Wateya peyva xistin
xistin1.koymak. 2.vurmak.
m 1. düşürme, düşürüş (düşmesine yol açma) 2. düşürmek (taş, solucan vb. vücuttan dışarı atma) 3. düşürme (iskat etme) 4. düşürme (-e uğratma) 5. düşürme (zayıf bırakma, gücünü azaltma) 6. düşürme, indirme (değerini, fiyatını indirme) 7. alçaltma (değerini düşürme) 8. koyma (bir şeyi başka bir şeyin içine yerleştirme) 9. koyma (bir kimseyi işe yerleştirme) 10. koyma (bırakma, içeri salma) 11. koyma (katma, ekleme) 12. giyme
l/gh 1. düşürmek (düşmesine yol açmak) * min ew ji ser darê xist onu ağaçtan düşürdüm * bixe çavê xwe gözüne koy 2. düşürmek (taş, solucan vb. vücuttan dışarı atmak) 3. düşürmek (iskat etmek) * desteya wezîran xist bakanlar kurulunu düşürdü 4. düşürmek (-e uğratmak) * te ew xiste talûkeyê onu sen tehlikeye düşürdün 5. düşürmek (zayıf bırakmak, gücünü azaltmak) * êşa jirav diya min tam xistibû verem annemi iyice düşürmüştü 6. düşürmek, indirmek (değerini, fiyatını indirmek) * naxwaze fiyeta malê xwe bixîne malın fiyatını düşürmek istemiyor * min deh milyon lîreyê din jî xist, dîsa nekirî on milyon lira daha indim almadı 7. alçaltmak (değerini düşürmek) * ev çend jî mêrik mexîne adamı bu kadar da alçaltma 8. koymak (bir şeyi başka bir şeyin içine yerleştirmek) * dirav xiste berîka xwe parayı cebine koydu 9. koymak (bir kimseyi işe yerleştirmek) * ez hatim hûn min bixine kar beni işe koymanız için geldim 10. koymak (bırakmak, içeri salmak) * min naxin hundirû beni içeri koymuyorlar 11. koymak (katmak, eklemek) * ma xwê xistine xwarinê? yemeğe tuz koymuşlar mı? 12. giymek * sola xwe bixe lingê xwe ayakkabını giy
xistin(lêker)(navdêr, mê) êxistin, hêxistin, li erdê dan, avêtin erdê, berdan erdê, bi bêhemdî ketin, kirin di tiştekê/î de yan de tiştekê/î re yan di tiştekê/î ve: Hemî xist devê xwe û bi carekê xwar..
Bi alfabeyên din: Kurdî-Erebî: خستن. Tewîn: Lêker: -x-.
Bide ber: xwestin.
ji: hevreha soranî خستن (xistin: xistin, êxistin), farisî خستن (xesten: birîndar kirin), pehlewî xvesten (lê xistin, lê dan, qutan, kutan),jiari. Ji eynî rehî ji farisî (ihtimalen bi rêya tirkî): xeste..
: birêkxistin, daxistin, lê xistin, raxistin, -xer, -xerî, xistî
xistin(bixe) to put, to throw, to hit
(lê xistin) to beat, to strike, to bump into, to hit
to drop, to beat
v.t. to cast, throw, put in, make fall
v.t. to cast, throw, put in, make fall
xistinstecken
stellen
xistinlg. cifîstene, devistene, definiyene
lg. war ardene, fîstene, waro dayene, cira fîstene
Tê de derbas dibe; xistin (...), xistin , xistin , xistin ber, xistin ber (...), xistin ber (kesekî), xistin ber (tiştekî), xistin ber efûyê, xistin ber hev, xistin ber xwe, xistin berê, xistin bin emrê (yekî), xistin bin kêrê, xistin bin kontrolê, xistin bin lepê xwe, xistin bin mahiyeta xwe, xistin bin mehra xwe, xistin bin mineta (yekî), xistin bin mukeleftiyê, xistin bin nîr, xistin bin pişkinînê (an jî kontrolê), xistin bin temînatê, xistin bin zimeta xwe, xistin binçav, xistin binçavan, xistin binçaviyê, xistin binê avê, xistin bîra (yekî), xistin boşê, xistin bûseyê, xistin cih, xistin cihê (yekî), xistin coş û peroşê, xistin dafê (dafikê an jî faqê), xistin dafikê, xistin dengdanê, xistin dest, xistin destê xwe, xistin dewrê, xistin erdê, xistin erdê , xistin faqê, xistin fexê, xistin fîhristê, xistin firotinê, xistin geranê (an jî tedawulê), xistin gerewa hev, xistin gîrf û helboqê, xistin guman û wasewasan, xistin gumanê, xistin gunehan, xistin halê culandin (an jî leqandinê), xistin hereketê, xistin hesarê, xistin hev, xistin heyecanê, xistin hişê xwe, xistin hundir, xistin jêrçaviyê, xistin kar, xistin karîgeriyê, xistin kemînê, xistin kemînê, xistin koda ribabê, xistin komayê, xistin kuçe û kolanan, xistin li, xistin meriyetê, xistin mista xwe, xistin nav, xistin nav (tiştekî), xistin nav dest û lingan, xistin nav du kevaneyan, xistin nav dunikê (an jî dunikan), xistin nav heyecanê, xistin nav kevaneyê (kevaneyan an jî parantezê), xistin nav teqereqê, xistin nav zerfê, xistin nava xwe, xistin navbera xwe, xistin navê, xistin navê, xistin navê (an jî dewrê), xistin navî, xistin paşila xwe, xistin paxila xwe, xistin pazarê (an jî piyaseyê), xistin pêsîrtengiyê, xistin pêşiyê, xistin qafê xwe, xistin qefesê, xistin qiyaleyê, xistin qutiyan, xistin rayavêtinê, xistin rê, xistin rê, xistin rekehê (an jî qefesê), xistin reqabetê, xistin rêzê, xistin rêzê, xistin roja reş, xistin rojevê, xistin şeklekî, xistin sepetê, xistin ser, xistin ser (...), xistin ser notayan, xistin ser rê, xistin ser zimanê xwe, xistin serê, xistin serê (yekî), xistin serê rê, xistin serê xwe, xistin serê xwe, xistin şikê, xistin şikê (an jî şupheyê), xistin sindoqan, xistin stûyê (yekî), xistin şûna (yekî an tiştekî), xistin sûnê, xistin şupeyê, xistin telaşê, xistin telaşê, xistin teleyê, xistin tengasiyê, xistin tengavê, xistin tevgerê, xistin tûrikan (an jî torbeyan), xistin wasewasê, xistin xamê, xistin xesarê, xistin xewê, xistin xwarê, xistin xwarê bi çend kulman, xistin zerarê, xistin/dixîne/bixîne, xistina koda kemançê, xistine moleke, xistinşûnê, ...... (Lêgerîna Berfireh)