Encamên lêgerînê
çîçî iffet, namus.
çîçîlask rd sıska, zayıf
çîçîlaskî rd sıskaca
çîçîlaskî bûn l/ngh sıskalaşmak
çîçîlaskîbûn m sıskalaşma
çîçîlaskîtî m sıskalık
çîçîrok bnr çîrçîrok
çîçî 1. ifet 2. namûs
(rengdêr) ifet , namûs
çîçî m. îfet n.
çîçîzok rd. çîzok, çirtlax, çîzçîzok