Wateya peyva wekî
wekîtıpkı, aynen.
d 1. gibi, -e benzer * zilamekî wekî şêr aslan gibi bir adam 2. gibi, imişçesine, benzer biçimde * wekî min bikin benim gibi yapınız 3. gibi, takım * ramanên wekî vê bunun gibi bir takım düşünceler 4. gibi, -e yakışır biçimde * wekî mirovan bixwaze insan gibi iste 5. gibi, kadar * spas dikim, mîna ku min stendibe teşekür ederim, almış kadar oldum 6. gibi, bu kabilden, çeşidinden 7. g madem * wekî ku hûn bawer nakin hûn bi xwe werin madem inanmıyorsunuz kendiniz gelin 8. eğer * wekî ez bêm eğer gelirsem 9. h şöyle (aşağı yukarı, o yolda) 10. tam (uygun olarak, ayni, tıpkı)
wekîmîna, notla, mînanî, fenanî, fena *“şûşeya dilan, wekî ku dişkê cebar nabe”
wekîals (vergl.)
angeblich
auf gleiche Weise
gleichsam
so
sofern
wenn
wie
wekîd. fênda, sey, wek, zê, zey, jê
Tê de derbas dibe; wekî (...) kirin, wekî (....) bûn, wekî (an jî mîna) xwe kirin, wekî (tiştekî) hatin, wekî (yekî) derketin, wekî (yekî) lê xistin, wekî agir kelîn, wekî agir û barûdê, wekî agir û barûdê bûn, wekî agir û barûdê ye, wekî agirê bêdû bûn, wekî agirê bin kayê bûn, wekî agirê pûş, wekî agirê pûş bûn, wekî ala (an jî beyreq), wekî arvan hûr kirin, wekî aşê av li ser hatibe birîn, wekî aşê ker û lal hêrandin, wekî aşîtê (an jî şepeyê, berfendeyê, basûyê) pê de hatin, wekî av derbas bûn (an jî bihurîn), wekî av hatin, wekî av lê çûn, wekî ava aravê bûn, wekî ava buhrekî bûn, wekî ava delavan bûn, wekî ava golegeniyan bûn, wekî ava kewserê ye, wekî ava qûna cer bûn, wekî axa û began dewrana xwe derbas kirin, wekî axayan bûn, wekî axayan di nav hebûnê de bûn, wekî balçemkan rûçikandin, wekî barana şekelî bûn, wekî barûdê gotin gulp û pê ketin, wekî bayê, wekî bayê bezê, wekî bayê birûskê, wekî bayê li kevir xistin, wekî behr e, wekî behra bêbinî bûn, wekî bêjinga qul bûn, wekî belgîrekî ye, wekî bendçarixe li pey (yekî) dirêj bûn, wekî bêndera bablîsokê lêxistî, wekî benîşt, wekî benişt cûtin, wekî benîştê mezeleqe (bûn), wekî benîştê qanûke bûn, wekî beqekî, wekî beran berdanê bûn, wekî beranê li ber baranê bûn, wekî berbînekê bûn, wekî berê, wekî berê dewam (an jî berdewam) kirin, wekî berfê ye, wekî berfendeyê (an jî aşîtê, şepeyê, basûyê) pê de hatin, wekî beroşek ava kelandî bi canê (yekî) de hatin xwarê, wekî berxa ber bizinê bûn, wekî berxa ber du maka bûn, wekî berxa li ber guran bûn, wekî bîbika çavê xwe jê hez kirin, wekî bîbika çavê xwe jê hez kirin, wekî bilbil, wekî bilbil h, wekî bilbilan axivîn, wekî bilbilan axivîn (peyivîn an jî xeber dan), wekî bilbilan xwendin, wekî binê bêjîngê bûn, wekî bîra bi derziyê kolayî, wekî birakoseyan rabûn hev û din, wekî birayan, wekî birayê biçûk çûn, wekî birayê piçûk çûn, wekî birayê xiço gotin, wekî birayê xiço gotin, wekî birq û birûskê, wekî birûskê, wekî biyaniyan (an jî xerîban) sekinîn, wekî bizina bel kifş bûn, wekî bizina ber bi şaxî ketî bûn, wekî bizina beravêtî bûn, wekî bizina ku ji ber ecelê xwe bireve, wekî bizina poşek bûn, wekî bizuzê ... xwarin, wekî boça bêrê, wekî bomba biteqe, wekî boxekî ye, wekî bûka baranê bûn, wekî bûka ku tu ji ber zavê birevînî bûn, wekî bûka paşperdeyê bûn, wekî bûkeke rûbixêlî bûn, wekî bûmê kor bûn, wekî çala bêbinî bûn, wekî canê xwe jê hez kirin, wekî caniya tor bûn, wekî caniya xwe kurtisandin, wekî çêleka ga bûn, wekî çêleka ji ber golika xwe newan bûyî bûn, wekî çêleka pê li pizdana xwe kirî bûn, wekî çêlkewa çengokirî bûn, wekî cemeda nava avê bûn, wekî cenaze, wekî cenaze xwe dirêj kirin, wekî çengek av ku ji behrê here, wekî çengek ava ji behrê çûyî, wekî cêran, wekî çerm e, wekî çi?, wekî çîka agir bûn, wekî çilkek zêr bûn, wekî çipikê ye, wekî çira şîr, wekî çirikê, wekî çivîkan xwarin xwarin, wekî çivîkeka birîndar bûn, wekî çiyayekî, wekî conegayê kel lê bûn bihar, wekî çûçikê qupikê her yek bi cihekî de revîn, wekî cûntek benîşt bûn, wekî dara biyê bêkêr û bêbistan bûn, wekî dara kêmê bûn, wekî dara pelên xwe weşandî bûn, wekî darikê nav tirafê, wekî daweta mirtiban bûn, wekî dawetê ye, wekî decal li pey be, wekî defê werimî ye (an jî vezelandî), wekî defê werimîn, wekî dehşika destê gavanan hema filitî, wekî dehşika ji dest çavanan filitî bûn, wekî dêla li ser tûleyan bûn, wekî dendika sîrê bûn, wekî dendika sîrê ye, wekî deq e, wekî deriyê bi heft kilîtan girêdayî bûn, wekî dermanê ku tu biavêjî çavê kor, wekî dermanê ku tu biavêjî çavê kor, wekî destmala ser destan guherandin, wekî devê cilêtê birîn, wekî devê çiranekê baran barî, wekî devê kêrê birîn, wekî devê meşkê baran hatin xwarê, wekî devê meşkê baran hatin xwarê, wekî deveya bi du cihî de serjêkirî bûn, wekî deveya ku ji palanê xwe bixwe bûn, wekî deveya ku ji semerê xwe dixwe, wekî deveyê pelixîn, wekî dêw, wekî dewaran e, wekî dewê sirsûmê bûn, wekî di dawet û dîlanê de bûn, wekî dîkê bêwext bang dan, wekî dîkê elok xwe gij kirin, wekî dîkê qoqo bi tenê man, wekî dîkê qoqo bi tenê man, wekî dîkê spî (yek) derxistin rastê, wekî dilê (yekî) lebat kirin, wekî din, wekî din, wekî din, wekî din, wekî din (an jî dî), wekî din = her wiha, wekî din na, tenê ku dibêje xwedê yek e jê bawer dikim, wekî din nabe, wekî dînan, wekî dînan, wekî dînan (cil an jî xişr) bi xwe de kirin, wekî dinyanedîtiyan, wekî dîwarê li ser bûzê bûn, wekî dîwarekî ye, wekî diya bûka bêcihêz ketin mitaleyan, wekî diya bûka bêcihêz li hev çûn û hatin, wekî diya bûka bêcihêz, li hev çûn û hatin, wekî diya bûkê bûn, wekî dizan, wekî dost kar bike, wekî dijmin bixwe, wekî dûpişkê bi binê piyên mirov vedan (û pûrta serî weşandin), wekî ecemê ku çav bi penêrê ter bikeve, wekî efara bênderê bûn, wekî erzûhalê, wekî eskeran, wekî êtîmên li ber dîwaran bûn, wekî ewrê biharê li hev kelîn, wekî eyarê genî ku bêhn jê bê bûn, wekî eyikû, wekî eynik (an jî neynik) e, wekî feleka xapînok, wekî filehê sor bûn, wekî ga kirin orîn, wekî galika çavanan bûn, wekî gamêşê ketin û ranebûn, wekî gamêşekî xwarin xwarin, wekî gamêşekî ye, wekî garisê li ser defê bûn, wekî gayê ku li kêrê binihêre, wekî gayê semo bûn, wekî gayê tapê bûn, wekî gayê xemo bûn, wekî gêjan, wekî gêjan li dora xwe çûn û hatin, wekî geran, wekî gilok tortop * li ber nivîna bûbû mîna gilok, wekî golika di bin piyan de perçiqî bûn, wekî goştê bêhestî bûn, wekî gul derbas kirin, wekî gul ji hev hez kirin, wekî gula bihelînî kêb, wekî gulê (yek) xweyî kirin, wekî gule (yekî) girtin, wekî guleya devê tivingê çûn, wekî guleya devê tivingê ye, wekî guleyê ye, wekî gundê ker nedîtî, wekî gur êrîş kirin (xwarinê), wekî guran birçî bûn, wekî guran dirêjî (xwarinê) kirin, wekî guran dubêrî kirin, wekî gurê çila erbayîn bûn, wekî gurê devbixwîn bûn, wekî gurê di keviya mîhê de, wekî gurzekê, wekî gûza kor bûn, wekî gûzên bijimar bûn, wekî hecacê ku li erefayê bê şêlandin, wekî hecacê ku li erefayê hatibe çêlandin bûn, wekî helîna hecheckê bûn, wekî heriyê ye, wekî hesabê xwe kirin, wekî hesin (zexm), wekî hespa bifehl bûn, wekî hespê cehxwari bûn, wekî hespê destkeşî bûn, wekî heşr û mehşerê ye, wekî hestî ye, wekî hev, wekî hev bûn, wekî hev derketin, wekî hev in loma li hev geriyan e, wekî hev kirin, wekî hevalê kimtê bayê, wekî hewma masiyan, wekî heykel, wekî heyva çardehşevî ye, wekî heyva çardeşevî, wekî heywanê bi her du lingen paşîn ve giredayî bûn, wekî hijikekî, wekî hineyê, wekî hingekî, wekî hingiv e, wekî hirç ji mêşe derket, çi ner çi mê, wekî hirça bine linge xwe alastî bûn, wekî hirça birîndar bûn, wekî hirçan e, wekî hirçekî, wekî hîva çardehşevî bûn, wekî hîvekê çilwilî bûn, wekî holika golikan bûn, wekî horiyan bûn, wekî hudhudkê bûn, wekî îmana xwe bi fikra (yekî) zanîn, wekî îmana xwe zanîn, wekî jehr e, wekî jehrê bûn, wekî ji hêkekê bin, wekî ji ser kerê de ketin, wekî kabê wîş bûn, wekî kabê wîş e, wekî kalê heftê salî bûn, wekî karîban, wekî kavir e, wekî kavira gêj bûn, wekî kaxizên îskambîlê li dû hev ketin, wekî kêça di nav lepê kor de bûn, wekî kêça ji ber destê kor filitî bûn, wekî kefa destê xwe zanîn, wekî kefa devê segê har bûn, wekî kefa sabûnê herikîn, wekî kela miqilkê bûn, wekî kela miqilkê ye, wekî kela şîr çûn, wekî kela şîr çûn, wekî kelekê ye, wekî kelka li ser avê bûn, wekî keran, wekî keran gerîn, wekî keran xebitîn, wekî keran xwarin, wekî keran xwe avêtin erdê, wekî keran zirînî kirin, wekî kerê (yek) kutan, wekî kerê ba bi ber guhan bikeve, wekî kerê bi dorê bûn, wekî kerê bom çûn û hatin, wekî kerê guhê xwe dapêlî kirin, wekî kerê guhên xwe darpêlî kirin, wekî kerê guhsist bûn, wekî kerê ku ber bi gur ve bizire bûn, wekî kerê ku bikeve çamûrê û nizanibe rê bi ku de ye, wekî kerê têrceh bûn, wekî kerengê li ber bayê bûn, wekî kersela bûn, wekî kesê ku xerab xuya (an jî xonê) dike ye, wekî kevçiyê neşûştî xwe avêtin nav, wekî kevir e, wekî kevirê (an jî kuçê) ku tu li nav çamûrê bixî, wekî kevirê binê bîra bêdeng bûn, wekî kevirê binê bîrê bûn, wekî kevirê delavan bûn, wekî kevirê kewkaniyan bûn, wekî kevirê takeşê bûn, wekî kevoka ferxîn bûn, wekî kewê çîr bûn, wekî kewê ku wê lext kirin, wekî kewê lal bûn, wekî kewên tiving li ser teqiyayî bûn, wekî kihêl, wekî kîsoyê lablabik li stû bigere bûn, wekî kitek gamêşê reş, wekî kîvroşka beş derketin riya (yekî), wekî kîvroşkan xwe telandin, wekî ko, wekî koça nezanan bûn, wekî koçerên şîranî nedîtî bûn, wekî korê kêç bidestketî bûn, wekî korê riya kaniyê naskirî bûn, wekî koxik, wekî koxikê ye, wekî ku, wekî ku, wekî ku (wî) danî be, wekî ku (yek) agir berde barûdê, wekî ku ava sar bi ser de hatin kirin, wekî ku bawîşk bên (yekî), wekî ku ber û malê hev bin, wekî ku bikin halê miriyan, wekî ku hê nû (yek) ji diya xwe bûn, wekî ku ji diya xwe bûbe, wekî ku ji haca şerîf bê li hêviyê sekinîn, wekî ku ji hêkekê bûn, wekî ku ketibe xewa temarê, wekî ku mû ji nav mast kişandin, wekî ku mû ji nava mast bê kişandin, wekî ku pêlî hekan bike, wekî ku qet (...) be, wekî ku siwar li pey, wekî ku tê fehmkirin, wekî ku tu cêrek av lê bikî, wekî ku tu pifi çirayê bikî vemirîn, wekî ku..., wekî kûçikan (an jî seyan), wekî kûçikan hev û din vegevizandin, wekî kûçikan, heft canên (yekî) hebûn, wekî kûçikê ku bielime hestiyan bûn, wekî kuliya berfê bûn, wekî kundan, wekî kundan hizinîn, wekî kundan hizinîn, wekî kûpê araqê werimîn, wekî kurê jinbavê dîtin, wekî kûsiyê bi qalikê xwe qayîlnebûyî bûn, wekî kûsiyê di qalikê xwe de bûn, wekî kûtê segan bûn, wekî kutekî ye, wekî lana moriyan e, wekî lana mozeqirtikan lê derbûn, wekî leglegê stû zirav kirin, wekî lehiyê jê çûn (an jî kişin), wekî lematekî, wekî leşkeran (an jî eskeran), wekî leyla û mecnûn in, wekî liba nîskê ye, ne ber e, ne pişt e, wekî lota kerê, wekî makîne bûn, wekî makîne ye, wekî mala bêsermiyan bûn, wekî mala dawetê ye, wekî mala li ber piyan çûyî bûn, wekî mala libarkirinê, wekî malê sêwiyan bûn, wekî mar, wekî mar çûn, wekî mar e, ne cih e, ne war e, wekî maran pê vedan bûn, wekî marê bi axê debirîn bûn, wekî marê birîndar bûn, wekî marê çêlikên xwe xwarî bûn, wekî marê di tûr de bûn, wekî marê tezî bûn, wekî marê xel bûn, wekî me, wekî melayê nexeritandî bûn, wekî melekan e, wekî memê alan helîn, wekî memo li serê dîn bûn, wekî meriv û însanan bûn, wekî merivan (mirovan an jî însanan), wekî mêşa ku li ser gamêşê daniye bûn, wekî mêşan vizeviz kirin, wekî mêşan zehî dan, wekî mêşin e, wekî mînak, wekî mînak, wekî mînak, wekî mînak, wekî minareyekê, wekî mircan in, wekî mirîşka (an jî tûtika) birçî di xewna xwe de gilgilan dibîne, wekî mirîşka melisok bûn, wekî miriyan, wekî miriyê ku serê (wî) li hedan (an jî tabûtê) ketin, wekî miriyê merzalan bûn, wekî mirovan (merivan an jî însanan), wekî mirovên bêneynok bûn, wekî misk û emberê, wekî mişke ku têkeve qula marê reş bûn, wekî misqaleke berê rojê jê hez nekirin, wekî mîza keran bûn, wekî moriyekê, wekî mozeqirtikê li pey (yekî) bûn, wekî mozeqirtikê li pey bûn, wekî mû, wekî mû ye, wekî mûm û şima ye, wekî mûma helandî kirin, wekî mûma rêtî, wekî mûma rêtî bûn, wekî mûmê helîn, wekî mûmê zirav bûn, wekî nal û bizmar bûn, wekî nal û bizmar bûn, wekî nanê bêxwê bûn, wekî nanê petî bûn, wekî navê xwe zanîn, wekî navê xwe zanîn, wekî neynok û goşt bûn, wekî neynokê, wekî nimûne, wekî nokekî ye, wekî nokên li ser teht bûn, wekî palasa haliyan li erdê pehn bûn, wekî palasa haliyan li erdê pehn bûn, wekî palasekî, wekî pelê cixareyê, wekî pelê li nav gû ketî bûn, wekî pelê sîrê bûn, wekî pêlekana hilawistî bûn, wekî pelên çilo lerizîn, wekî pênc pêçiyên xwe (cihekî) zanîn, wekî peramberê li ber bê ketî, wekî peraniyan, wekî pereng, wekî petîxê xerabûyî bûn, wekî peykeran e, wekî peza ji kerî qetiyayî bûn, wekî peza li ser diranekî çêriyayî bûn, wekî pezê beşivan bûn, wekî pezkoviyan bûn, wekî pîneyê vajî bûn, wekî pîra kevir li qûnê ketî bûn, wekî pîra li ber tendûrê bûn, wekî pîra sêrê bûn, wekî pisîka ku bi mişk bilîze bûn, wekî pisîka mala bioş bûn, wekî pisîka pelûr bi ser de hurşiyayî bûn, wekî pisîkan li ser her çar lingan ketin, wekî pisîkan, li ser piştê neketin, wekî pisîkê li ser çar lingan sekinîn, wekî pisîkê li ser her çar lepan ketin, wekî pisîkê xwe melûsankî kirin, wekî pisîkê ye, wekî pizot (an jî pereng), wekî pofa diya mar bûn, wekî pola, wekî pola bûn, wekî porê keçelan e, wekî porê vepinerrî bûn, wekî pûtan, wekî pûtan bûn, wekî qalib li ser (yekî) rûniştin, wekî qedene, wekî qelîneka ser sêlê natebite, wekî qencekî xwedê xuya bûn, wekî qetran, wekî qijnikê jê nebûn (an jî neqetîn), wekî qirniyan pê ve zeliqîn, wekî qîtika kulê bûn, wekî qiyamet, wekî qolekî ye, wekî qula gur, wekî qulinga ji refan qetiyayî bûn, wekî qulingekî birîndar bûn, wekî quranê xetim kirin, wekî qûrpika li ser hêkan rûniştin, wekî resm e, wekî roniya çavên xwe zanîn, wekî roviyan, wekî roviyê bendî pûnda mirîşkan ketî bûn, wekî ruh, wekî rûnê helandî bûn, wekî şaxê, wekî segan girijîn, wekî segê bin avê bûyî, wekî segê birçî bûn, wekî segê dermanxwarî bûn, wekî segê har bûn, wekî segê xwe li ber baranê şilkirî bûn, wekî sêlekê ye, wekî şepeyê (an jî aşîtê, berfendeyê, basûyê) pê de hatin, wekî seradê ye, wekî şêran, wekî serê bêçav devê (yekî) ji hev çûn, wekî seriyê vepinerrî bûn, wekî sêwiyê binçengşewitî, wekî seyan, wekî sibatoka dînik bûn, wekî sila gamêşê, wekî şimayê bûn, wekî şimayê zer bûn, wekî singêr, wekî şîrê pêsîra diya te li te xweşî helal be, wekî sîrkut, wekî sirsûmekê bûn, wekî şiva her du serî bigû bûn, wekî şorbe ye, wekî sotikê agir bûn, wekî stûnekî, wekî sûka seharê bûn, wekî şûşe bûn, wekî tas, wekî tas e, wekî tava teyrokê bûn, wekî taviyê biharê stêrk ji çavê (yekî) de hatin xwarê, wekî teberikê bûn, wekî teniya bi don, wekî têra kewarê bûn, wekî tereziyê bûn, wekî term e, wekî term xwe avêtin, wekî termê mexîl e, wekî terpasekî ye, wekî tertan e, wekî teyrê baz bûn, wekî teyrê ecelê, li ser serê (yekî) bûn, wekî teyrê pelşikestî bûn, wekî teyrekî spî bûn, wekî teyrên ku di mij de berî kewan bide, wekî tiliya kul pê re ricifîn, wekî tîra ji kevan veresiyayî, wekî tira ji qûnê filitî bûn, wekî tirê bûn, wekî tiyekî here ser avê bûn, wekî topê kirin gumîn, wekî tu ji vî dîwarî (an jî kevirî) re bibêjî, wekî tûleyekî guhjênekirî bûn, wekî tûrê qul bûn, wekî tûtika birçî di xewna xwe de gilgilan dibîne, wekî vê (an jî vî), wekî wê, wekî we ye, wekî werdekan bi rê de çûn (an jî meşîn), wekî wisan e, wekî xelekê, wekî xerîban (an jî biyaniyan) sekinîn, wekî xewna şevan bûn, wekî xewnê şevan, wekî xewnê sevan, wekî xeyalan, wekî xilt bûn, wekî ximşê xezalan bûn, wekî xocê xizir li hawara (yekî) hatin, wekî xocê xizir xwe gihandin (yekî), wekî xortlaxan bûn, wekî xuriya agir bûn, wekî xuriya agir kelîn, wekî xwe, wekî xwe, wekî xwe bûn, wekî xwe man, wekî xwe ye, wekî xwedê, wekî xwedê li hawara (yekî) hatin, wekî xwedê ye, wekî xwelî hatin, wekî xwelî kişîn, wekî xweliyê, wekî xweliyê bûn, wekî xweliyê hatin, wekî xwîşk û birayan bûn, wekî xwişkan (xwehan an jî xwengan), wekî zarokan (an jî sebiyan) e, wekî zarokan (an jî sebiyan) kêf kirin, wekî zarokan (an jî sebiyan) şad bûn, wekî zarokan şad bûn, wekî zarokên çelinî bûn, wekî zeferanê zer e, wekî zehîr e, wekî zêr, wekî zerika hekê bûn, wekî zînê li çêlekê kirî bûn, wekî zîpikan hêstirên (yekî) hatin xwarê, wekîdin, wekîhev, wekîhev girtin, wekîhevbûn, wekîhevbûyîn, wekîhevgirtin, wekîhevkirin, wekîl, wekîl, wekîl, wekîl, wekîl, wekîl, wekîl bûn, wekîl kirin, wekîl kirin, wekîlandin, wekîlbûn, wekîlbûyî, wekîldar, wekîldarî, wekîldarî, wekîlê dozê, wekîlê dozê, wekîlê serok (an jî serek), wekîlê silavan bûn, wekîlî, wekîlî kirin, wekîlîkirî, wekîlîkirin, wekîlîye, wekîlkirî, wekîlkirin, wekîlkirin, wekîlname, wekîltî, wekîltî, wekîltî kirin, wekîltî kirin, wekîlxerç, wekîno, ...... (Lêgerîna Berfireh)