Encamên lêgerînê
çelpandin şaklatmak.
m 1. şapırdatma (bir şey yerken şap diye ses çıkartma) 2. çalkalama, çalkama (sulu bir şeyi sarsarak veya çırparak karıştırma) 3. şaplatma, şaklatma (sesli şamar atma) 4. pataklama, tokatlama, patlatma, çakma (tokat atma) 5. tekleme (tabanca bozulup tutukluk yapma) 6. mec araklama, çalma
l/gh 1. şapırdatm(bir şey yerken şap diye ses çıkartmak) 2. çalkalamak, çalkamak (sulu bir şeyi sarsarak veya çırparak karıştırmak) * mast meçelipîne yoğurdu çalkalama 3. şaplatmak, şaklatmak (sesli şamar atmak) * şîrqamek çelpande rûyê wê yüzüne bir tokat şaplattı * hebek çelpande rûyê wî bir tane yüzene şaklattı 4. pataklamak, tokatlamak, patlatmak, çakmak, tokadı basmak (tokat atmak) * ez dê biçelpînim te ha! şimdi patlatırım ha! * şeqamek çelpandê tokadı bastı 5. teklemek (tabanca bozulup tutukluk yapmak) 6. mec araklamak, çalmak
çelpandin (yekî) (birini) şamarlama(birine) tokat atmak (aşk etmek veya patlatmak)
çelpandin (lêker)bi serê zimên wekî kûçikan vexwarin, herimandin.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چه‌لپاندن
çelpandin/diçelpîne/biçelpîne 1. bi serê zimên wekî kûçikan vexwarin 2. herimandin
çelpandin lg. sîrpnayene, silpnayene, sîrqnayene, çilpnayene, selpnayene, serqnayene
m. sîrpnayis, silpnayis, sîrqnayis, çilpnayis, selpnayis n.
lg. sîrmaqe pirodayene, lekmate pirodayene, sîrmaq kerdene, terpike riestene, samar kerdene
m. sîrmaqepirodayis, lekmatepirodayis, sîrmaqkerdis, terpikeriestis, samarkerdis n.