Wateya peyva zik
zikkarın.
n 1. karın * lingê xwe bi şid li zikê hêsp xist ayağını hızla atın karnına vurdu 2. karın (döl yatağı, rahim) * min tu neh meh di zikê xwe de xweyî kir seni dokuz ay karnımda taşıdım 3. göbek (yağ bağlanmış şişman karın) * zik mezin kiriye göbek büyütmüş 4. karın (bazı şeylerde; şiş ve içi boş bölüm) * zikê şûşeyê şişenin karnı 5. mec karın, mide * zikê wî birçî ye karnı aç 6. mec karın (iç, gönül, kafa, akıl) * ez çi zanim çi di zikê wê de heye ben onun karnındakini ne bileyim 7. mec boğaz (yiyeceği, içeceği sağlanan kimse) 8. mec boğaz (yeme içme) * hevalê min yekî ku miriyê zikê xwe ye arkadaşım boğazına düşkün biridir 9. iç (kabuğu olan veya dışı kabuk durumunda bulunan yiyeceklerde kabuğun sardığı bölüm) * zikê nên ekmek içi 10. iç (bir yerin merkezi, ortası, içi) * ez ji zikê Farqînê me ben Silvan’ın içindenim 11. doğum, çocuk doğurma * çend zik aniye? kaç çocuk doğurmuş?
zik1. ji sîngê heta fêza navranê 2. cihê ku hûr û rûvî tê de ne 3. gewde *“hûrik, zik dike tûrik”
(navdêr, nêr) ûr, mîde, gedek, firşik, meîde, sîng, beşê leşî yê ku dikeve navbera sîngî û navtengê, cihê ku xwarina xwarî diçe tê de.
Herwiha: zig.
ji: hevreha soranî زگ (zig) û سک (sik), kelhurî zig,zazakî pîze, farisî شکم (şikem, şêkem) û اشکم (işkem), pehlewî şekemb, eşkom, tacikî шикам (şikem), jiari. Peyva îranî wek شکم (şikem) ketibû osmanî û jê derbasî bulgarî bûye û niha jî wek шкембе (şkêmbê) tê de maye. Bo guherîna Ş û Z bi hev bide ber zebeş û şebeş. Bo ketina -em /-im ji dawiyê bide ber ala ji erebî elem..
Bikaranîn: Lêker: zik çûn, zik dan, zik berdan. Navdêr: zikçûn, zikberdan, zikdan Rengdêr: zikberdayî.
: jizikaxiv, jizikaxivî, jizikbêj, jizikbêjî, jizikpeyiv, jizikpeyivî, zikêş, zikêşî, zikmeşk, zikreş, zikreşîBi zaravayên din, soranî: sik, feylî: zig, zazakî: pîze
zik(m.) belly, stomach
m. belly. zikekî têr xwarin=v.t. to eat to one’s fill.
zikBauch
Magen
Unterleib
zikn. meske, xasîye, xilike, vêre, xasîya vêreyî m.
n. pîze, zere, vêre n.
Tê de derbas dibe; zik afirê ga bûn, zik anîn, zik berdan, zik berdan, zik berdan, zik bi pişt ve zeliqîn, zik çelqandin, zik çêrandin, zik çêrandin, zik çêrandin, zik çirandin, zik çûn, zik dagirtin, zik dan, zik dan, zik danan, zik êsîn, zik gihiştin, zik girtin, zik ji ber (yekî) kişîn, zik ji ber devê (yekê) çûn, zik ji ber kişîn, zik lê bûn def, zik lê dirandin, zik lê dirîn, zik lê qurequr kirin, zik lê werimandin, zik li ber dev bûn, zik mezin kiri, zik mezin kirin, zik mezin kirin, zik perçivîn, zik têr bûye, stûyê xwe li kendalan dide, zik têr kirin, zik tije kirin, zik û bejna xwe birîn, zik û pişt bûn yek, zik û piştê bûn, zik xwe tije derd û kul kirin, zik zikak e dike û nake tu namûsê nake, zik zikak e, dike û nake, tu namûsê nake, zik-repitîn, zikak, zikak, zikak, zikat, zikat, zikat, zikat lê çûyîn, zikbel, zikbelik, zikbendek, zikbendek, zikberçûyî, zikberdan, zikberdan, zikberdayî, zikberdayî, zikberoş, zikbirçî, zikbirçî, zikbirçî têr dibin lê çavbirçî têr nabin, zikbirçîbûn, zikbirçîtî, zikbirçîtî, zikbûn, zikçal, zikçêl, zikçûn, zikçûn, zikdagirtî, zikdan, zikdan, zikdanan, zikdanandî, zikdayî, zikdayîn, zikdêlik, zikdirîn dan (yekî), zikê (wê) li berê ye, zikê (wî) têr pişta (wî) qewîn e, zikê (yekê) hatin ber dêv, zikê (yekê) hatin ber devê wê, zikê (yekê) li ber dêv bûn, zikê (yekê) li ber devê wê bûn, zikê (yekê) şiqitîn, zikê (yekê) tije kirin, zikê (yekê) werimandin, zikê (yekî) berî erdê dan, zikê (yekî) berî erdê dan, zikê (yekî) bi erdê re çûn, zikê (yekî) bi ser dêv ketin, zikê (yekî) bi ser piştê ketin, zikê (yekî) birçî ye, zikê (yekî) çêbûn, zikê (yekî) çûn, zikê (yekî) daketin, zikê (yekî) gihîştin piştê, zikê (yekî) jê têr e, zikê (yekî) kirin kûzînî, zikê (yekî) kirin qurequr, zikê (yekî) li pêşiyê çûn, zikê (yekî) pê êşîn, zikê (yekî) qelaştin, zikê (yekî) qurequr kirin, zikê (yekî) şên bûn, zikê (yekî) têr bûn, zikê (yekî) tije bûn, zikê (yekî) tije bûn, zikê (yekî) yek têr dehê birçî bûn, zikê (yekî) zer kirin, zikê biçûk, zikê diya xwe qelaştiye û ketiye hundir, zikê piçûk, zikê têr hay ji yê birçî tune, zikê têran mala şêran, zikê wan têr be, bejna wan nû be, zikê wê li ber devê wê ye, zikê xwe bel kirin, zikê xwe çêrandin, zikê xwe dan ber, zikê xwe dan berê, zikê xwe hilavêtin, zikê xwe hilavêtin, zikê xwe jê êşandin, zikê xwe ji heramiyê birandin, zikê xwe ji heramiyê birandin, zikê xwe ji hev êşandin, zikê xwe kêm kirin, zikê xwe repisandin, zikê xwe şidandin, zikê xwe têr kirin, zikê xwe tije derd û kul kirin, zikê xwe tije kirin, zikê xwe zawo kirin, zikê xwe zer kirin, zikê yekê) li berê bûn, zikê zarokan tije xeberdan e devê wan nagere, zikekî têr xwarin, zikekî têr yek birçî, zikês, zikêş, zikêş, zikês, zikêşan, zikêşî, zikêşî, zikêsî, zikêşî bûn, zikêşîbûn, zikêşîbûyîn, zikêsîn, zikêşkî, zikfireh, zikfireh, zikfireh, zikfirehî, zikgir, zikgirî, zikgirtin, zikî, zikîn, zikin, zikînî, zikir, zikir, zikir, zikir, zikir etmek, zikir kirin, zikir kirin, zikir kirin, zikirdar, zikiri geçmek, zikirker, zikirkirî, zikirkirin, zikirkirin, zikirkirin, zikirxane, zikıymet, zikkêşk, zikkêşkê, zikkêşkî, zikkişkî, zikmak, zikmakî, zikmakî, zikmakî, zikmakîtî, zikmar, zikmayî, zikmeşk, zikmeşkî, zikmezin, zikmezin, zikmezin, zikmezin kirin, zikmezinî, zikmezinkî, zikmezinkirî, zikmezinkirin, zikmezinkirin, ziknixî, ziknixî, ziko, ziko, ziko, ziko çalo ambaro, dixwe naxwe înkaro, ziko çalo embaro; dixwe, naxwe înkaro, ziko têro embaro dixwe naxwe înkaro, ziko têro milo şêro, ziko têro, milo şêro, zikopişto, zikopişto bûn, zikopişto kirin, zikopişto kirin, zikopiştobûn, zikopiştokirin, zikperest, zikpir, zikqelêş, zikqelêş, zikr, zikreş, zikreş, zikreş, zikres, zikreş bûn, zikreş bûn, zikreş kirin, zikreşbûn, zikreşbûn, zikreşbûyî, zikreşî, zikreşî, zikresî, zikreşî kirin, zikreşî kirin, zikreşîkirin, zikreşîkirin, zikreşîtî, zikreşkirî, zikreşkirin, zikretme, zikretmek, zikri geçmek, ziktêr, ziktêr, ziktêr, ziktêr (i), ziktêr e, xew jê re xêr e, ziktêr kirin, ziktêr, çavbirçî bûn, ziktêrdek, ziktêrê çavbirçî, ziktêrî, ziktêrr, ziktêrrî, ziktije, ziktilêlî, ziktilêr, ziktirş, ziktirşî, ziktorbe, zikûza, zikvala bûn, zikxilt, zikxirik, zikzak, zikzak yapmak, zikzakl, zikzaklar çizmek, zikzaklı, zikzebeş, zikzer, zikzikandin, zikzikîn, ...... (Lêgerîna Berfireh)