Encamên lêgerînê
çelim hêz, şiyan, pertav, taqet m
hêz, şiyan, pertav, taqet m
çelimsiz çeqelok, hiçkelok, selipûrî lawaz (bêhêz, bêşiyan, bêpertav, nexurt) rd
çeqelok, hiçkelok, selipûrî lawaz (bêhêz, bêşiyan, bêpertav, nexurt) rd
çelimsizce çeqelokî, hişkelokî rd/h
çeqelokî, hişkelokî rd/h
çelimsizlik çeqeloktî, hiçkeloktî, selipûritî (bêhêzî, bêşiyanî, bêpertavî, nexurtî) m
çeqeloktî, hiçkeloktî, selipûrîtî (bêhêzî, bêşiyanî, bêpertavî, nexurtî) m