Wateya peyva verhindern
verhindernbirîn
çikandin <çikîn>
sepe kirin
texsîr kirin
Tê de derbas dibe; ...... (Lêgerîna Berfireh)