Encamên lêgerînê
çîrk m sağı (kuş tersi)
çîrka bot/m bir tür ağaç
çîrkeçîrk h cart cart
çîrker nd/nt kapkaççı
m kapkaççılık
çîrkirin (i) m yırtma
çîrkirin (ii) m palazlatma
çîrk m. ricaw, rêm,îzra, rîm, lêm, leym, lîm, rîem, reym n.
çîrkirin m. çîrkerdis, dirnayis, qîskerdis, roqetnayis, raqilasnayis çîrçîrok rcf. qîjqîjok, qarqarok, qîrqîrok