Encamên lêgerînê
çavkorî m 1. âmâlık 2. körün gözlük 3. bir şeyi iyice görmeden inananma, kanaat getirme
çavkorî bûn l/ngh 1. âmâ olmak 2. körün göz olmak
çavkorîbûn m 1. âmâ olma 2. körün göz olma
çavkorî Ji ber balnedanê neditîna tiştên li ber çavan.min çavkorî nekiribûna minê ew lawik li ber dîwar bidîtana.