeqçeqî. Devtijî. Şewşewokî. Şeqlebend. Perda devê (yekî) qetiyaye.
çene yapmak çene kirin
çene kirin
çene yarışı ketina ber hev (ji bo pevaxaftinê)
ketina ber hev (ji bo pevaxaftinê)
çene yarıştırmak avêtin ber hev, pevre leqeleq kirin
avêtin ber hev, pevre leqeleq kirin
Avêtin ber hev. Bi hev re leqeleq kirin.
çene yormak çeneya xwe reht kirin
çeneya xwe reht kirin
Belasebeb axaftin.
çenek 1. telaş, felq *fasulye iki çeneklidir lobî du telaş e, lobî riwekeke dufelq em 2. çenik (çenika çûkan) m 3. çenik (ji bo çeneyên kêzikan) zo/m
1. telaş, felq * fasulye iki çeneklidir lobî du telaş e, lobî riwekeke dufelq e m 2. çenik (çenika çûkan) m 3. çenik (ji bo çeneyên kêzikan) zo/m
çeneleşmek bi hev re çene kirin, pev re çene kirin l/bw
bi hev re çene kirin, pev re çene kirin l/bw
çeneli 1. biçene, çenedar 2. çenebaz rd
1. biçene, çenedar 2. çenebaz rd
çenen tutulsun devikê te bişikê!
devikê te bişikê!
Devikê te bişikê! Devê te biweşe!
çenesi açılmak devê (yekî) vebûn
devê (yekî) vebûn
çenesi atmak çeneya (yekî) ricifîn (ji bo kesê di ber sekeratê de)
çeneya (yekî) ricifîn (ji bo kesê di ber sekeratê de)
Çeneya (yekî) ricifîn. (ji bo kesê di sikratê de)
çenesi düşük bêjok, devtijî
bêjok, devtijî
Devsist. Bêjok. Çeqçeqî. Perda devê (yekî) qetiyaye.
çenesi kitlenmek devê (yekî) ketin hev
devê (yekî) ketin hev
çenesi kuvvetli bidev û çen
bidev û çen
Bi dev û çen. Kesê ku ji axaftinê naweste.
çenesi oynamak devê (yekî) leqîn
devê (yekî) leqîn (birinin)
I) (Tiştekî) xwarin an jî cûtin. II) Devê (yekî) leqîn.
çenesini açtırmak devê (yekî) vekirin
devê (yekî) vekirin
çenesini bağlamak 1) devê (yekî) gire dan (ji bo yê miri) 2) zimanê (yekî) weşîn, deve (yekî) hatin girêdan (mirina yekî xwestin) (mec)
1) devê (yekî) girê dan (ji bo yê mirî) 2) zimanê (yekî) weşîn, devê (yekî) hatin girêdan (mirina yekî xwestin) (mec)
I) Devê (yekî) girê dan. (ji bo yê mirî) II) Zimanê (yekî) weşîn. Devê (yekî) hatin girêdan. (mirina yekî xwestin)
çenesini bıçak açmamak devê (yekî) ketin hev , qet xeber nedan, qet neaxaftin
devê (yekî) ketin hev
I) Devê (yekî) ketin hev. (ji ber kil û kêmasiya xwe neaxivîn) II) Qet nepeyivîn.
çenesini dağıtmak dev û çeneyên (yekî) kirin hev
dev û çeneyên (yekî) kirin hev
Dev û pozê (yekî) kirin hev. Dev û çeneya (yekî) kirin hev.
çenesini kapatmak dev û çeneye (yekî) dan girtin
dev û çeneyê (yekî) dan girtin
Zimanê (yekî) dan girtin.
çenesini tutmak devê xwe girtin
devê xwe girtin
Devê xwe girtin.
çenet qaçil, qalik, qaşil (qaçilê li ser tovê tiştekî) n
qaçil, qalik, qaşil (qaçilê li ser tovê tiştekî) n
çeneye kuvvet çeneya te hişk ne be
çeneya te hişk ne be
çeneye tutmak Dan xeberdan. Dan axaftin.
çeng ü çegâne henga sazan
çengel çengel, çengal, çinqal, çanqil n
çengel, çengal, çinqal, çanqiln
çengel atmak li dora (yekî) çûn û hatin (ji bo têkilîdanînê)
li dora (yekî) çûn û hatin (ji bo têkilîdanînê)
çengel atmak (takmak) (birine, bir yere) I) Rika xwe dan (yekî). Ji (yekî) venegerîn. II) Ji bo peydekirina piştmêran têkilî bi cihekî re danîn.
çengel çeneliler famîleya masiyên ku çena wan mîna çengel dirêj bûye zo/nd
famîleya masiyên ku çena wan mîna çengel dirêj bûye zo/nd
çengel sakızı benîştê kerengan nd
benîştê kerengan nd
çengel takmak rika xwe dan (yekî), ji (yekî) venegerîn (mec)
rika xwe dan (yekî), ji (yekî) venegerîn (mec)
çengelleme çengelkirin, çengellêxistin m
çengelkirin, çengellêxistin m
çengellemek çengel kirin l/gh, çengel lê xistin l/bw
çengel kirin l/gh, çengel lê xistin l/bw
çengellenmek hatin çengelkirin, çengel lê hatin xistin l/tb
hatin çengelkirin, çengel lê hatin xistin l/tb
çengelleyiş çengelkirin m
çengelkirin m
çengelli 1. biçengel, biçingal, çengeldar, çingaldar 2. çengelkirî, çinqalkirî 3. çengeli, çengelokî (tiştê ku nikulê wî wekî çengel e) rd
1. biçengel, biçingal, çengeldar, çingaldar 2. çengelkirî, çinqalkirî 3. çengelî, çengelokî (tiştê ku nikulê wî wekî çengel e) rd
çengelli iğne filket, fîlkete m
fîlket, fîlkete m
çengi çengî, lotî, köçek (jina ku reqsa li ber muzîkê ji xwe re kiriye pîşe) m
çengî, lotî, koçek (jina ku reqsa li ber muzîkê ji xwe re kiriye pîşe)m
çengi kolu (veya çengi takımı) koma çengiyan
çengi kolu (veya takımı) koma çengiyan
çengilik çengîtî m
çengîtî m
çenileme kûstîn, kûzîn m
kûstîn, kûzîn m
çenilemek kûstîn l/ngh, kûzîn l/ngh, kirin kûstînî l/gh, kirin kûzînî l/gh (ji bo kûçikê ku bi êş û jan dinale)
kûstîn l/ngh, kûzîn l/ngh, kirin kûstînî l/gh, kirin kûzînî l/gh (ji bo kûçikê ku bi êş û jan dinale)
çenk çeng (sazeke jîdar) mzk/m
çeng (sazeke jîdar) mzk/m * çeng ü çegâne henga sazan
çentik 1. kirt, kirtik, kêrtik, kêrt, niqrik, tîj, gen m 2. kirtkirî rd 3. xêzik m
1. kirt, kirtik, kêrtik, kêrt, niqrik, tîj, genm 2. kirtkirîrd 3. xêzikm
çentik açmak kirt tê de çêkirin
kirt tê de çêkirin
çentik atmak kirt kirin, kêrt kirin, gen kirin, tîj lê xistin
kirt kirin, kêrt kirin, gen kirin, tîj lê xistin
çentikleme 1. kirtkirin, niqiran, genkirin, kêrtkirin 2. cengekirin, hûrhûrkirin m
1. kirtkirin, niqiran, genkirin, kêrtkirin 2. cengekirin, hûrhûrkirin m
çentiklemek 1. kirt kirin, niqirandin, gen kirin, kêrt kirin 2. cenge kirin, hûrhûr kirin l/gh
1. kirt kirin, niqirandin, gen kirin, kêrt kirin 2. cenge kirin, hûrhûr kirin l/gh
çentiklenme kirtkirtîbûn, kirtbûn, kelepotkîbûn, niqirokîbûn m
kirtkirtîbûn, kirtbûn, kelepotkîbûn, niqirokîbûn m
çentiklenmek kirtikî bûn, kirtkirtî bûn, kelepotkî bûn, niqirokî bûn l/ngh
kirtikî bûn, kirtkirtî bûn, kelepotkî bûn, niqirokî bûn l/ngh
çentikli niqirandî, bikirt, kirtkirî, bikêrt, kêrtkirî rd
niqirandî, bikirt, kirtkirî, bikêrt, kêrtkirî rd
çentilmek 1. hatin niqirandin, hatin kirtkirin, hatin kêrtkirin 2. hatin cengekirin, hatin hûrhûrkirin l/tb
1. hatin niqirandin, hatin kirtkirin, hatin kêrtkirin 2. hatin cengekirin, hatin hûrhûrkirin l/tb
çentme 1. niqirandin, kirtkirin, kêrtikkirin 2. hûrhûrkirin, cengekirin m
1. niqirandin, kirtkirin, kêrtikkirin 2. hûrhûrkirin, cengekirin m
çentmek 1. niqirandin, kirt kirin, kertik kirin 2. hûrhûr kirin, cenge kirin *soğan çentmek pîvaz hûrhûr kirin l/gh
1. niqirandin, kirt kirin, kêrtik kirin 2. hûrhûr kirin, cenge kirin * soğan çentmek pîvaz hûrhûr kirin l/gh
çen çene.
bnr çene
çen, çenik nd azıcık
çenax m çanak
çenaxalês rd çanak yalayıcı
çenaxalêsî m çanak yalayıcılık
çenaxalêsî kirin çanak yalayıcılığı etmek
çenber bnr çember
çenberî binek arabası.
çenbil kulp.
bnr çembil
çencîrik m tahterevalı
çençûz rd cimri
çençûzî m cimrilik
çend rd 1. kaç (herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı) * çend kes? kaç kişi? 2.rz kaç (cümle soru cümlesi olmadığında) * ev çend roj e ku ez dixwazim vê bibêjim, lê nikarim bibêjim kaç gündür ben de bunu söyleyecektim, söyleyemiyorum 3.rd kaçar * çend odeyên vî xaniyî hene? bu evin kaçar odası var? 4.kaçı * te belge da çend heb ji wan? kaçına belge verdin? 5.rd birkaç * çend bêr xwelî avête ser mirî ölünün üzerine birkaç kürek toprak attı 6.birkaç 7.rd geçen (belirsiz bir süre önceki, birkaç önceki) * van çendan min seriyek li mala we da geçen sizlere uğradım 8. ara * vî çendî tu ne xuyayî bû? bu aralar görünmüyordun? 9. kadar * ev çend bû bu kadardı
çend car 1) birkaç kez, bir iki 2) kaçıncı (cümle soru cümlesi olmadığında; çok kez, birçok kez) * ev çend car e ku ez têm bu kaçıncı gelişim
çend caran defalarca
çend çirpiyên (yekî) kêm in tahtaları eksik
çend gîsin kirin argo tekrarlamak
çend gotin (an jî kilîm) bir çift söz * dê çend gotinên min ji te re hebin sana bir çift sözüm olacak
çend gotin jê re gotin iki çift lâf (lâkırdı) etmek
çend gotinên (yekî) hebûn bir çift sözü olmak
çend gotinên (yekî) jî hebûn söyleyeceği olmak
çend kap ji hev re avêtin kozlarını paylaşmak
çend kelîme axaftin (peyîvîn an jî xeber dan) iki lâkırdı etmek
çend kes birkaç (kimse) * gava em ji dibistanê derketin çend kes ji me girtin okuldan çıkarken birkaçımızı yakaladılar
çend kilîm (an jî gotin) bir çift söz
çend kirin üstüne atlamak * xwe çend kirin çengê bûkê gelinin koluna atladı
çend lat ajotin geyik muhabeti etmek
çend lib kaçar * we ji her yekî çend lib stendin? her birinden kaçar tane aldınız?
çend pere dike? kaç para eder?
çend sal kirine? kaç yaşında?
çend salî kaçlık
çend û çend in 1) kaça kaç (oyunda tarafların aldığı sayı veya dereceyi sormak için) 2) kaça kaç (ölçüyü belirtmek için)
çendahî m nicelik
çendahîn bnr çendanî
çendahiyî rd nicel
çendalî rd 1. çok yönlü 2. çok taraflı
çendan rz/rd kaçıncı * hûn di qata çendan de rûdinên? kaçıncı katta oturuyorsunuz?
çendanî m nicelik
çendanî kirin l/gh nicelemek
çendanîker rd niceleyici
çendaniya guhêrbar fel değişebilen nicelik
çendaniyî rd nicel
çendçandî rd çok kültürlü
çendçandîtî m çok kültürlülük
çendcar rd birçok, çok
çendcare m tekrar, tekrarlama
çendcarî rd mükerrer, tekrarlanmış olan
çende d 1. o kadar, o denli * ew çende kêfa min hat ku... o kadar sevindim ki.. 2. kadar * çende ye na kadar da büyük
çendê c/n kaçı * çendê wê yên te ne? bunların kaçı sana ait?
çendê wî alî öte gün
çendek birkaç.
rd 1. birkaç * ev çendek e ku ez tim li ser vê dihizirim birkaç zamandır hep bunu düşünüyorum 2. birkaç gün * ez çendek li wir mam birkaç gün orda kaldım 3. rd kaçlı
çendêk rd kaçlık
çendek berê geçenlerde * çendek berê derketibûm geştekê geçenlerde bir gezintiye çıkmıştım
çendekek berê bir süre önce.
çendem rz/rd kaçıncı
çendemî rd geçici (kısa ve belli bir süre için olan)
çendemîn rz/rd kaçıncı
çendemîtî m geçicilik
çendetexlîd rd/h çeşit çeşit, çeşitli
çendetexlîdî m çeşitlilik
çendgoşe rd çokgen
çendhêlî rd 1. çok yönlü 2. çok taraflı
çendhevser rd çok eşli
çendhevserî m çok eşlilik
çendî 1. kadar, denli * hûn çendî bilî bibin jî tewş e ne denli uğraşsanız boştur 2. g gerçi 3. ne kadar (çok, oldukça) * av çendî germ be jî destê xwe dikê! su ne kadar sıcak olsa da elini sokuyor 4. ne kadar (ne ölçüde)* hûn çendî bixebitin jî hûn nagihîjine wê ne kadar çalışsanız da ona yetişemezsiniz 5. bu (veya şu) kadar * di vê navê de çendî sî sal derbas bûbe jî aradan otuz şu kadar yıl geçtiydise de 6.rd/h kaç, ne kadar 7.rz kaç (cümle soru cümlesi olmadığında; bidçok)
çendî (yekî) kir (birine) saldırmak, üstüne atlamak,, üzerine yürümek
çendî car defalarca
çendî çend sal yıllar yılı, yıllarca
çendî ku... her ne kadar
çendik 1. birkaç * gava em ji dibistanê derketin çendikan ji me girtin okuldan çıkarken birkaçımızı yakaladılar 2. rd kaç, ne (herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kullanılan soru sıfatı) * çendik û çend sal e kaç yıldır, yıllardır, ne zamandır
çendik û çend salan yıllarca
çendîn d 1. kadar, o kadar 2. kaç, ne kadar * çendîn min got jî ne kadar söyledimse de 3. kadar, ne kadar, kadar 4. rd bunca 5. rz kaç (cümle soru cümlesi olmadığında; birçok)
çendîne mat/m kat sayısı
çendjinî m çok karılık, poligami
çendkenar rd çokgen
çendlayî rd 1. çok yönlü 2. çok taraflı
çendmêrî m çok kocalık, poliandri
çendnav rd çok adlı
çendneteweyî rd çok uluslu
çendparçe rd çok parçalı
çendrengî rd çok renkli
çendrengîtî m çok renklilik
çendşaneyî rd çok hücreli
çendsînor rd çok sınırlı (sınırı çok olan)
çendziman rd 1. çok dilli 2. çok dil bilen
çendzimanîtî m 1. çok dillilik 2. çok dil bilme
çene ant/m 1. çene 2. çene (çok konuşma huyu)
çene kirin çene yapmak
çene kutan çene çalmak
çenebaz geveze.
rd 1. çenebaz, çeneli, konuşkan, lâfazan 2. geveze (çenesi düşük)
çenebazî m 1. çenebazlık, çenelilik, konuşkanlık, lâfazanlık 2. gevezelik
çenebazî kirin l/gh 1. çenebazlık yapmak 2. gevezelenmek
çenebazîkirin m 1. çenebazlık yapma 2. gevezelenme
çenebazîtî m 1. çenebazlık 2. gevezelik
çenebikirik rd çekik çeneli
çenebin nd alt çene
çenedar rd çeneli, çenesi olan
çenedirêj rd 1. uzun çeneli 2. geveze
çenedirêjî m 1. uzun çenelilik 2. gevezelik
çenegeh m çene çukurcuğu
çenek rd azıcık
çeneketî rd geveze
çeneser nd üst çene
çenesist rd geveze
çeneya (yekî) hişk bûn çenesi yorulmak
çeneya (yekî) ricifîn çenesi atmak
çeneya (yekî) tune bûn konuşma yeteneği olmamak
çeneya jêrîn ant/m alt çene
çeneya jorîn ant/nd üst çene
çeneya te hişk nebe! çeneye kuvvet
çeneya xwe reht kirin çene yormak
çeng 1.kulaç. 2.arp, harp. 3.avuç.
m 1. avuç, apaz (elin yarı yumulmuş durumu) * bi çenga xwe genim hilanî buğdayı avucu ile aldı 2. avuç, apaz (yarı yumulmuş elin alacağı miktar, bir avuç dolusu) * çengek birinc bir avuç pirinç * çengek genim bir apaz buğday
ant/n kol, kanat * însan teyrê bêçeng e insan kanatsız bir kuştur (dünya küçüktür anlamında kullanılır)
çeng lê xistin (an jî dan) avuçlamak
çeng (i) bnr çene
çeng (ii) mzk/m çenk, harp, arp (telli çalgı)
çeng (iii) n 1. dirsek (boruların doğrultularını değiştirmekte kullanılan bağlantı parçası) * divê ku mirov van her du boriyan bi çengekê bi hev ve deyne bu boruları bir dirsekle bağlamak lâzım 2. dirseklik (koltuk, kanepe, vb. de dirsekleri dayamaya elverişli bölüm) * çengê paldankê koltuk dirsekliği 3. duvar dış köşesi
çeng (v) rd nasıl
çeng (vii) n duman, sis
çeng (viii) bot/m yenilen dikenli bir ot
çeng bûn l/ngh 1. fırlamak, sıçramak (bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birden bire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılmak) * ez çeng bûm ser xwe fırlayıp ayağa kalktım 2. üzerine fırlamak, atılmak, saldırmak 3. dönmek
çeng dan l/gh dirseklenmek (dirsek oluşturmak)
çeng ek av e ji behrê diçe testi kırılsa da kulpu elde kalır
çeng ek bir avu (bir avuç dolduracak kadar) * çengek genim bir avuç buğday
çeng ek tijî avuç dolusu (para için; pek çok)
çeng ên yekî bel bûn göğsü kabarmak
çeng kirin l/gh zıplamak
çeng lê xistin l/bw avuçlamak, apazlamak
çeng vedan l/gh kanat çırpmak
kanat çırpmak
çenga kox nd ileriye çıkık çene
çenga xwe lê xistin avuçlamak
çengal n 1. çengel 2. gelberi (ağaç dallarını budamak için kullanılan eğri demir)
çengal kirin çengellemek.
çengale n pulluğun çeki çengeli
çengalî rd çengel gibi, çengele benzeyen
çengalkî rd çengelvari
çengan m sallanma
çengandin m sallama
l/gh sallamak
çengbûn m 1. fırlama, sıçrama (bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birden bire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılma) 2. üzerine fırlama, atılma, saldırma 3. dönme
çengbûyîn m 1. fırlayış, sıçrayış (bir uyarı veya heyecan sebebiyle ürkerek birden bire olduğu yerde doğrulur gibi sarsılma) 2. üzerine fırlama, atılma, saldırma 3. dönme
çengdan m dirseklenme
çengdayî rd dirseklenmiş olan
çenge n çene
çengê (yekî) girtin kolundan tutmak bi
çengê (yekî) girtin û avêt (birini) kolundan tutup atmak
çengê (yekî) tije garis be dendikek jê narije sinekten yağ çıkarmak
çengê meryem bot/nd Meryem eli
çengel n 1. çengel 2. kanca 3. sp çangal, çelme (güreşte)
çengel avêtin (tiştekî) 1) çengel takmak, çengellemek 2) kancalamak
çengel dan l/gh çengelleşmek
çengel kirin l/gh 1. çengellemek 2. kancalamak
1) çengellemek 2) kancalamak
çengel lê hatin xistin çengellenmek
çengel lê xistin l/bw çengellemek
1) çengel takmak 2) kanca takmak
çengeldan m çengelleşme
çengeldar rd çengelli
çengele rd kollarını sallaya sallaya yürüyen
çengelê piştê kol demiri (kapılar için)
çengelî rd çengelli (ucu çengel biçiminde olan)
çengelik n 1. çengel, küçük çengel 2. mec kol
çengelkirî rd 1. çengelli, çengellenmiş olan 2. kancalı, kancalanmış
çengelkirin m 1. çengelleme, çengelleyiş 2. kancalama
çengelok n çengel, küçük çengel
çengelokî rd çengelli (ucu çengel biçiminde olan)
çengezêrîn rd altın kanatlı, altınz kollu
çengî dansöz, rakkase.
nd/nt çengi, köçek
çengî (i) n/nt çeng adlı müzik aletini kullanan kimse
çengî vala bomboş
çengik (i) m 1. dirsekçik 2. kanatçık
çengik (ii) n avuççuk
çengil m sap, tutamak
çengîn sallanma
l/ngh sallanmak (kımıldamak, bağlı bulunduğu yerden gevşek duruma gelip yerinden oynamak)
çengîtî m çengilik, köçeklik
çengkirin m zıplama
çengoçengo h avuç avuç
çengşikestî rd kolu kanadı kırık
çengur ant/n kol bi
çengurê (yekî) girtin 1) kolundan tutmak (birini) altı okka etmek bi
çengurê (yekî) girtin dan ser serê xwe karga tulumba etmek
çengurê (yekî) girtin û avêt (birini) kolundan tutup atmak bi
çengvedan m kanat çırpma
çengzêrîn rd altın kollu
çenik rd azıcık * çenikek bide min bana azıcık ver
m 1. çene, çenecik 2. zo çenek (kuşların gagalarını oluşturan alt ve üst bölümlerden her biri) 2. çenek (böceklerde ağzın iki yanında bulunan parçalayıcı sert organ)
çenqel bnr çengel
çente n çanta
çentê milan nd kol çantası
çente pelikan evrak çantası.
çentedar rd çantalı
çentedest n el çantsı
çentefiroş nd/nt çantacı (satan kimse)
çentefiroşî m çantacılık
çenteker nd/nt çantacı (imal eden kimse)
çentekerî m çantacılık
çentezend n kol çantası
çentik n 1. çanta, çantacık 2. celbe
çentikdar rd çantalı
çentikê bebekan nd portbebe
çentikê nêçîrvanan avcı çantası
çentikfiroş nd/nt çantacı (satan kimse)
çentikfiroşî m çantacılık
çentikker nd/nt çantacı (imal eden)
çentikkerî m çantacılık
çentok n çantacık
çen 1. hestiyê devî. Binêre;çene 2. çi qas. Binêre; çend
çenake (navdêr, mê) erzînk, çene, argûşk, alûşk, zenî, lam, lemtor, erçen, çenik, arzen, erzîn, çenawe, çinage, laçank, hestiyê navbera devî û gerdenê, erzen.
Herwiha: erzing, erzink, erzîng
çenawe (navdêr, mê) erzînk, çene, argûşk, alûşk, zenî, lam, lemtor, erçen, çenik, arzen, erzîn, çenake, çinage, laçank, hestiyê navbera devî û gerdenê, erzen.
Herwiha: erzing, erzink, erzîng
çenberî erebeya siwarbûnê
(rengdêr) erebeya siwarbûnê
çençûz çiriz
çiriz
çend çiqas *"çend çiya hene, ên kurdan e"
(hoker) çiqas, çi qiyas, çi hejmar: - Hûn çend kes in? - Em pênc in. - Ew gelek/piçek in.Ev bi çendê ye? (Bihayê vê çi ye?), hin, hinek: Çend kes hatin. (Hin kes hatin.).
Herwiha: çen.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چه‌ند.
Têkildar: çawa, çilo, çito.
Bide ber: çeng.
ji: hevreha soranî چه‌ند (çend) û چه‌ن (çen), zazakî çend, hewramî çinne, farisî چند (çend), hexamenîşî çiyent-,, avestayî çivent-, ji Proto-hindûewropî kuiʰent- (k-ya Proto-hindûewropî di zimanên îranî de dibe s/ş/z/ç) ku herwiha serekaniya latînî quantus e ku serekaniya pirraniya peyvên bi heman maneyê yên zimanên romenî ye: fransî quant, îtalî û portugalî quanto, spanî cuanto, romanî cât....
: çenda, çendan, çende, çendek, çendî, çendîn
çend hestî avêtin ber (yekî) (biwêj) bi hin berjewendiyên piçûk, bêdeng hiştin. bertîl dan. memûrên dewletê ketine rewşek wilo ku tu çernl hestiyan biavêjî ber wan, tiştê ku nekin namîne.
çend nîsk ji serî kêm bûn (biwêj) ji êqil hinek kêmasî hebûn. tu gotinên wî girîng negire, çend nîskji serê wî kêm in
çend pat demek,qederek, Ev çend pat e pêjna wî xuya nake.Ji bo çend petan xwe da alî.
çendanî tekildarî hejmar û miqdarê
(navdêr, mê) miqdar, mêjer, hejmar, kantîte, kemiyet, jimar, eded, lib, heb.
Herwiha: çendahî, çendayî, çendî.
Dijwate: çawanî.
ji: çend + -anî.
Bikaranîn: Lêker: çendanî kirin. Navdêr: çendanîkirin Rengdêr: çendanîkirî
çendanî kirin (lêker)(Binihêre:) çendanî
çendanîker (navdêr, nêr) (navdêr, mê) ya/ê çendanî dike.
ji: çendanî + -ker
çendanîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çendanî kirin
çendanîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çendanî
çendber (navdêr, mê) çendparçe, çendqol.
ji: çend +-ber
çende kirin (navdêr, mê) tibab kirin.
ji: ç +-ende + kirin
çendek (navdêr, mê) çend, hin.
ji: çend +-ek
çendekî (navdêr, mê) tibabî, quantıc.
ji: çendek + -î
çendekîkirî (rengdêr) tibabkirî.
ji: çendekî +kirî
çendekirin (navdêr, mê) tibabkirin.
ji: ç +-ende +kirin
çendem (lêker) çendemîn
çendemî (navdêr, mê) demdemî, berdem, berwext, demdar, demgirêdayî, miweqet, demborî, miqewet.
ji: çendem +-î
çendemîn 1. çendem 2. a çendan 3. kîjan
(lêker)çendem , a çendan, kîjan
çendemîtî (navdêr, mê) demgirêdayîtî, demdemîtî, miqewetî.
ji: çendem +-îtî
çendik (navdêr, mê) çend kes.
ji: çend +-ik
çendikî (navdêr, mê) çendanî.
ji: çendik + -î
çendîn (rengdêr) gelek, pirr, mişe, zaf, zehf, zêde, zor, hejmarek mezin (ji mirovan/heywan/tiştekî).
Dijwate: kêm, piçek, hindik.
ji: çend + în.
: pirranî, pirrî, pirrbêj
çendînî (navdêr, mê) çendanî, çendahî, qaseyetî, qandiyetî.
ji: çendîn +-î
çendkî (navdêr, mê) bi gelejimarî.
ji: çend +-kî
çene (navdêr, mê) erzînk,çen, arzenî, argûşk, alûşk, zenî, lam, lemtor, erçen, çenik, hestiyê navbera devî û gerdenê.
Herwiha: çeng, çenge.
ji wêjeyê: Gewher çenê şêrîn kenêHingiv di nav lêv û çenêBerfa spî di gerdenêNaghê kesî bi xwestinê.
Bikaranîn: Lêker: çene kirin. Navdêr: çenekirin Rengdêr: çenekirî
çene kirin (lêker)(Binihêre:) çene
çene kutan (biwêj) gelekî xeber dan. em li mayîna xwe ya li wir poşman bûn, ji ber ku jinikê heya sibehê çene kutan.
çene lêdan (Binihêre:) çene
çenebaz 1. çelziman 2. devçepel 3. devbelaş
çelziman , devçepel , devbelaş. Bi zazakî: wazan, -e, fekbaz, -e, fekwazan, -e, vîraca(m), vîrace(n), çenebaz, geveza(m), gevezîye(m), geveze(n), qalezaf -e, fekfuzul -e, leqleqo (n)
çenebazî (rengdêr) henek, gelte, tirane.
Bikaranîn: Lêker: çenebazî kirin. Navdêr: çenebazîkirin Rengdêr: çenebazîkirî
çenebazî kirin (lêker)(Binihêre:) çenebazî
çenebazîkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çenebazî kirin
çenebazîkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çenebazî
çeneçen 1. zimandirêjî 2. çeleçel
zimandirêjî , çeleçel
çenedar (rengdêr) biçene.
ji: çene +-dar
çenedirêj (navdêr, mê) şad, law, fêzbûyî, qapan, bûng, fêz, basimbêj, gîv, qebe, bong.
ji: çene +-dirêj
çenegeh (navdêr, mê) kûrtîka çenê.
ji: çene +-geh
çenekirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çene kirin
çenekirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çene
çeneya (yekî) ketin hev (biwêj) ji ber nexweşiyê di radeya mirinê de bûn, gelekî senna kirin. heta medînê gihandin bal doxtor, çeneya wê kete hev jî. di wê serma qersê de çeneya kezîbanê kete hev.
çeng 1. kulm, kefa dêst 2. qulac *“teyr bi çengan difire, mêr bi mêran dixwire” -çeng dan hev 1. bi hev re meşîn 2. destyariya hev kirin
1. destên firrindeyan (navdêr, nêr). Gotin: ĉeng, bask, destên firrindeyan (yên ku tên hejandin daku bifirrin), mil, dest, kulm, lep, mist: çengek axêää.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چه‌نگ.
ji: jiari, hevreha farisî چنگ (çeng), herwiha hevrehên din yên kurdî çengil, çembil, çimbil.
Bikaranîn: Lêker: çeng bûn, çeng kirin. Navdêr: çengbûn, çengkirin Rengdêr: çengbûyî, çengkirî.
: bêçeng, bêçengî , binçeng, binçengane, çengdar, çengil, çengîn, çeng bûn, çeng kirin
çeng bûn (lêker) Ji ber tirs, kelecan an hişyariyekê bi lez ji ciyê hilpekîn û rûniştin, ji nişka ve ji ciyê dirêj bûye rabûn û rûniştin.
Bide ber: çeng, çengîn, çengî bûn.
ji wêjeyê: Roja ku dibe zava, temezîya (duak) bûkê hêdî ser ruyê wê dide alî ku çi bibîne; bûka ser bixêlî ji tiştekî Xwedê re nabe. Tu hizn û cemala wê nîne. Paşê xwe dide bûkê û heta sibê bêdeng radizê. Bûk destê sibehê, diniquçîne Mele û dibêjiyê: Ezbenî ka te ji min re ne got, bê vê sibehê ezê xwe rey kê bidim û rey kê nedim? Mele ji nav nivîna xwe çeng dibe û dibêje: Hurmet, ez dexîlê te me, tuyê xwe rey min nedî û tu xwe rey kê didî bide.(amude.de, Melayê meşhûr kî ye?, Adar Jiyan, 01/2002)
çeng kirin (lêker) Ji nişkave û bi lez xwe ji ciyekî avêtin ciyekî din, ji nişkave û bi lez xwe hilpekandin ji ciyekî bo ciyekî din.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چه‌نگ کرن.
Bide ber: çeng, çengîn, çeng bûn, çengî bûn.
ji wêjeyê: Tam li ortê maseyê, di nav tepsiyekê de qazeke birastî hebû. Lê bi carekê qazê xwe ji maseyê çeng kir, ket erdê û bi kêr û çetela bi pista wê ve daçikandî, berê xwe da keçikê û li ber sekinî.(dibistanakurdi.com, KEÇIKA NIFTIKFIROS, 2008) Rojekê, qralîçe çû ber çem ji bo xwe biso, beqek ji nav avê xwe çeng kir derket derve û ji qralîçeyê re got: --Miradê te wê were cih. Berî ku salekê te biqede, tu ê keçekê bînî dinyayê...(mehmetayaz.blogspot.com, DELALA LI DARISTANÊ RAZAYÎ, 03/2009 )
çengal (navdêr, mê) core kevçikeke du sê yar çar tilîye jibo girtina xwarinêd req û nîreq bi kar dihêt, :zad bi çengalê di xwar
çengandin (lêker) hejandin, hejikandin, hejhejandin, ravejandin, bêjandin, qeliqandin, colandin, rahejandin, lewlibandin, lolibandin, hezikandin, kil kirin, êjandin, lûçikandin, raweşandin, veweşandin.
ji: çeng +-andin
çengbûn (navdêr, mê) (Binihêre:) çeng
çengbûyî (rengdêr) (Binihêre:) çeng
çenge 1. erzên 2. goşe, çim
çenge avêtin (biwêj) li ber mirinê bûn. mirin. dêma ku wê dê çenge biavêta, lawê wê gihîşte ser.
çengek (navdêr, mê) hust, kulmek, kulmik, mişt, tijiya dest.
ji: çeng +-ek
çengek xwelî bi zêrekî zer bi dest neketin (biwêj) ji dil daxwaza mirinê kirin. ‘el eman sed eman.ji derdê? mubela dilan, çavên wî sor bûn, xwîn rijiyanê, çengek xwelî bi zêrekî bi destê wî hakeve ku li serê xwe ke. celîlê celîl, ordîxanê celîl
çengî (navdêr, mê) lotî.
ji: çeng +-î
çengî bûn (lêker) Hilpekîn, bi bez û ji nişka ve ji ciyê ku lêye veketîn, revîn an hilpekîn.
Bide ber: çeng, çengîn, çeng kirin, çeng bûn.
ji wêjeyê: şêrgeleyên ku bi dengê Çolo re şiyar bûn ”wey wey wey, kuro li me bû dereng!“gotin û her yek ji hindama xwe de mîna pisîkê çengî wê navê bû.(Serok Altaxûs, Laleş Qaso, Çapa 2. 2009, weşanxana Komal )
çengik (navdêr, mê) baskik.
ji: çeng +-ik
çengil (navdêr, nêr) mil, dest, ji enîşkê ta milî.
Herwiha: çingil, çepil.
Têkildar: çembil.
Bide ber: cengel.
ji: jiari, hevreha farisî چنگل (çengel), binêre çeng.
: çengilk
çengîtî (navdêr, mê) koçekî, lotîtî.
ji: çeng +-îtî
çengkirî (rengdêr) ya/yê ku hatiye çeng kirin
çengkirin (navdêr, mê) (Binihêre:) çeng.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چه‌نگکرن
çengvanî (navdêr, mê) karê çengvanan.
ji: çengvan + -î
çenik (navdêr, mê) erzînk, argûşk, alûşk, zenî, lam, lemtor, erçen, çene, hestiyê navbera devî û gerdenê, erzîn, çenake, çenawe, çinage, laçank, arzen, arzenî, erzen.
Herwiha: çenk.
Bide ber: çeng
çentebask (navdêr, nêr) çentê milî, :çentebask bi milî xwe ve kir û çû !
çentedest (navdêr, nêr) çentê destî
çen f. armpit
çend how much, how many
(adv.) how? (many, much), some, which ?, a few
how many/how much (It has also a usage for surprise: çiyayekî çend bilind e! ‘What a high mountain’)
how many
(following word construed as pl.) how many? several: di çend cihan de=in several places. çend hevalên min=several of my friends. (Also see: çendik û çend, û çend, çendê)
(1) how many, how much; (2) some
çendanî quantity
çendek (adj.) some, someone
çendemî (adj.) temporary, provisional
çendetexlît (adj.) varied
çendik û çend (+ sing.) several: çendik û çend roj e ...= it’s been several days since ...
çeng f. claw.
çeng kirin (xwe çeng kirin) to jump
v.t. to throw, hurl
v.t. to throw, hurl
çengê li ... de cih kirin v.t. to sink the claw into
v.t. to sink the claw into
çengel m. hook
çente (f.) bag, case
m. suitcase
(= kîf) bag
çentedest (m.) handbag
çen Biegung
Ecke
Ende
Kinn
Unterkiefer
Vorsprung
çena jêrin Unterkiefer
çençûz kleinlich
çend ein paar
etliche
Wie viel
wie viele
çende einiges
genug
so viel
çendek Weile
çendînî Quantität
çenebaz schwatzhaft
çeng Achsel
Arm
Hand
Handfläche
Handinnenfläche
Unterarm
wie
çengeldank Kupplung
çente Koffer
çen m. ana. çene, çenike, çenge m.
çen kutan lg. çene kerdene
çena jorîn n. ana. çena corêne, çenika corêne m.
çenberî m. tomofîle, otomobîle, ereba m.
çenbil n. çepil, qulp, ku m., çeple, destik, çemleo.
çend rd. çend, çand, çond
çend car dolima çendan, çend doli m., reya çendan, çend reyî, sopa çendan, çend sopî *di çendan de çendîne de, edi çendan de (saate)
çendahî m. çendayîye m.f kemîyet n.f çiqasîye m.
çendam h. çendayê ke, gerçî, her çiqas ke, her çend ke, herçî
çendan rd. çendin, çendana *bi çendan e çend bi çendan o, bi çiqasê yo
çendanî m. çendayîye m.f kemîyet n.f çiqasîye m.
çendanî kirin lg. çendênî kerdene, çendênînayene
çendanîker rd. çendênîker, çendênînayox
çendek h. çendê, yewçend, çandê
çendek berê çendê verê
çendemî rd. çendê, de m., zemanê
çendemîn rd. çendin, çendana *çend û çend in çend ra çend ê, çiqas ra çiqas ê (seba kayî)
çendî rd. gumra, zaf, xêlê, zêde, gelê, deyra, bol, epey, derya, xêlyek
h. çendayê ke, gerçî, her çiqas ke, her çend ke, herçî
çendî ku h. çendayê ke, gerçî, her çiqas ke, her çend ke, herçî
çendik rd. çend, çand, çond
çene m. ana. çene, çenike, çenge m.
çene kirin lg. çene kerdene, çene tiro cinitene
çenebaz rd. qurvet, çenebaz, qurtqur, fekbaz, lafezan, lewbaz, geweze, zevzek, çeneyin, qalizav, fekwazun, riricir, wazun
çenebazî m. qurvetîye, çenebazîye, qurtqurîye, fekbazîye, lafezanîye, lewbazênî, gewezeyîye, zevzekîye, qalizavênî, fekwazunîye, riririrîye, qurvetênî, fekbazênî m.
çenebazî kirin lg. qurvetnye kerdene, çenebazîye kerdene, fekbazîye kerdene, lewbazênî kerdene, gewezeyîye kerdene, zevzekîye kerdene, wazunîye kerdene, riririrîye kerdene, qurvetênî kerdene, fekbazênî kerdene, lafezanîye kerdene
çenebazîkirin m. qurvetîyekerdis, çenebazîyekerdis, fekbazîyekerdis, lewbazênîkerdis, gewezeyîyekerdis, zevzekîyekerdis, wazunîyekerdis, riririrîyekerdis, qurvetênîkerdis, fekbazênîkerdis, lafezanîyekerdis n.
çeneya jêrin n. çenika cêrêne, çeneya binêne, çenika binêne m.
çeng m. ana. çene, çenike, çenge m.
m. muz. harpe m.
m. binçeng, binê engilî, binê çengî n.
m. çing, tul, xil, kil, çindik n.
m. mirdose, kul m., lepe, mirdose, wurdêsê, wardiyese, lape, wirdyese m. *bi çengan rd. çeng çeng, bi çengan
çeng dan lg. . çing dayene, tul dayene, xil dayene
çeng kirin lg. . binçeng kerdene
çeng lêxistin lg. çenge pirodayene, çeng kerdene, çenge tirodayene
çengal n. çengel, hevzîn, çanqil, çakil, çankil, çengal, çongal, çungalm
çengal kirin lg. . çengel kerdene, çankil kerdene, hevzîn kerdene, çanqil kerdene, çakil kerdene
çengdan m. çingdayis, tuldayis, xildayis n.
çengo-çengo rd. çeng-çeng, bi çengan
çengur n. ana. har m., hingile, çepile, her m., ar m., engile, erme n.
çenik m. ana. çene, çenike, çenge m.
çente n. çente, çelte, çante, çonte, çeltik, çentik, çantik, çuntik n.
çentebask n. çenteyê baskan, çenteyê hermeyî, çenteyê baskî n.
çentedest n. çenteyê destî, çenteyê destan n.
çentik n. çente, çelte, çante, çentik, çonte, çeltik, çentik, çantik, çuntik n.
çen bakınız: çend
çena bakınız: çina
(m) bakınız: çina (n)
(m) bakınız: kêna (m)
çençorike (m) bakınız: çinçolike (m)
çend 1)kaç 2)birkaç 3)ne kadar
çend ... ehend ... bakınız: çend ... hende ...
çend ... ewqas ... ne kadar ... o kadar
çend ... hende ... ne kadar ... o kadar Ez çend zana ti zî hende zanî. (Ben ne kadar biliyorsam sen de o kadar biliyorsun.)
çende ne kadar
bakınız: çend
çende ende ne kadar o kadar
çende ez zana ti zî ende zanî Ben ne kadar biliyorsam sen de o kadar biliyorsun
çendi bakınız: çend
çendî -ye, nicel
çendi ... ehendi... bakınız: çend ... hende ...
çendîye (m) nicelik
çene çene
(n) çene
çenê ra bakınız: çinayî ra
çenebaz -e, 1)çenesi kuvvetli 2)geveze
çenebazê (m) bakınız: çenebazî (m), çenebazîye (ı (n)
çenebazê kerdene bakınız: çenebazî kerdene, çenebazîye kerdene
çenebazêkerdiş (n) bakınız: çenebazîkerdiş (n), çenebazîyekerdiş (n)
çenebazey (m) bakınız: çenebazî (m), çenebazîye (m)
çenebazî (m) gevezelik
çenebazî kerdene gevezelik etmek
çenebazîkerdiş (n) gevezelik etme
çenebazîye (m) gevezelik
çenebazîye kerdene gevezelik etmek
çenebazîyekerdiş (n) gevezelik etme
çenebuzey kerdene bakınız: çenebazî kerdene, çenebazîye kerdene
çenebuzeykerdiş (n) bakınız: çenebazîkerdiş (n), çenebazîyekerdiş (n)
çeneke (m) bakınız: kêneke (m)
çeneyo binên üst çene
(n) alt çene
çeneyo serên alt çene
(n) üst çene
çeng omuz başı
(n) 1)apaz, avuç, hapaz, koşam 2)omuz başı
çengal (n) 1)b. nake (m) 2)çengel, ot burma işinde kullanılan bir çeşit çengel 3)kanca
çengal kerdene çengellemek Berî çengal bike! (Kapıyı çengelle!)
çengal piro kerdene çengellemek Çengalê berî piro ke! (Kapıyı çengelle!)
çengal tafînayîne bakınız: çengal tavistene
çengal tavistene çengellemek Çengalê berî tafîne! (Kapıyı çengelle!)
çengalin -e, çengelli
çengar (n) bakınız: çengal (n)
çengar kerdene bakınız: çengal kerdene
çenge (n) bakınız: çene (n)
(n) köşe
(m) bakınız: çeng (n)
çengel (n) kaya
(n) bakınız: çengal (n)
çengel pafînayîne bakınız: çengal tavistene
çengele (n) bakınız: çengile (n)
çengelin (n) kayalık
çengeyê soba (n) soba borusu dirseği
çengi (n) bakınız: çenge (n)
çengile kol [I]
(n) kol
çengizîyayene uyuşmak
çengizîyayîş (n) uyuşma
çengiznayene uyuşturmak
çengiznayîş (n) uyuşturma
çengle (n) bakınız: çengile (n)
çenik (n) bakınız: çene (n)
çenike (m) bakınız: çene (n)
çenke (m) bakınız: çene (n)
çente (n) çanta
çentederz -e, çantacı
çenteroş -e, çantacı
çenteyê destan (n) el çantası
çenteyê hetkarîya lezkanî (n) ilk yardım çantası
çenteyê piştî (n) sırt çantası
çenteyê polî (n) kol çantası
çentik (n) küçük çanta
çenyayîne bakınız: çînayene
çenyayîş (n) bakınız: çînayîş (n)
çene çene (n)
çengel çengal (n)
çengellemek çengal kerdene, çengal tavistene, çengal piro kerdene Kapıyı çengelle! (Berî çengal bike!/Çengalê berî tafîne!/Çengalê berî piro ke!)
çengelli çengalin, -e
çengelli iğne firkete (m)
fîrkete (m)