Encamên lêgerînê
çekiş 1. devjenk 2. kêş, kaş m çekişken şerûd (kesa ku ji devjenkê, ji berevdaniyê hez dike) rd
1. devjenk 2. kêş, kaş m
çekişe çekişe pazarlık (etmek) bi hişkehişkê pê re bazar kirin, bi hev ve zeliqîn, pê ve zeliqîn
çekişken şerûd (kesa ku ji devjenkê, ji berevdaniyê hez dike) rd
çekişme 1. kişkişîn, gijgijîn 2. berberî, qayişkêşî m
1. kişkişîn, gijgijîn 2. berberî, qayişkêşî m
çekişmek 1. kişkişîn, gijgijîn l/ngh, kaş û berkaş kirin l/bw, hev kaş kirin l/bw *halat çekiştiler kindir li hev kaş û berkaş kirin 2. li hev kişandin, li hev dan (tiştekî) *birbirine bıçak çekiştiler li hev kêr kişandin, li hev dan kêran l/bw 3. kur'a kişandin, lûlik kişandin l/gh 4. devê xwe kirin devê hev, devjenk bi hev re kirin *seninle çekişemem ez deve xwe nakim devê te l/bw 5. berberî kirin, qayişkêşî kirin, kcftûleft kirin l/gh
1. kişkişînl/ngh, gijgijîn l/ngh, kaş û berkaş kirin l/bw, hev kaş kirin l/bw * halat çekiştiler kindir li hev kaş û berkaş kirin 2. li hev kişandin, li hev dan (tiştekî) * birbirine bıçak çekiştiler li hev kêr kişandin, li hev dan kêran l/bw 3. kur’a kişandin, lûlik kişandin l/gh 4. devê xwe kirin devê hev, devjenk bi hev re kirin * seninle çekişemem ez devê xwe nakim devê te l/bw 5. berberî kirin, qayişkêşî kirin, keftûleft kirin l/gh * çekişe çekişe pazarlık (etmek) bi hişkehişkê pê re bazar kirin, bi hev ve zeliqîn, pê ve zeliqîn
çekişmeli 1. bikeftûleft, biberberî 2. dijwar, zor, çetîn *çekişmeli bir maç maçeke dijwar rd
1. bikeftûleft, biberberî 2. dijwar, zor, çetîn * çekişmeli bir maç maçeke dijwar rd
çekişmesiz bêkeftûleft, bêberberî rd
bêkeftûleft, bêberberî rd
çekişte zeytûnê hêşîn ku hatine sûravkirin
zeytûnê hêşîn ku hatine sûravkirin
çekiştirici 1. kaşûberkaşker 2. xcybok (kese ku xeyba hinên din dike, eybên wan derdibe) rd/nd
1. kaşûberkaşker 2. xeybok (kesê ku xeyba hinên din dike, eybên wan derdibe) rd/nd
çekiştirme 1. kişkişandin, gijgijandin, berkaşîkirin 2. hilkişandin, kişandin 3. sebkirin, xeybkirin (mec) m
1. kişkişandin, gijgijandin, berkaşîkirin 2. hilkişandin, kişandin 3. sebkirin, xeybkirin (mec) m
çekiştirmek 1. kişkişandin l/gh, gijgijandin l/gh, berkaşî kirin l/gh, kaş û berkaşî kirin l/bw 2. hilkişandin, kişandin 3. xeyba (yekî) kirin, seba (yekî) kirin (mec) l/bw
1. kişkişandin l/gh, gijgijandin l/gh, berkaşî kirin l/gh, kaş û berkaşî kirin l/bw 2. hilkişandin, kişandin 3. xeyba (yekî) kirin, seba (yekî) kirin (mec) l/bw