Wateya peyva take
take(took, taken) Standin. Birin. Rahiştin. Girtin, çopandin. Êxistina dafikê, xapandin. Bi ser ketin, qezenc kirin. Bijartin. Kirîn. Kirê kirin. Bûn. Abone bûn. Derxistin. Rê pê xistin, sehek dayîn. bi (cihekî) ketin. Pêşwazî kirin. Wisa hesab kirin, Ferz kirin, hema wisa qebûl kirin. Fêhm kirin, têgihiştin. Kirin. Sûdê jê wergirtin. Pê çûn. Bihîstin, hîs kirin. Girtin. (argo) Xapandin. Kêlîn bûn.
fêmkirin
girtin
standin
wergirtin
zeftkirin
standin, bistîne
Tê de derbas dibe; take a beating, take a bow, take a breath, take a chair, take a course, take a dare, take a dig at somebody, take a dislike to, take a dive, take a joke, take a journey, take a picture, take a powder, take a shot, take a walk, take aback, take about, take account of, take advantage of, take affront, take after, take aim, take alarm, take along, take amiss, take an examination, take an oath, take apart, take arms, take at one' word, take away, take back, take care, take care of, take caution against, take charge, take counsel, take cover, take dictation, take down, take effect, take fire, take for, take french leave, take from, take from the table, take heart, take heed, take hold, take in, take in hand, take in tow, take in vain, take into account, take into custody, take issue with, take it, take it easy, take it hard, take it kindly, take it on the chin, take it or leave it, take it out in, take it out on, take knowledge of, take odds, take off, take offense, take rankwith, take revenge, take root, take sanctuary, take the occasion, take the rap, take the salute, take the water, take to it like a duck to water, take to the road, take umbrage, take up a lot of room, take up a quarrel, take walks dolaşmak, gezmek, yürüyüşe çıkmak, take warning, takekes, takekes, takekes, takekes, takekes, takekesane, takekesî, takekesî, takekesî, takekesî, takekesî, takekesî bûn, takekesî kirin, takekesîbûn, takekesîbûyî, takekesîbûyîn, takekesîkirî, takekesîkirin, takekesîtî, takekesîtî, takekesiyî, takekesiyî kirin, takekesiyî kirin, takekesiyîkirin, takekesiyîkirin, takekesparêz, takekesparêzî, takeli, takemaf, takemaf, takemaf, takemafdar, takemafdarî, takemafî, takemafî, takemilet, taken, takenetewe, takeometre, takeometre, takeover, takepartî, taker, taker, taker, takerî, takerî, takerî, takes, takeşef, takeziman, ...... (Lêgerîna Berfireh)