Encamên lêgerînê
çûn gihîştin (...) -e takılmak * diçe digihîje zarokan çocuklara takılıyor