Encamên lêgerînê
çavçilîtk rd çapak gözlü
çavçilîtkî rd çapak gözlüce
çavçilîtkî bûn l/ngh çapak gözlü olmak