Encamên lêgerînê
çavnêrî gözetim, nezaret, gözlem, gözetlemek.
m 1. gözlem, müşahade 2. gözlem, müşahade (inceleme sonucu elde edilen değer)
m 1. gözcülük 2. gözlemcilik, gözleyicilik 3. gözleme, gözetleme
çavnêrî kirin l/gh 1. gözlemek * ez li veguherînên hewayê çavnêrî dikim hava değişikliklerini gözlüyorum 2. gözetlemek (birine veya bir şeye gizlice bakmak) 3. gözetlemek (birinin yaptıklarını belli etmeden izlemek) 4. gözden geçirmek (araç, motor vb. için; çalışıp çalışmadığını denetlemek, incelemek) 5. gözlemlemek, gözlem yapmak
(bir kimsenin) eline bakmak, kontrol etmek 2) gözlem yapmak
çavnêrîkirin m 1. gözleme 2. gözetleme (birine veya bir şeye gizlice bakma) 3. gözetleme (birinin yaptıklarını belli etmeden izleme) 4. gözden geçirme (araç, motor vb. için; çalışıp çalışmadığını denetleme, inceleme) 5. gözlemleme, gözlem yapma
çavnêrîn m gözden geçirme, göz atma, gözlemleme
çavnêrînî m gözleme, gözleyiş
çavnêrîtî m gözlemcilik, gözleyicilik
çavnêrî çavdêrî, zêrevanî
çavnêrîkirin (navdêr) çavdêrîkirin
çavnêrî m. çimdarîye, musahade, pînîtoxîye, çimdarênî, musahede m.
çavnêrî kirin lg. . çimdarîye kerdene, mushade kerdene, pînîtoxîye kerdene, çimdarênî kerdene
çavnêrîkirin m. çimdarîyekerdis, musahadekerdis, pînîtoxîyekerdis n.