Encamên lêgerînê
çêrandin otlatmak.
m 1. otlatma, yayma 2. gütme (hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak sürme) 2. mec gütme (bir kimseyi, bir topluluğu kendi düşünce ve amacı doğrultusunda yönetme, sevk ve idare etme)
l/gh 1. otlatmak, yaymak, çayırlatmak * pez çêrandin malları yaymak, davar otlatmak 2. gütmek (hayvan veya hayvan sürüsünü önüne katıp otlatarak sürmek) 2. mec gütmek (bir kimseyi, bir topluluğu kendi düşünce ve amacı doğrultusunda yönetmek, sevk ve idare etmek) * hûn heywanan diçêrînin ew mirovan siz hayvan güderken o insan güdüyor
çêrandin (lêker) bi heywanên giyaxwer çêre dan xwarin keçik ji çêrandina berxikan dihê.
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: چێراندن
çêrandin/diçêrîne/biçêrîne 1. sewal birin çêreyê, likijandin 2. dekbaz û fêlbaz bûn
çêrandin (biçêrîne) to pastime
çêrandin grasen lassen
weiden
çêrandin lg. . çerenayene, çirênayene, çiraynayene
m. çerenayis n.