Encamên lêgerînê
çaqmaq n çakmak (çelik, taş ve tutuşacak maddeden yapılmış tutuşturma aleti)
çaqmaqdar rd çakmaklı (eski zaman tüfek)
çaqmaqfiroş nd/nt çakmakçı (satan kimse)
çaqmaqfiroşî m çakmakçılık
çaqmaq n. adirge, çeqmaq, çamaq n.
n. dîkil, dîk, dîkê çeke, nîkê çeke n.