Encamên lêgerînê
çat pat 1) piçek, pariyek, hinek, (hema) hindik hindik, kirkitandin *çat pat Türkçe biliyorum ez hema hindik hindik bi Tirkî dizanim, ez hema hindik Tirkî dikirkitînim 2) car carinan, hin caran, hinde caran, carinan 3) hema gur û ... *o bize çat pat gelir hema gur û bi ser me da tê
1) piçek, pariyek, hinek, (hema) hindik hindik, kirkitandin * çat pat Türkçe biliyorum ez hema hindik hindik bi Tirkî dizanim, ez hema hindik Tirkî dikirkitînim 2) car carinan, hin caran, hinde caran, carinan 3) hema gur û ... * o bize çat pat gelir hema gur û bi ser me da tê