Encamên lêgerînê
çökme 1. rûniştin, hedimîn, kopîn, tebiqîn, qepitîn, xurin 2. rûniştin, hilweşin, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn, hedimîn 3. pelixîn, pelişîn 4. dehibîn S. kopîn, gupîn 6. hedimîn jeo/m
1. rûniştin, hedimîn, kopîn, tebiqîn, qepitîn, xurîn 2. rûniştin, hilweşîn, pelişîn, herifîn, herivîn, hilşîn, hedimîn 3. pelixîn, pelişîn 4. dehibîn 5. kopîn, gupîn 6. hedimîn jeo/m
çökmek 1. rûniştin, çûn xwarê, hedimîn, tebiqîn, qepitîn, xurîn, kopîn, gupîn (ev kopîrî û gupîn, bi taybetî ji bo tiştên madenî tê gotin, wekî *teneke çökmüş teneke kopiyaye) *yol çökmüş rê hedimiye *toprak çökmüş erd rûniştiye l/ngh 2. rûniştin, hilweşîn, pelişîn, herîfin, herîvîn, hilşîn, hedimîn, helişîn *ev çöktü xanî hilweşiya *duvar çöktü çökecek dîwar hema dike bihedime l/ngh 3. telîn l/ngh, çok dan l/gh 4. pelixîn, pelişîn, rûniştin (ji nişka ve li cihekî rûniştin) *dışardan gelir gelmez sedire çöktü ji der de hat nehat peiixî ser sedreyê l/ngh 5. nîxîn (ji bo deveyê) merixîn, mexel bûn, mexel ketin (ji bo pez û devvaran) l/ngh 6. çûn xwarê, rûniştin (ji bo gepan) *avurtları çökmüş, çok zayıflamıştı gepên wî rûniştibûn û gelek jî lewaz bûbû l/ngh 7. kumişîn l/ngh, girtin serê l/gh (ji bo mij, dû û dûmanê) *ovaya sis çökmüş mijê girtiye ser deştê 8. daketin, çûn binî (ji bo daketina telp û durdên tiştan) *kahvenin tortusu fincanın dibine çökmüş telpa qehweyê daketiye binê fîncanê l/ngh 9. dehibîn, herîfin (ji bo mirovan ku ji ser kewna xwe dikevin) *adamcağız epey çökmüştü mêrikê belengaz êpê dehibîbû l/ngh 10. pelişîn, rûxîn, tarûmar bûn *Bizans ımparatorluğu 1453'te çöktü împeratoriya Bizans di 1453'yan de pelişî l/ngh 11. ketin (tiştekî) l/ngh, kumişîn l/ngh, girtin sere l/gh *salona bir sessizlik çöktü bêdengiyek kete salonê *şehre karanlık çöktü tarî kumişî ser bajêr 12. kula (yekî) ketin dilê (yekî) l/bw
1. rûniştin, çûn xwarê, hedimîn, tebiqîn, qepitîn, xurîn, kopîn, gupîn (ev kopîn û gupîn, bi taybetî ji bo tiştên madenî tê gotin, wekî * teneke çökmüş teneke kopiyaye) * yol çökmüş rê hedimiye * toprak çökmüş erd rûniştiye l/ngh 2. rûniştin, hilweşîn, pelişîn, herifîn, herivîn, hilşîn, hedimîn, helişîn * ev çöktü xanî hilweşiya * duvar çöktü çökecek dîwar hema dike bihedime l/ngh 3. telîn l/ngh, çok dan l/gh 4. pelixîn, pelişîn, rûniştin (ji nişka ve li cihekî rûniştin) * dışardan gelir gelmez sedire çöktü ji der de hat nehat pelixî ser sedreyê l/ngh 5. nîxîn (ji bo deveyê) merixîn, mexel bûn, mexel ketin (ji bo pez û dewaran) l/ngh 6. çûn xwarê, rûniştin (ji bo gepan) * avurtları çökmüş, çok zayıflamıştı gepên wî rûniştibûn û gelek jî lewaz bûbû l/ngh 7. kumişîn l/ngh, girtin serê l/gh (ji bo mij, dû û dûmanê) * ovaya sis çökmüş mijê girtiye ser deştê 8. daketin, çûn binî (ji bo daketina telp û durdên tiştan) * kahvenin tortusu fincanın dibine çökmüş telpa qehweyê daketiye binê fincanê l/ngh 9. dehibîn, herifîn (ji bo mirovan ku ji ser kewna xwe dikevin) * adamcağız epey çökmüştü mêrikê belengaz êpê dehibîbû l/ngh 10. pelişîn, rûxîn, tarûmar bûn * Bizans İmparatorluğu 1453’te çöktü Împeratoriya Bîzans di 1453’yan de pelişî l/ngh 11. ketin (tiştekî) l/ngh, kumişîn l/ngh, girtin serê l/gh * salona bir sessizlik çöktü bêdengiyek kete salonê * şehre karanlık çöktü tarî kumişî ser bajêr 12. kula (yekî) ketin dilê (yekî) l/bw