Encamên lêgerînê
çürüme 1. rizîn, rizîbûn, petîn, petotbûn 2. hizhizîn, rizîn, rizîbûn, petîn, petotbûn (ji bo tiştê ku zexmbûn û tirûşiya wê namîne) 3. xeribîn, xerabûn (ji bo sebze û mêweyan) 4. kurmîbûn, rizîbîn, rizîn (ji bo diranan) 5. qusîn 6. dehibîn (mec) 7. pûçbûn (mec) m
1. rizîn, rizîbûn, petîn, petotbûn 2. hizhizîn, rizîn, rizîbûn, petîn, petotbûn (ji bo tiştê ku zexmbûn û tirûşiya wê namîne) 3. xeribîn, xerabûn (ji bo sebze û mêweyan) 4. kurmîbûn, rizîbîn, rizîn (ji bo diranan) 5. qusîn 6. dehibîn (mec) 7. pûçbûn (mec) m
çürümek 1. rizîn, rizî bûn, petîn, petot bûn *toprakta çürümüş bedenler laşên ku di erdê de rizîne 2. hizhizîn, rizîn, rizî bûn, petîn, petot bûn (ji bo tiştê ku zexmbûn û tirûşiya wê namîne) *ağaç stün çürümüştü stûna darîn êdî hizhizîbû 3. xeribîn, xera bûn (ji bo sebze û mêweyan) 4. kurmî bûn, rizîn, rizî bûn (ji bo diranan) 5.qusîn (ji ber derban, di canê mirov de çêbûna lekeyên reş) 6. dehibîn, hefinîn *zindanda çürüyüp gitmişti di zîndanê de dehibîbû (mec) 7. pûç bûn (ji bo raman û dozan) (mec) l/ngh
1. rizîn, rizî bûn, petîn, petot bûn * toprakta çürümüş bedenler laşên ku di erdê de rizîne 2. hizhizîn, rizîn, rizî bûn, petîn, petot bûn (ji bo tiştê ku zexmbûn û tirûşiya wê namîne) * ağaç stün çürümüştü stûna darîn êdî hizhizîbû 3. xeribîn, xera bûn (ji bo sebze û mêweyan) 4. kurmî bûn, rizîn, rizî bûn (ji bo diranan) 5. qusîn (ji ber derban, di canê mirov de çêbûna lekeyên reş) 6. dehibîn, hefinîn * zindanda çürüyüp gitmişti di zîndanê de dehibîbû (mec) 7. pûç bûn (ji bo raman û dozan) (mec) l/ngh