Wateya peyva vê
bu, bunu, buna.
c 1. bu (dişil tekil için) * ez vê naxwazim, ez wê dixwazim bunu istemem, şunu isterim 2. bunu * eger vê bide min ez dê jê bigirim bunu bana verse alırım
1. ji ev Cînav, forma tewandî ya yekjimar ya zayendmê ji cînava ev: Ez vê dibînim. Vê ji me re got. vir, vê derê, vî cihî: Ez ne li vê bûm..
Herwiha: evê.
Bide ber: vî, van, wî, wan.
ji: ev + -ê
oblique form of ev ‘this’ (feminine)
ev
c. na, naye, anaye, enaye, inaye
Tê de derbas dibe; vê carê, vê dawiyê, vê de, vê derê, vê derê, vê derikê, vê êvarê, vê gavê, vê gavê, vê gavê, vê gavê , vê gavê, vê gotina xwe ne hilde, ne dayne, vê hêlê, vê hêlê, vê ketin, vê qasê, vê ra, vê re, vê sibehê, vê û wê, vê xistin, vê zivistana hanê, vêç, vêç, vêç (ii), vêç avêtina gavan, vêca, vêca, vêca, vêca, vêca, vêcar, vêçîtî, vêdan, vêdrok, vêdrok, vêga, vêga, vêga, vêga, vêga, vêgavê, vêgeriyan, vêhisan, vêhisandin, vêhisîn, vêk, vêk dan, vêk ketin, vêk ketin, vêk re, vêk xistin, vêkdan, vêkdan, vêkdan, vêketî, vêketî, vêketin, vêketin, vêketin, vêketin, vêketin (lampe), vêkişandin, vêkketin, vêkketin, vêkra, vêkra, vêkre, vêkre, vêkre, vêkxistî, vêkxistin, vêkxistin, vêl, vêl, vêl, vêl bûn, vêl bûn, vêl kirin, vêl/vêlik, vêlbûn, vêlbûn, vêlbûyî, vêlbûyîn, vêleme, vêlî, vêlî, vêlik, vêlik, vêlik, vêlik, vêlikî, vêlikî, vêlikî bûn, vêlikîbûn, vêlikîtî, vêlikîtî, vêlkirî, vêlkirin, vêlokî, vên, vên, vên, vêneketin, vêra, vêraçûn, vêrast, vêre, vêrgî, vêrik, vêrik (i), vêrik (ii), vêrikî, vês, vês, vês, vês dan, vês girtin, vês girtin, vês kirin, vêsa xwe dan, vêsa xwe girtin, vêsa xwe girtin, vêsa xwe girtin, vêsan, vêşan, vêsan, vêsan, vêsan , vêsandî, vêsandî, vêsandî, vêsandî bûn, vêsandîbûn, vêsandîbûn, vêsandin, vêsandin, vêsandin, vêsandin, vêsandin/vêdisîne/vêsîne, vêsandîtî, vêsarîn, vêsartgeh, vêsdan, vêsdar, vêsdar, vêseh, vêşêr, vêsgirtî, vêsgirtin, vêsgirtin, vêsî, vêşî, vêsî kirin, vêsî kirin, vêsih, vêsih, vêsihan, vêsihandî, vêsihandin, vêsihî, vêsihîn, vêsîkirin, vêsîn, vêsîn, vêsîn, vêsîn, vêsîn/divêse/bivêse, vêsîner, vêsîner, vêsîner, vêsiyayî, vêsiyayî, vêskirî, vêskirin, vêsta, vêşûlar, vêşûlarî, vêt, vêt, vêt bûn, vêtbûn, vêtik, vêtik kirin, vêtikî, vêtikî bûn, vêtikîbûn, vêtikîtî, vêtikkirin, vêtin, vêtin, vêtin, vêtîn, vêtinî, vêtînî, vêtokî, vêtrîn, vêvilî, vêxistî, vêxistî, vêxistî (i), vêxistin, vêxistin, vêxistin, vêxistin, vêxistin, vêxistin (i), vêxistin (ii), vêxistin , vêxistin/vêdixe/vêxe, vêyv, vêyve, ...... (Lêgerîna Berfireh)