Encamên lêgerînê
çelepe m 1. çıvgın, karla karışık yağmur (rüzgâr ve karla karışık yağan yağmur) 2. rd sulu sepken 3. cıvık, vıcık * berfa çelepe cıvık kar 4. mec cıvık (soğuk ve can sıkıcı şakalar yapan) 5.rd kaba, görgüsüz 6. pejmürde, pasaklı, paspal (bakımsız, dağınık, pis kimse ya da kılık)
çelepe bûn l/ngh 1. cıvıklaşmak, vıcıklaşmak 2. mec cıvıklaşmak, uyuzlaşmak, kılıksızlaşmak
1) cıvıklaşmak 2) mec cıvıklaşmak
çelepe kirin l/gh 1. cıvıklaştırmak, vıcıklaştırmak 2. mec cıvıklaştırmak
cıvıklaştırmak
çelepebûn m 1. cıvıklaşma, vıcıklaşma 2. mec cıvıklaşma, uyuzlaşma, kılıksızlaşma
çelepebûyîn m 1. cıvıklaşma, vıcıklaşma 2. mec cıvıklaşma, uyuzlaşma, kılıksızlaşma
çelepekirin m 1. cıvıklaştırma, vıcıklaştırma 2. mec cıvıklaştırma
çelepetî m 1. cıvıklık, vıcıklık 2. mec cıvıklık, vıcıklık (ciddiyetten, özden yoksun oluş)
çelepeyî m 1. cıvıklık, vıcıklık 2. mec cıvıklık, vıcıklık (ciddiyetten, özden yoksun oluş) 3. çarşamba karısı gibi (saç başı dağınık, üstü başı üzensiz kadın 4. şapşalak 5.cıvıkça, vıcıkça
çelepeyî bûn l/ngh 1. cıvıklaşmak, vıcıklaşmak 2. mec cıvıklaşmak
cıvıklaşmak, cıvımak, vıcıklaşmak
çelepeyî kirin l/gh 1. cıvıklaştırmak, vıcıklamak 2. mec cıvıklaştırmak
cıvıklaştırmak, cıvıtmak, vıcıklaştırmak
çelepeyîbûn 1. cıvıklaşma, vıcıklaşma 2. mec cıvıklaşma
çelepeyîkirin m 1. cıvıklaştırma, vıcıklama 2. mec cıvıklaştırma
çelepe h. silope, veyrlîke, sulimpe, vewrivila, silape, silape
rd. pelhel, viltik, sortik
çelepeyî m. pelhelîye, viltikîye, sortikîye, pelhelênî, viltikênî m.