Wateya peyva tu
tutifî, tifi hey, qeda li (te) keve b
tifî, tifî hey, qeda li (te) keveb
tuh 1. hiç (olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını pekiştirir) 2. hiç (soru cümlelerinde belirsiz zamanı belirtir) * hûn tu çûne nêçîrê? hiç ava gittiniz mi? 3. hiç (bir soruya açık bir cevap verilmek istenmediğinde cevap cümlesinin başına getirilir * te çi dît -tu ne gördün? -hiç 4. tek (yalnız bir) * tu kesek nîn e tek bir kişi yok 5.rd hiçbir * Nevîn ji tu mirovî re kîn nekudirandibû Nevin hiçbir insana kin gütmemişti 6.rd hiçten (çok değersiz, önemsiz)
c sen (bükünsüz hali) * bes tu bixwaze yeter ki sen iste
tu[I] (r) cînavka yekjimar a ji bo kesê duyemîn [II] 1. hîç 2. qe, qet *“aşvan tu car nabe poşman”
Cînav, kesa/ê duyem ya/yê yekjimar, kesa/ê jê re tê axiftin yan nivîsîn, kesa/ê guhdar: - Tu çawan î? - Ez û tu biçin!, ti, çu, hîç, qet: Min tu car ew nedîtiye. (Min qet ew nedîtiye.).
Herwiha: ti . Tewandî: te. Bi soranî: to.
Bide ber: ez, em, ew, hûn
tuyou (second person singular)
(adv.) not, in any way at all, no more
you, 2nd pers. sg. pronoun
1. (obl. te) you (sing.) 2. no, not any, none, nothing. Also see: tu caran, tu kes, tu tişt, tucar
you, 2nd pers. sg. pronoun
tudu
nie
niemals
tuti *tu kî yî? ti kam a?
h. caran, demge, hergiz, qet, çerê, hêç, çi, qetya, çi rey, binra, bincaran, esla, qetîyen, çerey, qe, qeytan, dinya de, rîyê
Tê de derbas dibe; tu (wî) bihêle, tu agir bêdû nîn e, tu avahiyek ... nehiştin, tu barê hêkan lê bikî nalive, tu bêminet î, tu bêminet î ji bavê xwe de, tu beranê bisko bûyayî tu dê li ber derê bavo bûyayî, tu berê (yekî) bi ku de bikî nabêje na, tu bi axaftin î, tu bi erda reş de herî, tu bi esehiya (....) nizanî, tu bi kê re rabî rûnî tu dê kurmê wî hilînî, tu bi ku de biavêjî weqî çar tuxt e, tu bi poz bigirî, ruhê (yekî) dê bikişe, tu bi qedrê (an jî xatirê) xwedê bikî, tu bi qurbana vî şîrê spî bibî, tu bi serê pozê (wî) bigirî ruh dide, tu bi vê qûşê naçî mûçê, tu bi vî aqilî herî, tu yê keweke hêşîn ji xwe re bigirî, tu bi wî xwedayî bikî, tu bi xeber î, tu bi xeberdan î, tu bi xêr (û xweşî) hatî, tu bi xêr hatî, tu bi xêr hatî -xêrdar bî, tu bi xwedayê xwe bikî, tu bi xwedê bikî, tu biavêjî avê, tu biavêjî ber se (an jî kûçikê) jî naxwe, tu biavêjî ber se (kûçikê), se (kûçik) naxwe, tu bibêjî ha, tu bibî gerdî, tu nebînî wî erdî, tu biçî erş tu dê werî ser tejê reş tilkinin, tu bide min şiveke, ez bidim te êlekê, tu bidî kûçikê (an jî se) jî naxwe, tu bidî kûçikê (an jî se), kûçik (se) naxwe, tu bidî tîzan (tîzikan) nedî tîzan (tîzikan) tû dê bidî heqê dîzikan (an jî barê gûzan), tu bidî zîtikan nedî zîtikan, tê bidî heqê dîzikan, tu bigirî negirî êdî venagere, tu bihiş î bê hiş î, tu bikî nav qutiya pembû, dîsa jî pere nake, tu bikî, nekî xwedê bide te, tu bilind baz dayî nizm ketî, tu bûyî pîra paşiya koçê, tu can bî, tu xezan bî, tu car, tu car, tu car, tu car, tu cara xwedê, tu caran, tu caran, tu caran na, tu çavê min bî, tu çavê min bî!, tu çavê min î, tu çawa siwarê exteyî, te çawa nivînê xwe ji bazirgan re hiştiye!, tu çawan î?, tu çend salî yî?, tu çêrek nema ku kirin, tu çi bibejî li bejna hespê min tê, tu çi biçînî, di kodikê de wê dibînî, tu çi biçînî, tu dê wî biçinî (an jî hilînî), tu çi bikî tûr, tu dê wî derînî, tu çi bixwazî, tu çi çax bibêjî ha, hazir e, tu çi dibêjî, tu çi diçî û tê, wî tînî rastê, tu çi dixwazî?, tu çi li hev digolibînî, tu çi qas lê dinêrî hê bi xweşikiya wê dihesî, tu çi qas li dinyayê bimînî tu dê ji xwe re ecêban bibînî, tu çi stuyê xwe wekî qazan dirêj dikî, camêrî wekî zêrê zer xeber dide, tu çi têxî beroşê tu dê wî bixwî, tu çi zû bûyî kundir, çi jî stûyê te dirêj bû!, tu çima nitirî yî?, tu çima xeman dixwî?, tu dê êdî çi bikî, tu dê herî û herî jî, tu dê min ji xwe re bibînî, tu deka xwe bidêyî, wê deh teqleyan biavêje, tu delalê berdilê xwe veşêrî, tu der, tu derdê giran nebînî, tu derpiyê sor li ber serê xwe nebînî, tu dest di ser destê xwe re nedîtin, tu dest li serê wî bide, ew ê tiran ji xwe berde, tu di beybanên bêdar û belg de li bîngolan digerî, tu di gorê de nesitirî, tu di nav xêrê de bî, tu di nav xêrê de bî, tu di nav xweşiyê (an jî xêrê) de bî, tu di nav xwesîyê de bî, tu diaxivî (dipeyîvî an jî qise dikî) tu nizanî tu çi dibêjî, tu dibêjî, tu dibêjî hema bila ji kulekê de bê bikeve devê min, tu dibêjî qey, tu dibêjî qey (filan kes) makîne ye, tu dibêjî qey avo (an jî sidê) ye, tu dibêjî qey bi per û bask e, difire, tu dibêjî qey bînahiyên te kêm bûne, tu dibêjî qey boxçeya ji parçeyan e, tu dibêjî qey cin û perî jê re tiştan dibêjin, tu dibêjî qey cin û perî lê xisitin, tu dibêjî qey çivîk e, tu dibêjî qey decal li pey e, tu dibêjî qey dîkê qoqo ye, tu dibêjî qey ê serê çiya ye, tu dibêjî qey eşqiya ye, tu dibêjî qey eynî hêkek (an jî sêvek) bûne, te ew di nav de kiriye du cihan, tu dibêjî qey eynî qutî ye, tu dibêjî qey gotinê (wî) ji nava qûranê derketine, tu dibêjî qey gûza hindê xwariyê, tu dibêjî qey hemam e, tu dibêjî qey heşr û nîzam e, tu dibêjî qey hevrîşim e, tu dibêjî qey ji ber xelayê filitiye, tu dibêjî qey ji bo hev çêbûne, tu dibêjî qey ji çiya de hatiye, tu dibêjî qey ji esmanan de hatiye xwarê, tu dibêjî qey ji pozê şeytên ketiye, tu dibêjî qey ji xelayê filitiye, tu dibêjî qey ji xelayê hatiye, tu dibêjî qey kerametê (te) hene, tu dibêjî qey kerametên we hebûn, tu dibêjî qey kîloyek derman (an jî boyax) di xwe daye, tu dibêjî qey kuliyan piyê te xwariye, tu dibêjî qey li çiya mezin bûye, tu dibêjî qey li esmanan nîskan tov dike, tu dibêjî qey malê (an jî cotgeha) bavê wî ye, tu dibêjî qey minare ye, tu dibêjî qey mirî ye, tu dibêjî qey monik di dest û piyên (wê) de tune bûn, tu dibêjî qey navika wan bi hev ve ye, tu dibêjî qey navoka hev birîne, tu dibêjî qey nîskan li esman tov dike, tu dibêjî qey rewta helhelê ye, tu dibêjî qey şeytan e, tu dibêjî qey te hêk (an jî sêv) di nav de kiriye du cihan, tu dibêjî qey te pereyê (an jî perekê) xwe tê daye, tu dibêjî qey tu pêlî hêkan dikî, tu dibêjî qey werîsê şixrê ye, tu dibêjî qey xwedê (wî) li kuçeyê daye, tu dibêjî qey xwedê (yekî) li ber beravê daye, tu dibêjî qey xwelî pê de hatiye bêjingkirin, tu dibêjî û pê naynî, tu didî pêşiyê bi gezan tê, tu didî pey bi refesan tê, tu dilê min î?, tu dipêjî qey hêk pê re ye, tu dipeyîvî tu nizanî tu çi dibêjî, tu dixwazî ku..., tu dixwî, li min digivire, tu dizanî ew ji qirna çendan e, tu dîzik î qey tu bipelişî!, tu eyşik î, bi xwe şik î, tu ezîzê berdilê xwe veşêrî, tu firqeke me ji hev nîn e (an jî tune), tu fîtikê lê bixî wê xwîn ji rûyê (wî) biavêje, tu fîtikê li rûyê (yekî) bixî xwîn jê tê, tu geriyayî geriyayî te ev dît, tu giştî bi ser hev de bikutî, nabe sîr û pîvazek, tu gotin jê re tune bûn, tu gotin neman, tu gû ji deste (yekî) nehatin, tu hatî agir?, tu hatiyî destmala min birevînî, tu hê dûrî çem î tu xwe hildidî, tu hemû riyan dizanî, riya bazarê nizanî, tu her bijî, tu her hebî!, tu herî erş tu herî ferş tu dê werî ber gunikê reş, tu herî erş, tu herî ferş, tu dê werî ber gunikê reş, tu herî ser teneşoyê (an jî mevşenê), tu herî, çiriya te ji min re bê, tu heta bibêjî, tu hew dîn î, tu min dibînî!, tu hewcedarî min î, tu heyatek nedan hev, tu heyî tu, tu hezar salî bî, tu hezar xêrî ji bazara xwe bibînî!, tu ins î an jî cins î, tu jê xeydan î, radibî xedrê digihînî xwe, tu jî, tu ji ba bavê xwe ve bêmint î, tu ji bîr bikî, xwedê ji bîr nake, tu ji çendan kêm nakî, tu ji çi birevî tu dê di wî bigerî, tu ji destan nehatin, tu ji gerê têyî ew ji gerefenê tê, tu ji gerê têyî ez ji gerefenê têm, tu ji kerê de bikevî, tu ji sola xwe re dibêjî, tu jixweberê hatî, tu kaka, tu kar û îşê xwedê nake, tu karê ber xwe bike, tu kêr lê bixî xwîn jê nayê, tu keran li ba keran girê bidî ji hev hînî fis û tiran dibin, tu kes, tu kes, tu kes, tu kes , tu kes bi qandî dê li ser mirov naşewite, tu kes di ser xwe re nedîtin, tu kes ji xêrê naçe dêrê, tu kes nehat, tu kesî, tu kevir biavêjî çiravê wê peşk bêne te, tu kezeba xwe bidî ber bayê kur hênik nebe, tu kîjan kevirî bilind dikî di binî de ye, tu ku ez ji te re bibêjim, tu kur bî bi bavê xwe de, tu lê, tu lê binêre!, tu lê!, tu li ba kê bimînî tu dê kurmê wî hilînî, tu li ber guleyan herî, tu li ber serê (yekî) li defê bixî jî hişyar nabe, tu li beriya merdînê li siwaran dipirsî, tu li defê bixî jî deng naçê, tu li hikmeta xwedê binêre, tu li îşê xwe binêre!, tu li îşê xwedê binêre, tu li karê (îşê) xwe binêre!, tu li ku mala bavan li ku, tu li me kêm bûyî!, tu li mezelan razêyî tu dê xewnan jî bibînî, tu li sihûda (an jî şansê) me (binêre), tu li soro dixî, moro ji xwe ditirse, tu li telê (wî) binêre, tu li kurm û tebîetê (wî) binêre, tu li telê xwe nanêrî, tu li vî alî bixî, aliyê dinê dide berê, tu li vi aliyî bixî, aliyê din dide berê, tu li vî karî (îşî), tu li xwarina tirî digerî an li kuştina rezvan?, tu lome anîn ser her tiştî, tu min bi çavekî bibîne, ez te bi duduyan, tu mûyekî jê bikişînî di şûnê de dê don biavêje, tu mûyekî jê bikişînî, don wê di şûnê de here, tu nabêjî, tu ne mala hêhê ye ku her roj bê, tu nebînî çêtir e, tu negihiyê (an jî negihiyê)!, tu nekî ez nekim îcar wê kî bike?, tu nemirî heta roja te tê, tu nemirî, lê tûrê parse her li milê te be, tu nîn e, tu nizanî mala dawetê kîjan e, te ra kiriye kevçiyê xwe, tu nizanî mala dawetê ku der e, tu radikî kevçiyê xwe, tu nizanî mala dawetê li ku ye tu radikî kevçiyê xwe!, tu patika xwe dibînî tu (wî/wê) nabînî, tu pê re, qeda û qotik jî pê re, tu pêlî çavê min bike, tu pîr û kal bî, tu pirxêlî tune ku dû tê re dernekevê, tu qazî be, ez razî me, tu qet xêrê (ji xwe) nebînî, tu qetran birî û xwîn vereşî, tu qey ji me re jî nadî gotinê, tu qilê nabîne, tu qîzekî têxî paşilê, heta sibê nahêle pal bide, tu qulek nehiştin, tu qulek nehiştin (an jî neman) lê gerîn, tu quoque, tu rast dibêjî?, tu rê jê re nehiştin, tu rê nemaye, tu rê tê re dernexistin, tu rûn birêjî rûn tê hilanîn!, tu sax ez bi silamet, tu sax, ez silamet, tu se ji kiloran nareve, tu sebra xwedê bike, tu serê meêşe destmalê neavêje, tu sing dikutî ev cihar diavêjê, tu tajî yî, tu kivroşkan rê hevalê xwe dide, tu ter nebî, tu têra xwe li tirî digerî yan, li kuştina nehtor digerî!, tu teyr î ez xak im, tu teyr î, ez xak im; tu bi ku ve herî, tu yê li min vegerî, tu tişt, tu tişt, tu tişt jê fehm nekirin, tu tiştan ew qas mezin dikî, tu tiştekî veşarî yê (yekî) tune bûn, tu û şirê xwe, tu û van deran?, tu û xwedê, tu wan bikî coniyekî bikutî jî wê xwîna her kesî li aliyekî here, tu were, tu were dewê min bikê, ez ji yê mala mîr bikêm, tu xeber didî tu nizanî tu çi dibêjî, tu xêr jê nebînî!, tu xêrek ji bazara xwe bibînî, tu xêrekê ji wî aqilê xwe bibînî, tu xwe bidî tizdan nedî tizdan, divê tu bidî heqê gwizan, tu xwedayê xwe bihebînî, tu xwedê, tu xweliyê biavêjî nakeve erdê, tu xweş, tu xweş mêvan e, lê ne tu mazûvan e, tu xweyê xwarina xwe yî, te çi jê ye, tu yê bi wan teşk û peşkan, herî acerê meşkan, tu yê çi bikî!, tu yê herî û herî jî, tu zanî, tu zanî, tual, tual, tualet, tualet, tuba, tubar, tubar, tube, tuberkulîn, tuberkulose, tuberkuloz, tuberkuloz, tuberkuloz, tubule, tucar, tucar, tucar, tucar, tucara, tucaran, tucarê qozeyan, tucarî, tuch, tuf, tufal, tufan, tufek, tufek, tufekfiros, tufekfirosî, tufeng, tufeyli, tufeylilik, tuff, tuff, tuff kirin, tufî hey, tufing, tufing berdan, tuğ, tuğamiral, tugay, tugay, tuğgeneral, tuğla, tuğla, tuğla harmanı, tuğlacı, tuğra, tuğra çekmek, tuğrakeş, tuğrakeşlik, tuğyan, tuh, tuh, tuh sana, tuhaf, tuhaf olmak, tuhafına gitmek, tuhafiye, tuhafiye, tuhafiyeci, tuhafiyecilik, tuhafiyefiroş, tuhafiyefiroş, tuhafiyefiroşî, tuhaflaşma, tuhaflaşmak, tuhaflık, tuhaflık etmek, tuhmer, tuj, tujik, tuk, tuk, tul, tul dan ser xwe, tula, tulânî, tular, tulbend, tulbend, tulbent, tuldan, tule, tulip, tulpe, tulü, tulû, tulüat, tulûat, tulûat, tulûat kirin, tulüat tiyatrosu, tulûat tiyatrosu, tulüat yapmak, tulûat yapmak, tulüatçı, tulûatçı, tulüatçılık, tulûatçılık, tuluk, tuluk, tulum, tulum, tulum, tulum çıkarmak, tulum çıkmak, tulum gibi, tulum peyniri, tulum tatlısı, tulumba, tulumba, tulumba tatlısı, tulumbacı, tulumbacılık, tulumbe, tulumbe, tulumbevan, tulumbevan, tulumbevanî, tulumbevanî, tulumcu, tulup, tulûres, tulûreşk, tulyum, tulyûm, tum, tum, tumağı, tuman, tuman, tumarî, tumba, tumba etmek, tumbadız, tumble, tumbledown, tumbukayî, tumî, tumor, tumşuk, tumturak, tumturaklı, tumult, tumur, tumur, tun, tun, tun (i), tun (ii), tun können, tunap, tunç, tunc, tunç bilekli, tunceli, tuncî, tunçlama, tunçlamak, tunçlaşma, tunçlaşmak, tunçlaştırmak, tund, tund, tund, tund, tund, tund bûn, tund bûn, tund bûn , tund kirin, tund kirin, tund kirin , tund û şîp, tundbûn, tundbûn, tundbûn, tundbûyî, tundbûyîn, tunderê, tundî, tundî, tundî, tundira, tundîxwaz, tundraw, tundîxwazî, tundrawî, tundkar, tundkarî, tundkirî, tundkirî, tundkirin, tundkirin, tundkirin, tundmend, tundmendî, tundra, tundraw, tundraw, tundraw, tundraw, tundrawî, tundrawî, tundrê, tundrêtî, tundrew, tundrew, tundrewî, tundrewîtî, tundrewkî, tundrêyîtî, tundurist, tundûtûjî, tune, tune, tune, tune, tune, tune bûn, tune bûn, tune bûn , tune bûn, tune bûn bixwin, tune hesab kirin, tune hesabkirin , tune kirin, tune kirin, tune kirin, tune kirin , tunebqnî, tunebûn, tunebûn, tunebûn bi (yekî) de hatin, tunebûn bi xwe de anîn, tunebûn nedan, tunebûn nedîtin, tunebûn pê de hatin, tunebûn tune bûn, tunebûnê çêtir e, tunebûnî, tunebûnî, tunebûnî, tunebûyîn, tunehî, tuneker, tuneker, tuneker, tunekerî, tunekirî, tunekirin, tunekirin, tunel, tunetî, tunetî, tunetî, tuneyî, tuneyî, tung, tunge, tunge, tungsten, tungsten, tunîsya, tunnel, tunqilîn, tunsiz, tunuslu, tupînambayî, tuqilandin, tur, tur atlamak, tur atmak, tur-tela kirin, tura, tura çıkmak, turalamak, turan, turan t, turancı, turancılık, turanî, turanlı, turba, turban, turban, turbedar, turbedarî, turbîn, turbîn, turbogenerator, ture (i), ture (ii), turfa, turfa olmak, turfalamak, turfanda, turfandacı, turfandalık, turgay, turgid, turgor, turgor, turinc, turincî, turindî, turindî, turiş, turiş kirin, turişdar, turişkirin, turist, turîst, turîst, turîst, turîstî, turistik, turîstîk, turîstîk, turizm, turîzm, turîzm, turîzm, turizm bakanı, turizm bakanlığı, turîzma navxweyî, turîzma navxweyî, turk, turkey, turkî, turkoğlu, turkuaz, turm, turm, turme, turme, turn, turn a deaf ear, turn away, turn down, turn on the light, turn one' back on a person, turn one' back on a thing, turna, turna, turna ayağı, turna balığı, turna gagası, turna gagası, turna geçidi, turna gözü gibi, turna katarı, turnaayağı bnr, turnabalığı, turnacı, turnageçidi, turnagiller, turnayı gözünden vurmak, turne, turne, turni, turnier, turnike, turnip, turno, turnusol, turnusol, turnusol boyası, turnusol kağıdı, turnuva, turnûva, turnuwa, turnuwayî, turp, turp, turp gibi, turpgibi, turpgiller, turpun sıkından seyreği iyidir, turqul bûn, tursik, tursikîn, turşu, turşu, turşu gibi olmak, turşu kurmak, turşu kurmak, turşu kurmak (veya yapmak), turşu olmak, turşucu, turşuculuk, turşulaşmak, turşuluk, turşusu çıkmak, turşusunu kurmak, turşuya dönmek, turt, turt, turt, turt, turta, turta, turta, turturik, turunç, turunc, turunc, turunçgiller, turuncu, turunculaşmak, turundî, turuş, turuş kirin, turuş kirin, tuş, tus, tuşa getirmek, tuŝi, tuşk, tuşk tusk, tuşlamak, tustik, tut, tut, tut, tut bûn, tut bûn, tut bûn , tut kirin, tut kirin, tut kirin , tut mir leid, tuta, tutaç, tutaç, tutacak, tutacak, tutak, tutak, tutam, tutam, tutamaç, tutamak, tutamaksız, tutamlamak, tutanak, tutar, tutarak, tutarak tutmak, tutarak, tutarık, tutarak, tutarıkı tutmak, tutarlı, tutarlılık, tutarsız, tutarsız olmak, tutbûn, tutbûyî, tutbûyîn, tutik, tutik (i), tutik (ii), tutikî, tutikî bûn, tutikîbûn, tutikîbûyîn, tutkal, tutkal gibi, tutkallama, tutkallamak, tutkallı, tutkalsız, tutkirî, tutkirin, tutku, tutkulu, tutkun, tutkun, tutkunluk, tutma, tutma, tutmaç, tutmaç, tutmak, tutmak, tutmanc, tutmedar, tutmeyî, tutsak, tutsak almak, tutsak düşmek, tutsak etmek, tutsaklık, tuttifrutti, tuttuğu dal elinde kalmak, tuttuğunu koparmak, tutturaç, tutturma, tutturmak, tutu, tutû, tutû, tutucu, tutuculuk, tutuk, tutuk, tutuk evi, tutuk konuşmak, tutukevi, tutuklama, tutuklama, tutuklama emri, tutuklama kararı, tutuklama müzekkeresi, tutuklamak, tutuklamak, tutuklanmak, tutuklatmak, tutuklu, tutuklu, tutukluk, tutukluk yapmak, tutukluluk, tutuksuz, tutulma, tutulmak, tutulmak (el, ayak vb. için), tutulu, tutum, tutumlu, tutumlu olmak, tutumlu olmak (veya davranmak), tutumlu yemek, tutumluluk, tutumsuz, tutumsuzluk, tutunacak dalı olmak, tutunma, tutunmak, tuturuk, tutuşkan, tutuşma, tutuşmak, tutuşturma, tutuşturmak, tutuya koymak, tutya, tuvalet, tuvalet, tuvalet, tuvalet, tuvalet kağıdı, tuvalet kâğıdı, tuvalet masası, tuvaleti gelmek, tuvalu, tuvalûyî, tuvalûyîtî, tuvandin, tuvandin/dituvîne/bituvîne, tuvanîn/dituvane/bituvane, tuvik, tuwan, tuwan, tuwana, tuwanc, tuwanc, tuwanc, tuwanc bûn, tuwanc kirin, tuwanc kirin, tuwanc kirin , tuwancbûn, tuwancker, tuwanckirî, tuwanckirin, tuwanckirin, tuwandar, tuwandarî, tuwêm, tux, tux, tux bûn, tuxaf, tuxbûn, tuxgeneral, tuxgeneralî, tuxle, tuxle, tuxle, tuxleçêker, tuxlefiroş, tuxlefiroş, tuxlefiros, tuxlefiroşî, tuxlefiroşî, tuxlefirosî, tuxleker, tuxlekerî, tuxm, tuxm, tuxm (i), tuxm (ii), tuxm kirin, tuxmav, tuxmavêtin, tuxmdar, tuxme, tuxmer, tuxmeyîn, tuxmfiroş, tuxmfiroşî, tuxmî, tuxmkirî, tuxmkirin, tuxt, tuxt, tuxt (i), tuxt (ii), tuxtî, tuxûm, tuxûm, tuxyan, tuxyan, tuxyan, tuye, tuyî, tuyuğ, tuz, tuz, tuz biber ekmek, tuz ekmek hakkı, tuz katmak , tuz koymak, tuz ruhu, tuzağa düşmek, tuzağa düşürmek, tuzak, tuzak, tuzak kurmak, tuzaka düşmek k, tuzaka düşürmek, tuzaklamak, tuzcu, tuzcul, tuzla, tuzla buz, tuzla buz (veya tuzbuz) olmak, tuzla buz etmek, tuzla buz olmak, tuzlak, tuzlama, tuzlamak, tuzlamak, tuzlanma, tuzlanmak, tuzlanmak, tuzlu, tuzlu, tuzlu balgam, tuzlu göl, tuzlu su, tuzluca, tuzluk, tuzluk, tuzluluk, tuzluluk, tuzluya mal olmak, tuzluya mal olmak (oturmak veya patlamak), tuzluya satmak, tuzsuz, tuzsuz, tuzsuzluk, tuzu kaçmak, tuzu kuru, tuzu olmak, tuzunu kaçırmak, tu , ...... (Lêgerîna Berfireh)