Encamên lêgerînê
çîq (ii) bot/n 1. hasır otu, saz 2. rd saz (bu bitkiden yapılmış olan)